Új adótörvényjavaslat

Hírek

Jelentős változásokat hozhatnak az új törvényjavaslatok

Október 10-én több törvényjavaslat is benyújtásra került az Országgyűléshez. Ezek közül a legjelentősebb a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló javaslat, melyek releváns rendelkezéseit az alábbiakban foglaltuk össze.

Törvényjavaslat a Szociális hozzájárulási adó csökkentéséről

A Tervezet a korábban meghirdetett szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás csökkentéshez képest még nagyobb mértékű csökkentést javasol e két adónem tekintetében. Így 2018. január 1-től mindkét adónem 19,5%-ra csökken a korábban bejelentett 20%-ra történő csökkentés helyett.

A módosuló adómértékekkel párhuzamosan 84%-ra változik az adóalap korrekciós tétel azok esetében, akik saját maguk kötelesek a szociális hozzájárulási adó, illetve a 19,5%-os egészségügyi hozzájárulás megfizetésére, azok költségként való elszámolásának lehetősége nélkül, vagy részükre történő megtérítés hiányában. A kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szintén 19,5%-ra csökkenne.

Törvényjavaslat az adóhatóság által foganasítandó végrehajtási eljárásokról

Az adózás rendjéről szóló jogszabályok átfogó reformjának részeként, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény tervezete is benyújtásra került. A javaslat új rendszerbe foglalná a jelenleg az adózás rendjéről szóló törvényben található végrehajtási szabályokat, továbbra is megtartva a bírósági végrehajtásról szóló törvényt háttérjogszabályként.

A javaslat számos új, vagy megváltozott rendelkezést tartalmaz, ezek közül az alábbiakban az ügyfeleink számára leginkább jelentősnek mondható újdonságokat mutatjuk be.

A javaslat új okokat vezetne be, mely alapján a végrehajtás elévülése nyugodna pl. a polgári peres eljárás esetében is, az eljárás kezdeti időpontjától annak jogerős befejezéséig.

A tartozás ideiglenes behajthatatlannak minősítésére a korábbiakkal egyező feltételek alapján lesz lehetőség, a javaslat szövege azonban a jelenlegi állapottal ellentétesen nem kijelentő, hanem feltételes módban fogalmaz, vagyis csak lehetőséget teremt az adóhatóságnak erre az intézkedésre.

A végrehajtási eljárásban mulasztási bírság a végrehajtási eljárás minden résztvevőjére kiszabható lenne, amennyiben a résztvevő az eljárást akadályozza.

Újdonság lenne továbbá, hogy a végrehajtási kifogásnak a további végrehajtási cselekményekre egy-két kivételtől eltekintve nem lenne halasztó hatálya.

A javaslat új helyszíni kényszerintézkedéseket is bevezetne, az adóhatóság megvizsgálhatná az adós székhelyeként szolgáló ingatlant és egyéb helyiséget, az adós be nem jelentett telephelyét, az EKÁER szerint az adós részére érkező szállítmány lerakodási helyét. Ha az a végrehajtás eredményes befejezéséhez szükséges, az adós személye elleni kényszercselekményt is foganatosíthatna a hatóság hivatásos állományú alkalmazottja.

A javaslat lehetővé tenné végrehajtás foganatosítását a fióktelep útján folytatott tevékenységgel összefüggésben keletkezett tartozás végrehajtása során a külföldi vállalkozás valamennyi belföldön található vagyonára. Az adóhatóság emellett a nem adós ingatlanán, illetve közterületen is alkalmazhatna helyszíni kényszercselekményt, ha az szükséges az adós vagyonának lefoglalásához vagy a már lefoglalt vagyontárgy elszállítása érdekében.

A céges gépjármű lefoglalásra speciális szabályokat állapítana meg a javaslat, melyek szerint az adós üzemi, illetve üzleti tevékenységéhez szükséges gépjárművére folytatott végrehajtást a gépjármű lefoglalás foglalási jegyzőkönyvben történő feltüntetésével lehetne foganatosítani, illetve ha ez lehetséges, a gépjármű törzskönyvének lefoglalásával. Ha a gépjármű lefoglalását követő 6 hónapon belül az adózó az adótartozását nem fizeti meg, a gépjármű forgalmi engedélye is lefoglalásra kerülne.

A javaslat a fentiek mellett egységes szerkezetben tartalmazná az állami kényszer lehetőségének, a követelésre és zálogjogra történő végrehajtásnak és a fedezetcserének a részletszabályait, valamint a lefoglalt vagyontárgyak értékesítésének eljárási szabályait.
 

Hasznosnak találta?