Működési átalakítás

Megoldások

Működési átalakítás

A Deloitte működési transzformációra specializálódott szakértői segítséget nyújtanak ügyfeleinknek a vállalati stratégia végrehajtásában és üzleti céljaik elérésében. Komoly iparági és szakmai tapasztalatunkra hagyatkozva támogatjuk ügyfeleinket a fő üzleti tevékenységeik átalakításában, ezáltal segítjük őket a növekedésre való felkészülésben, a digitális megoldások szélesebb körű alkalmazásában és a működés hatékonyságának maximalizálásban.

A Deloitte minden szakértelmét ügyfeleink szolgálatába állítjuk, melynek révén a szükséges átalakítási projektek megtervezésével és lebonyolításával valódi értéket teremtünk a cégek számára.

Vállalati működési modellek és transzformációs programok

Vállalati működési modellek tervezése

Egy stratégia csak annyira lehet eredményes, amennyire azt az adott vállalat véghez tudja vinni. Ez azt jelenti, hogy a cég működési modelljét úgy kell kialakítani, hogy az összhangban legyen a stratégiával, és lehetővé tegye az üzleti modell megvalósítását.

A Deloitte vállalati modellek tervezésével foglalkozó szakértői segítséget nyújtanak a cégeknek abban, hogy hogyan tevékenykedjenek gyorsan változó piacokon, ennek során pedig felmérik ügyfeleink átalakítási terveit, azonosítják és rangsorolják a szükséges képességeket, valamint olyan működési modellt terveznek, amely segít a stratégia hatékony megvalósításában (ideértve többek között a legújabb digitális és robotikai/kognitív technológiákat).

A jelentős hozzáadott értéket teremtő területek és képességek rangsorolásával segítséget nyújtunk a vállalkozásoknak a változások kezelésében és felgyorsításában. Ez rendszerint két fontos tevékenységből áll: egyrészt egy olyan új vízió kidolgozásából, amely elősegíti a stratégia gyakorlati megvalósítását, másrészt olyan párbeszéd előmozdításából, amely a részletes szervezeti, technológiai és folyamattervek elkészítését könnyíti meg.

Transzformációs programok

A kívánt üzleti és működési modell kialakítását célzó szervezeti átalakítás egy komplex folyamat, amelynek egyszerre célja a változás pozitív hatásainak maximalizálása és a negatív, romboló hatások minimalizálása. A Deloitte transzformációs programokra specializálódott szakértői segítséget nyújtanak a vállalkozásoknak a nagy léptékű átalakítási projektjeik megtervezésében és lebonyolításában, ezáltal támogatva őket a stratégiai céljaik elérésében.

Átfogó látásmódot kínálunk a felsővezetők részére, hatékony és iparágspecifikus döntéshozatali és kockázatkezelési eszközökkel segítünk a problémáik megoldásában, valamint olyan akciótervet állítunk össze, amely segítségével a lehető legkisebb erőfeszítéssel, költséggel és időráfordítással valósíthatják meg céljaikat.

Az átalakítási projektek terén alkalmazott megközelítésünk az átfogó, komplex vállalati transzformáció területén szerzett, számos iparágra kiterjedő komoly tapasztalatunkon alapul, középpontjában pedig a kritikus integrációs területek és kockázati tényezők kezeléséhez szükséges megfelelő munkaerő, folyamatok, rendszerek és eszközök állnak.

Egy ilyen megközelítés gyakran sok különböző projektből áll össze; ilyen projekt például az új működési modell kialakítása, a megosztott szolgáltatások alkalmazása, az új beszerzési lehetőségek felkutatása, az új generációs folyamatfejlesztések alkalmazása, a vállalati erőforrás-tervezés, a tehetségmenedzsment-programok tervezése, illetve más hasonló kezdeményezések.

A különféle szakterületek (például az adózás, a pénzügyi és vezetési tanácsadás, valamint a vállalati kockázatkezelés) együttműködésével a Deloitte összehangolt és minden részletre kiterjedő megközelítést alkalmaz.

Ismerje meg szakértőinket!

Schenk Tamás

Schenk Tamás

Partner

Tamás a Deloitte Magyarország Üzletviteli tanácsadási üzletágának partnere, főként pénzintézeteknek nyújt stratégiai és működéshez kapcsolódó tanácsadást a digitalis stratégia, digitalis transzformáci... Több