deloitte

Hírek

ÁFA-VISSZAIGÉNYLÉSI LEHETŐSÉG A GYÓGYSZERADÓ TEKINTETÉBEN

A tavalyi év egyik fontos, áfát érintő fejleménye volt egy magyar érintettségű előzetes döntéshozatal iránti eljárás megindítása az Európai Unió Bírósága (EUB) előtt a Novo Nordisk ügyében, amelynek tárgya egy áfa visszaigénylési lehetőség a megfizetett gyógyszeradóra (azaz, a gyógyszerforgalmazók Gyftv. szerinti befizetési kötelezettségére) tekintettel. A téma hasonló a korábbi magyar Boehringer-ügyhöz – ami egyébként a jelen ügy alapjául is szolgál – amelyben az EUB-nek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő („NEAK”) felé önkéntesen vállalt támogatás-volumen szerződések alapján történő befizetések („támvol befizetés”) utáni áfa-visszaigényléssel kapcsolatban kellett döntést hoznia.  

Az EUB előtt még jelenleg is zajlik az eljárás és az ügyben a következő 12 hónap során várható döntéshozatal. Az eljárás kimenetelét nehéz lenne megjósolni, azonban már most is elérhető egy speciális áfa-visszaigénylési eljárás, amit az Art. 195. § alapján lehet megindítani. Ez az eljárás a gyakorlatban egy speciális önellenőrzés, valamint egy írásbeli kérelem benyújtását jelenti az EUB joggyakorlatára hivatkozással. 

Az elmúlt hónapokban számos ilyen eljárást indítottak az érintett társaságok és időközben már az első adóhatósági határozatok is megszülettek. Ahogy arra számítani lehetett, az ilyen típusú kérelmeket az első- és másodfokú adóhatóság általában elutasítja, arra hivatkozással, hogy a jelenleg hatályos szabályok nem teszik lehetővé az adóalapcsökkentést a kérelmekben definiált jogcímen. Így ezek az ügyek jellemzően a magyar bíróságok előtt zárulnak majd. Ennek ellenére, érdemes megfontolni a speciális önellenőrzési eljárás kezdeményezését, hiszen számos kedvező indok szól ezen eljárás megindítása mellett: 

Egyrészt, ez az önellenőrzés az Art. speciális szabályaira tekintettel egy hagyományos önellenőrzéssel szemben nem jelent bírságkockázatot az adózók számára, még abban az esetben sem, ha az adóhatóság elutasítja a kérelmet, így lényegében adókockázat nélkül lehet elindítani az eljárást, amely jelentős áfa megtakarítással járhat.  

Másrészt, azért is érdemes megfontolni ezt az eljárást, mert jelenleg bizonytalan, hogy egy esetleges pozitív EUB döntés esetén, milyen múltbeli időszakok vonatkozásában lenne alkalmazható az áfa-visszaigénylés. Figyelemmel kell lenni egyrészt az elévülési szabályokra, amely miatt lehetnek olyan időszakok, amelyek az ítélet meghozatalának idején már elévüléssel érintettek, így ezek tekintetében várhatóan nem lesz alkalmazható az ítélet. Másfelől, az EUB-nek is lehetősége van arra – tagállami kérésre – hogy korlátozza az ítélet visszamenőleges hatályú alkalmazását az ítélet közzététele előtt már kezdeményezett visszaigénylésekre. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a Társaság nem kezdeményezi az áfa-visszaigénylést, fennáll annak a kockázata, hogy a későbbiekben az ítélet kihirdetését megelőző időszakokra vonatkozóan nem tudja érvényesíteni a visszaigénylési jogosultságát. 

Amennyiben a fentiek felkeltették az érdeklődését, szakértő kollégáink szívesen ismertetik Önökkel az eljárás megindításával, valamint az üggyel kapcsolatos részleteket.

Hasznosnak találta?