edk tamogatasok

Hírek

Módosult az EKD támogatásokat szabályozó rendelet

2017. május 30-án módosult az EKD támogatásokat szabályozó rendelet (a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet)

A változások főbb pontjai

  • Technológiai intenzív beruházásoknál a bérnövekményre, illetve árbevétel-növekményre vonatkozó vállalásnál a kettő együttesen is kiteheti az eddig vagylagosan, külön elvárt 30%-os növekményt (pl. megfelelő, ha az egyik 10%-kal a másik 20%-kal emelkedik). Az EKD rendelet nem mondja ki, hogy szükséges az arányt előre megállapítani.
  • A rendelet egyértelműen kimondja, hogy a támogató - a technológia-intenzív beruházások kivételével, ahol nem szükséges új munkahelyteremtést vállalni - elállhat a támogatási szerződéstől, ha a megtartott munkahelyek számán felül vállalt újonnan létesített munkahelyek számára vonatkozó kötelezettséget kevesebb mint 75%-os mértékben teljesítik a kötelező üzemeltetési időszak bármely évében.
  • A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott EKD támogatások (K+F EKD) esetében az újonnan felvett K+F munkavállalók esetében a felsőfokú végzettséggel rendelkezők minimális arányát 75%-ról 50%-ra csökkentették.
  • A K+F EKD keretében a projekt kapcsán felmerült anyagköltségek is elszámolhatóak (a teljes projekt költségének maximum a 25%-áig).
  • A K+F EKD és a képzési támogatás párhuzamos alkalmazhatóságának a lehetőségét egyszerűsítette a módosítás. 

A módosításokat a jelenleg folyamatban lévő – de még aláírt támogatási szerződéssel nem rendelkező – támogatásokra is alkalmazni kell.

Az EKD támogatással, illetve a támogatás feltételeiről szóló bővebb információkkal kapcsolatban keressék szakértőinket.

Hasznosnak találta?