csavar

Hírek

Negyedéves hírlevél  

A termelői szektort érintő legfontosabb témák

GDPR

Az általános adatvédelmi szabályozás (GDPR) célja, hogy egységesítse az adatvédelmi szabályokra vonatkozó jelenleg fragmentált jogszabályi keretet Európában, és szigorúbb védelmet írjon elő a személyes adatok védelmére.

A GDPR 2018. május 25-től válik kötelező érvényűvé az Európai Unió 28 tagállamában egy kétéves bevezetési időszak után. A szabályok megszegése 20 millió EUR vagy a globális árbevétel 4%-ának megfelelő közigazgatási bírságot von maga után, amelyik magasabb.

A cégeknek ajánlott GDPR projektet indítaniuk, hogy:

  • felmérjék jelenlegi készültségüket a GDPR követelmények tükrében,
  • akciótervet dolgozzanak ki a hiányosságok kiküszöbölésére, és
  • megvalósítsák a GDPR megfeleléshez szükséges lépéseket.

Az előírásoknak való megfelelést 2018. május 25-ig kell biztosítani.

Kontakt
Márkus Csaba
Partner
csmarkus@deloittece.com
 

Hallgassa meg podcastunkat, a GDPR-t érintő legfontosabb kérdésekről

Hatékonyság növelése

A magyar gyártó vállalatok komoly munkaerőhiánnyal és növekvő költségekkel küzdenek, így soha nem volt még ekkora szükség a hatékonyság javítására. A cél az árbevétel növelése, vagyis ugyanazzal a munkaerővel többet termelni.
A munkaerőhiány és a magasabb költségek ellenére a kedvező piaci körülmények kiváló lehetőséget adnak az árbevétel növelésére.

A vállalatoknak a hatékonyságra kellene helyezni a hangsúlyt a költségek és a termelés szempontjából egyaránt.

Kontakt
Major Dóra
Menedzser
dmajor@deloittece.com

Tudjon meg többet a hatékonyság orientált növekedésről

CbC

Magyarországon két új előírás lép érvénybe a transzferárképzéssel kapcsolatban:

  • Országonkénti jelentés
  • Új transzferár-dokumentációra vonatkozó előírások

A BEPS kezdeményezés nyomán Magyarországon is bevezették az országonkénti jelentési kötelezettséget („CBCR”), és a transzferár dokumentációs előírások is összhangba kerülnek az OECD/BEPS követelményeivel.

A vállalatoknak fődokumentum/helyi dokumentumok megközelítést kell alkalmazniuk a jelenlegi előírásokhoz képest bővített tartalommal.

A CBCR a multinacionális csoportokra vonatkozó új kötelezettség. Elmulasztása esetén 20 millió Ft mulasztási bírság (64.000 EUR) várható akár a helyi leányvállalatok szintjén is.

2018-tól az új szabályoknak megfelelően új transzferár dokumentációt kell készíteni. Az egyes helyi cégek kötelezettségeinek meghatározásához a CBCR kötelezettséget kell megvizsgálni.

Kontakt
Tóth Hedvig
Igazgató
htoth@deloittece.com
 

Tudjon meg többet a CbC-ről

Valós idejű adatszolgáltatás

2018. július 1-jétől a számlázási programmal kibocsátott számlák kapcsán az adózó köteles a NAV felé valós időben adatot szolgáltatni.

A valós idejű adatszolgáltatás kötelezettsége a legtöbb vállalatot érinti majd, és komoly adminisztratív terhet ró rájuk.

A jogszabályi megfelelőség érdekében érdemes megfontolni az automatizált megoldások bevezetését.

A Deloitte adótechnológiai csoportja ilyen teljes körű automatizált megoldásokat fejleszt (egyénre szabott és standard megoldásokat egyaránt), amelyek biztosítják, hogy vállalat eleget tesz a jogszabályi előírásoknak.

Kontakt
Tancsa Zoltán
Igazgató
ztancsa@deloittece.com

Tudjon meg többet a VATOnlineról

IFRS

Az IFRS kiváló lehetőség a cégek számára, hogy egyszerűsítsék adminisztrációjukat.

A magyar jogszabályok alapján a vállalatok a helyi jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez is választhatják az IFRS szerinti jelentést.

Az IFRS magyarországi alkalmazásához jelentős felkészülésre van szükség, és bizonyos adminisztrációs feladatokat is el kell végezni a megfelelő időben az átállás feltételeként. Az IFRS-re való áttérés – elvileg – az adózási kérdéseket nem érinti, hiszen az adókötelezettség nem csökken a magyar GAAP szerinti jelentéstételhez képest.

Tudjon meg többet az IFRS-ről

Az áttérésre való felkészülés részeként eltéréselemzést érdemes készíteni a csoporton belüli jelentéstétel és az IFRS standardok közötti számviteli különbségekről. Ezen kívül az adózási eltéréselemzésre is szükség van az egyszeri vagy állandó korrekciókhoz, hogy az átállás adózási szempontból semleges legyen. Az IFRS alkalmazásához belső rendszerekre van szükség.

Kontakt
Veszprémi István
Partner
iveszpremi@deloittece.com

Tudjon meg többet az IFRS Taxellenceről

MRP

A munkavállalók ösztönzésének és javadalmazásának újszerű és ugyanakkor költséghatékony eszköze a Munkavállalói Résztulajdonosi Programja. A munkavállalók tulajdonosi szemléletének erősítése mellett a munkavállalók érdekeltté válnak az alapító társaság ereményességének növelésében, miközben mind a munkavállalók, mind a munkáltatók közterhe jogszerűen és jelentős mértékben csökken.

A juttatás - értékpapír vagy ahhoz kapcsolódó, értékkel bíró jog - munkavállalók részére történő ingyenes vagy kedvezményes juttatásához előírt feltételekről, az MRP megvalósíthatóságát érintő körülményekről szívesen egyeztetünk Társaságukkal.

Kontakt
Horváthné Szabó Beáta
Igazgató
bhorvathne@deloittece.com
 

 

Tudjon meg többet a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról

Energiahatékonyság

Ha egy energiahatékonyság növekedését célzó beruházás révén a végsőenergia-fogyasztás csökkenését eredményező energiamegtakarításra kerül sor, a társasági adóból adókedvezmény vehető igénybe a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy az adózó döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt adóévben, akár a tárgyévi számított társasági adó 70%-áig. Nagyvállalatok esetén a támogatási intenzitás legfeljebb 30%, középvállalkozásoknál 40%, kisvállalatoknál akár 50% is lehet. Az igénybe vehető adókedvezmény beruházásonkénti maximális összege 15 millió euró.

Az energiahatékonysági adókedvezményre vonatkozó Tao tv., a végrehajtási szabályokról szóló kormányrendelet, egyéb adózási, energiahatékonysági és európai uniós állami támogatási szabályozás kötelező együttes alkalmazása többek között olyan lényegi értelmezési kérdéseket vet fel, mint az energiamegtakarítás megfelelő viszonyítása, az alapul szolgáló projekt tartalmának adózási és állami támogatási szempontból egyaránt alátámasztható definiálása, a támogatáshalmozódás kezelése, vagy az elszámolható és nem elszámolható költségek közötti költségkategóriák értelmezése, amelyek az adókedvezmény iránti jogosultságot, illetve – a jogosultság fennállása esetén – az adókedvezmény mértékét jelentősen befolyásolhatják. A fenti kérdések komplex kezelése kapcsán keresse szakértőinket.
 

Kontakt
Márkus Csaba
Partner
csmarkus@deloittece.com

Tudjon meg többet az energiahatékonyságot érintő adókedvezményekről
Hasznosnak találta?