afa-megtakaritas

Hírek

Áfa-val kapcsolatos megtakarítási lehetőségek

Megtakarítási lehetőségek az Európai Unió Bírósága által hozott döntések, illetve a közösségi szabályozás nyomán

Behajthatatlan követelések

Az Áfa törvény, 2020. január 1-jétől - meghatározott feltételek teljesülése esetén - lehetővé teszi az adóalap utólagos csökkentését, a már kiszámlázott ellenérték behajthatatlanná válása esetén. Erre tekintettel érdemes lehet megvizsgálni, hogy a Társaságnak pontosan milyen összegű olyan követelése van, amely az Áfa törvény szerint, behajthatatlannak minősülhet. A követelések áttekintésében, valamint az áfa-visszaigénylési folyamat kezdeményezésében, készséggel állunk rendelkezésre.

Késedelmi kamat

Az Európai Unió Bírósága által nemrég kiadott ítélet alapján, további késedelmi kamatra lehetnek jogosultak azok a cégek, akik korábban - a jogosulatlanul visszatartott visszaigényelhető áfa után - kamatkérelmet nyújtottak be az adóhatóság felé. A kamatigény érvényesítésére minden olyan adózó jogosult, aki 2016. december 31-éig kamatkérelmet nyújtott be az adóhatóság felé. Amennyiben a Társaság is érintett volt a korábbi kamateljárásokban, úgy érdemes újra figyelmet fordítani erre a témára, ugyanis az újabb kamateljárások viszonylag gyors és jelentős megtakarítással járhatnak. Hangsúlyozzuk azonban, hogy az adózóknak - a további kamatigények érvényesítése érdekében - a kamateljárások megindítására, 2020. október 20-áig nyílik lehetőségük, mely határidő jogvesztő.

Quick Fixek

A 2020. január 1-vel életbe lépő – „Quick Fixes” néven is ismert - Európai Uniós áfa reform következtében, minden tagállamban módosultak a Közösségi termékügyletek szabályai. Az áfaszabályok harmonizálása révén, Európa szerte egységes szabályozás került kidolgozásra, többek között a láncügyletekre vagy a vevői készlet egyszerűsítésre vonatkozóan. Erre tekintettel, érdemes lehet felülvizsgálni az új szabályok alkalmazhatóságát a Társaság ügyletei kapcsán. Elképzelhető ugyanis, hogy a harmonizáció eredményeként, felszámolhatóvá válnak a Társaságnak az Európai Unió más tagállamában létesített áfa regisztrációi, amely jelentős adminisztratív teher-, és költségcsökkenést eredményezhet.

Munkavállalókhoz kapcsolódó áfamegtakarítás

Munkavállalók szállításával, elszállásával kapcsolatos áfamegtakarítás

A megfelelő struktúra kialakítása esetén, levonhatóvá válhat a vállalatoknál, a munkavállalók szállításával, elszállásolásával kapcsolatban felmerülő költségek áfa tartalma, emiatt érdemes lehet felülvizsgálni, hogy ez jelenthet-e megtakarítást a Társaság részére.

A személygépkocsik bérleti díját terhelő áfa levonhatósága

Amennyiben a Társaság térítést szed munkavállalóitól a céges autók magánhasználatért cserébe, úgy lehetősége nyílik a bérleti díj teljes áfa tartalmának levonásba helyezésére. Ehhez, a diktált levonási hányad alkalmazása esetén, a bérleti díj legalább 50%-át szükséges térítésként beszednie a munkavállalóktól. Amennyiben azonban a Társaság ettől alacsonyabb összegű térítést kíván beszedni, úgy kiemelt figyelmet kell fordítania a térítés összegének meghatározására. Ebben az esetben ugyanis a szedett ellenérték nem lehet jelképes mértékű, azt a bevallásban - tekintettel arra, hogy a munkáltató és munkavállaló nem független felek – a szokásos piaci ár értékén szükséges szerepeltetni. A bérleti díjat terhelő áfa levonhatósága, illetve az esetleges adókockázatok elkerülése érdekében, a megfelelő konstrukció kidolgozásában és implementálásában, ezen belül is a szokásos piaci ár meghatározásában, készséggel állunk rendelkezésre.

Bejövő számlák automatizálása, elektronikus számla hitelesítés kiváltása, belföldi összesítő jelentés automatizálása

Bejövő számlák automatizálása

A valós idejű számlaadat-szolgáltatás kötelezettség kiterjesztése következtében, 2020. július 1-jétől, értékhatártól függetlenül lehetőség van a partnerek által lejelentett szállítói számlákra vonatkozó számlaadatok valós idejű, automatizált letöltésére az adóhatóság rendszeréből. A rendelkezésre álló adatok felhasználása számos tekintetben könnyítheti a bejövő számlákkal kapcsolatos napi feladatokat. A VATOnline megoldásunk lehetőséget teremt a bejövő számlákhoz kapcsolódó feldolgozási folyamatok teljes automatizálására, amely jelentősen csökkentheti a Társaság adminisztratív terheit, ezáltal jelentős megtakarítást is eredményezhet a Társaság számára. Bővebb tájékoztatónkat, a következő linken érhető el: https://www2.deloitte.com/static/campaigns/hu/tax/vatonline/index.html

Elektronikus számla hitelesítés kiváltása

Az elektronikus számlázás elterjedésének támogatása céljából, idén áprilistól hivatalosan is kiváltható a kibocsátói oldalon az elektronikus számlákon elhelyezett minősített elektronikus aláírás egy egyszeri fejlesztésnek köszönhetően. A minősített elektronikus aláírás kiváltása minden adózó számára elérhető, aki használja az online számla-adatszolgáltatást, hiszen amennyiben adott számláról történt lejelentés, illetve a számlakép alapján létrehozott digitális kódot (hash kód) is megküldtük az adóhatóság részére, úgy a hash kód és annak az adóhivatalnál megtalálható példánya védi a dokumentum szintű tartalmat. Az archiválási rendelet alapján, ugyanez az eljárás alkalmazható a befogadói oldalon az elektronikus számlák felülhitelesítésének kiváltása céljából. Az elektronikus aláírás külső szolgáltatótól történő beszerzése esetén éves szinten több milliós kiadást jelenthet a vállalkozások számára.

Belföldi összesítő jelentés automatizálása

2020. július 1-jétől a belföldi összesítő jelentésben is az értékhatárra való tekintet nélkül szükséges jelenteni a bejövő számlákat. Idén szeptember 30-ig, a moratórium lejártáig, volt lehetőség bírságkockázat nélkül felkészülni az új szabályok alkalmazására, utána viszont már bírságkockázattal jár a számlákról történő helytelen adatszolgáltatás. A bővülő jelentési kötelezettség hatására a korábbi számlamennyiség akár sokszorosát is jelenteni kell, melynek automatizálása jelentős időt és költséget spórolhat meg az adózók részére. A Deloitte taxCube és VATOnline megoldásai különböző megközelítést alkalmazva kínálnak megoldást erre vonatkozóan, így akár egy egyszerű excel analitikából történő konverziótól, adó -és számlaspecifikus szabályok automatikus futtatásán keresztül, az Online Számla rendszerbe lejelentett adat és számlakör összehasonlításáig kínálunk egyszerűbb vagy komplexebb megoldásokat a jelentéskészítés és a kapcsolódó keresztellenőrzések automatizálása céljából.

Strukturális és egyéb megfontolások

Áfacsoport

A kapcsolt vállalkozásoknak érdemes lehet megfontolniuk, vagy újból megvizsgálniuk, egy áfacsoport kialakításának lehetőségét. Egy közös áfacsoport kialakítása ugyanis egyaránt tartogathat jelentős adminisztratív-, (pl. teljes csoportra vonatkozóan egy áfabevallás elkészítése és benyújtása; csoporton belüli ügyletek tekintetében a számlakiállítási és járulékos kötelezettségek alóli mentesülés) valamint cash-flow előnyöket (tekintettel arra, hogy az csoporttagok az egymás közötti ügyletek tekintetében mentesülnek az áfa finanszírozási kötelezettség alól). Továbbá, a már létező csoportoknak is érdemes lehet felülvizsgálni, hogy az általuk alkalmazott csoportos levonási hányad kalkuláció tényleg a legoptimálisabb-e vagy elérhető esetleg a bevétel alapú arányosításnál kedvezőbb módszer.

Transzferárkorrekció

A járványügyi helyzet negatívan befolyásolta a vállalkozások többségének a jövedelmezőségét, amely szükségszerűen érinteni fogja a vállalatcsoportok tagjai között az idei évre megállapított és alkalmazott transzferárak mértékét is. A transzferárkorrekció kapcsán az érintetteknek a korrekciót alátámasztó új, a világjárvány miatt felmerülő speciális körülményeket is figyelembe vevő adatbázis kutatás elvégzésén túl, természetesen az áfa hatásokra és a megfelelő bizonylatolásra is figyelmet kell fordítaniuk, hiszen a nem megfelelő áfa-kezelés jelentős áfa-kockázatokkal járhat. A megfelelő áfa-kezelés meghatározása révén az esetlegesen felmerülő adminisztratív, illetve áfa-finanszírozási kötelezettség jelentősen csökkenthető.

A kedvezmények rendszerének megfelelő kialakítása

Érdemes lehet felülvizsgálni a Társaság által nyújtott kedvezmények rendszerét, illetve - szüksége esetén - elvégezni annak korrekcióját, tekintettel arra, hogy ezáltal lehetőség van az esetleges adókockázatok kiszűrésére, továbbá egy olyan struktúra kialakítására, amely lehetőséget biztosíthat a Társaság áfa-alapjának utólagos csökkentésére. A kedvezmények rendszerének felülvizsgálata azonban nem csupán az áfa szempontból vizsgálandó, jelentős megtakarítások érhetők el pl. személyi jövedelemadó vagy helyi iparűzési adó tekintetében is.

Hasznosnak találta?