k+f projektminősítés

Hírek

Új rendelet a K+F projektcsoport minősítésről

Megjelent a kutatás-fejlesztési (K+F) projektcsoport-minősítési eljárás igénybevételi feltételeit is szabályozó 332/2017. (XI. 9.) Korm. Rendelet, amely akár a 2018-as adóév kapcsán alkalmazható.

A projektcsoport minősítés a nagyobb kutatás-fejlesztési költségvetéssel rendelkező olyan vállalkozások számára lehet vonzó, akik a nagy számú, azonban kisebb költségű K+F projekteket kívánnak költséghatékonyan minősíttetni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SZTNH).

Az SZTNH eddigi, K+F projekt vagy projektrész kérelemre való minősítése kiegészül egy új jogintézménnyel, a projektcsoport-minősítéssel. A projektcsoport a kérelmező által egy adóévben megvalósított és a kérelemben megjelölt azon projektjeinek vagy projektrészeinek összessége, amelyeket a minősítés szempontjából egy egységnek kell tekinteni. A projektcsoport-minősítéssel a vállalkozások egy eljárás keretében több (pl. 10-15) projektet is minősíttethetnek, a sikeres minősítés esetén az SZTNH határozata alapján valamennyi projektet K+F-nek kell tekinteni. Az SZTNH-nak a projektek K+F jellege tekintetében hozott határozata az adóhatóságot köti.

A projektcsoport-minősítési eljárás jogosultsági feltételei:

  1. A projektcsoport-minősítési eljárás kezdetét megelőző adóévben a K+F ráfordítás mértéke a kérelmezőnél (meghatározott kapcsolt vállalkozásaival együtt) elérte az 500 millió forintot, vagy a kérelmező nyilatkozik, hogy a projektcsoport-minősítéssel érintett adóév vonatkozásában el fogja érni.
  2. A kérelmezőnél (meghatározott kapcsolt vállalkozásaival együtt) foglalkoztatott K+F munkavállalók átlagos állományi létszáma eléri az 50 főt, vagy a kérelmező nyilatkozik, hogy a projektcsoport-minősítéssel érintett adóév vonatkozásában el fogja érni.
  3. Rendelkezésre áll a K+F tevékenység végzését lehetővé tevő infrastruktúra, vagy annak kialakítását a kérelmező nyilatkozata szerint tervezi.
  4. Az 1) és 2) pont szerinti feltételek nem teljesítése esetén is elérhető a projektcsoport-minősítés, amennyiben a kérelmező K+F EKD támogatást igényel. (a K+F EKD-ról bővebben itt , és itt tud tájékozodni)

A projektcsoport-minősítési eljárás főbb lépései:

  • Regisztráció és jogosultsági feltételek ellenőrzése: A kérelmező által benyújtott regisztrációs kérelemmel indul, amely tartalmazza a kérelmező társaság főbb adatait és nyilatkozatát a jogosultsági feltételeknek való megfelelésről.
  • Projektcsoportok képzése és jóváhagyása: A kérelmező projektcsoportokat képez az SZTNH által meghatározott módszertan alapján. A projektcsoportok jóváhagyása iránti kérelemben szerepeltetni kell az adóévben megvalósított vagy folyamatban lévő projektcsoportok címét, azok kialakításának szempontrendszerét, az egyes projektcsoportokba sorolt projektek várható számát, a projektek címét és rövid leírását.
  • Projektkiválasztás: A kérelmező meghatározza, hogy milyen projektek tartoznak a projektcsoportokba (rövid leírás, időzítés). A megadott projektek közül az SZTNH meghatározott számú projektet választ ki annak megállapítása érdekében, hogy a kiválasztott projektek a tartalmuk szerint K+F tevékenységnek tekinthetők-e, valamint azokat saját tevékenységi körben valósítja-e meg a kérelmező. (A harmadik fél vagy kapcsolt vállalkozás közreműködésével végzett projekteket külön fel kell tüntetni, illetve a minősítésre kiválasztott projektek között is arányosan fognak szerepelni az ilyen jellegű projektek.)
  • Projektcsoport-minősítés: Az SZTNH által kiválasztott projektek vonatkozásában a kérelmezőnek egy részletes összefoglalót kell benyújtani, illetve ismertetnie kell (amennyiben releváns), a projektben részt vevő harmadik fél vagy kapcsolt vállalkozás szerepét.
  • Ha a projektcsoport-minősítési kérelem szerinti projektek tartalmát az SZTNH K+F tevékenységnek minősíti, illetve a projektek saját tevékenységi körben végzett jellegét megalapozottnak találja, határozata alapján a projektcsoportban feltüntetett valamennyi projektet K+F tevékenységnek kell tekinteni. Ha a kiválasztott projektek közül egynél több nem minősül K+F-nek, úgy a projektcsoport-minősítés sikertelen, azonban ez nem érinti a projektenkénti minősítés lehetőségét.

A regisztrációs kérelem benyújtásának határideje legkésőbb a projektcsoport-minősítéssel érintett adóév megkezdését követő 60 nap (kivéve K+F EKD igénylése esetén). Az eljárást első alkalommal a 2017. december 31-ét követően kezdődő adóév vonatkozásában lehet kezdeményezni (naptári évtől eltérő üzleti éves adózóknál akár a folyó üzleti évben is).

A projektcsoport-minősítési eljárás alkalmazása annak újdonsága és összetett jellege miatt számos szakmai, eljárási és alkalmazási kérdést vet fel, mint a potenciális K+F tevékenységek azonosítása, a K+F leírások megfelelő szakmai elkészítése, az SZTNH útmutatójának értelmezése, az eljárás egyes lépéseinek időzítése és összevonása (erre van lehetőség az eljárás gyorsítása érdekében), az SZTNH-val való kommunikáció, pozitív K+F minősítés esetén a K+F projektek közvetlen költségeit bemutató kalkulációk elkészítése.

Amennyiben a projektcsoport-minősítési eljáráshoz kapcsolódó (K+F minősítési, adózási vagy a K+F tevékenység kapcsán felmerülő állami támogatási) kérdéseket illetően bővebb információra lenne szükségük, kérjük, keressék szakértőinket az alábbi elérhetőségeken.

Hasznosnak találta?