Elemzések

Deloitte Indirekt tréningkatalógus

Építve a korábban széles közönségnek meghirdetett előadássorozataink és egyéb tudásmegosztó alkalmaink, illetve az ügyfeleinknél igény szerint összeállított tematikájú workshopok és tréningek tapasztalataira, a Deloitte-nál összeállítottuk a közvetett adókkal és azok kapcsolódó területeivel foglalkozó csapatunk szakmai képzéseinek katalógusát.

Amellett, hogy a képzéseink ügyfeleink igényei alapján teljes mértékben testre szabhatók, fontos szempont, hogy nemcsak a tematika alakítható a prioritásoknak megfelelően: valamennyi tréningünk elérhető személyes jelenléttel vagy online formában, nem korlátozott a résztvevők száma, illetve a klasszikus előadások mellett arra is van lehetőség, hogy – különösen egyes témakörök vonatkozásában fokozott hatékonyságot eredményező módon – aktív résztvevői bevonódással, workshop jelleggel tartsuk azokat. 

Tapasztalataink szerint számos olyan esetben jelenthetik a Deloitte tréningjei a leghatékonyabb módszert a vállalkozás működésének fejlesztésére, amikor több munkavállalónak (akik hasonló feladatokkal foglalkoznak a társaságnál különféle pozíciókban, vagy eleve egy csapatot alkotnak) szükséges tudást átadni, különösen olyan módon, hogy a megértést és a gyakorlati szempontok elsajátítását is nagyban segítő kérdésekkel tudjanak élni. Katalógusunk elsősorban ötleteket hivatott adni, amellett, hogy referenciaként szolgáló tapasztalatainkat megmutatja – szakértőink azonban nemcsak az előadások megtartásában, hanem ezt megelőzően az igényeknek leginkább megfelelő képzési terv kidolgozásában is állnak rendelkezésre.

Egy-egy terület részletes bemutatására, elméleti megalapozó és gyakorlati, mindennapi üzletmenetben hasznosítható információkkal

Ezt a tréninget bármilyen olyan vállalkozás munkavállalóinak ajánljuk, ahol nagyobb csapat foglalkozik áfabevallások készítésével, mely igényli a bevallásokban szereplő ügyletek és a hozzájuk tartozó dokumentumok megfelelő kiértékelését, és az esetleges kockázatok felismerését. Tréningünkben kiemelt szerepet kapnak az Európai Uniós Áfa Irányelvben lefektetett alapok, garantálva, hogy az elsajátított tudás ne korlátozódjon csak belföldi kérdésekre.

Az áfa alapvető mechanizmusa, alapelvei, az áfaköteles ügyletek fajtái és kezelésük:

 • Területi hatály, személyi hatály, tárgyi hatály – területileg alkalmazandó áfa-szabályok meghatározása
 • Teljesítési időpont szabályok
 • Teljesítési hely termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén – főszabály, legjellemzőbb speciális esetek
 • Adóalap meghatározása
 • Adólevonási jog és leggyakrabban felmerülő kérdések

Komprehenzív, az áfa rendszerének valamennyi elméleti és gyakorlati kérdéseit áttekintő tréning. Az alapok mellett részletesen végigvesszük az egyes ügylettípusok sajátosságait, valamint a számlázás és a bevallások elkészítésének kérdéseit. A magyar szabályok részletes bemutatása mellett – a törvényen túl az összetettebb kérdésekben hatósági állásfoglalásokra, adózási kérdésekre támaszkodva – átfogó képet adunk az Európai Uniós Áfa Irányelvben foglaltak alapján minden EU-s ország vonatkozásában hasznosítható szabályokról, és kitérünk a jogalkalmazást leginkább befolyásoló uniós bírósági gyakorlatra.

Az áfa alapvető mechanizmusa, alapelvei, az áfaköteles ügyletek fajtái és kezelésük.

 • Területi hatály, személyi hatály, tárgyi hatály - területileg alkalmazandó áfa-szabályok meghatározása
 • Áfa-alanyok, speciális adóalanyiság
 • Teljesítési időpont-szabályok

Termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások

 • Ellenértékes ügylet, ingyenes ügylet, speciális esetek
 • Termék és szolgáltatás elhatárolása, komplex ügyletek
 • Közösségi értékesítés, közösségi beszerzés
 • Láncügyletek, háromszögügylet, vevői készlet
 • Határon átnyúló szolgáltatás, letelepedés kérdései
 • Különös teljesítési helyű ügyletek szolgáltatásnyújtásnál

Export, import

Adóalap

 • Adóalap meghatározása, ellenérték
 • Árengedmény
 • Utólagos növekedés-csökkenés, változások elszámolása bevallásban

Adólevonási jog

 • Adólevonási jog keletkezése, terjedelme, korlátai/li>
 • Gyakorlati érvényesítés kérdései
 • Adólevonási kockázatok
 • Adólevonás kiigazítása – arányosítás, figyelési időszak

Számlázás

 • Számlakibocsátásra irányadó szabályok, számla formai követelményei
 • Egyszerűsített számla, nyugta, gyűjtőszámla
 • Papír és elektronikus számla, archiválási kérdések
 • Számlaadat-szolgáltatás és kapcsolódó kötelezettségek

Áfa bevallás és kapcsolódó bevallások (Közösségi összesítő, Intrastat)

Európai Unió Bíróságának legfontosabb ítéletei a jogalkalmazásban

Tréningünk alapvetően az elektronikus számlákra és a digitális archiválásra irányadó jogszabályi környezetet mutatja be, eligazítást adva a rengeteg vonatkozó jogszabály között, eloszlatva számos gyakori tévhitet és rávilágít a leghatékonyabb gyakorlati megfelelési módszerekre. Kimondottan akkor ajánljuk, ha a vállalat jelenleg digitalizáción gondolkodik, igény esetén adótechnológiai kollégáink részvételével workshop jellegű tréninggel hatékonyan lehet ugyanis előkészíteni egy későbbi áttérést papírmentes iratkezelésre, megtalálva a gyakorlati szempontból leginkább megfelelő és költséghatékony megoldásokat.

Elektronikus számlázás (fél nap)

 • Elektronikus számla fogalma, minimumkövetelményei
 • Törvényileg megfelelőnek minősített elektronikus számla típusok
 • Elektronikus aláírások fajtái, relevanciájuk
 • Papír alapú számla digitalizációja

Digitális archiválás (fél nap)

 • Digitális archiválás alkalmazási köre
 • Megfelelési követelmények, nevesített megfelelési módszerek
 • Egyéb megoldások
 • Archiválás összekötése számlázási folyamatokkal (számlakibocsátás, befogadás)

Tréningünk során az alapvető vámjogi intézmények áttekintése mellett a napi működésben azonosítható, gyakran előforduló szakmai kérdések bemutatására térünk ki. A képzés célja, hogy átfogó képet adjon a vámeljárások fajtáiról és gyakorlati segítséget a mindennapi vámmal kapcsolatos teendők ellátásához, valamint, hogy felismerhetővé tegye azokat a komplexebb helyzeteket, amelyeknél további elemzésekre lehet szükség. A tréning alapvetően a Vámkódexre és az ahhoz kapcsolódó gyakorlatra épül, de kitérünk a vám- és az áfa szabályok összefüggéseire is.

Képzésünk segít eligazodni a régóta meglévő környezetvédelmi termékdíj és a közelmúltban bevezetett kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) kötelezettségek mindennapi kérdéseiben, kitérve arra, hogy milyen tevékenységek alapozzák meg az adókötelezettségeket, hogyan kell azokat összegszerűen megállapítani, bevallani, és hogyan függ össze a két rendszer.

Kimondottan egy-egy tevékenységhez, vagy iparágon belül jellemzően felmerülő kérdésekhez igazított képzéseink, melyek célja, hogy a jellemző üzleti folyamatok vonatkozásában adjon gyakorlati segítséget a vállalkozás áfával foglalkozó alkalmazottainak.

A képzés a harmonizált EU-s szabályokra koncentrál, annak érdekében, hogy a több piac áfa-teendőivel foglalkozó kollégák valamennyi érintett országban hasznosítható tudásra tegyenek szert. A tréning folyamatorientált, bejövő és kimenő ügyletek vonatkozásában vesszük végig az egyes olyan pontokat, amelyeknél elemezni, mérlegelni kell, támaszkodva ennek során az általános áfatréningünk tematikájára is.

Minden vállalkozás életében kiemelt fontosságú kérdés a költségek elemzése az áfa minősítés szempontjából, és annak eldöntése, hogy a befogadott számlák után lehet-e élni áfalevonással. Az egyes levonási tiltás alá eső tételek kapcsán körüljárjuk azok különleges tudnivalóit és a vonatkozó elhatárolási kérdéseket, gyakorlati útmutatót adva az ezzel kapcsolatos mindennapi feladatokhoz. A bejövő költségek mellett a kimenő oldal áttekintése is fontos lehet, különösen az olyan vállalkozásoknál, melyek valamilyen, jellemzően adóköteles főtevékenységük (pl. bérbeadás) mellé nyújtanak pénzügyi, vagy biztosítási szolgáltatásként főszabályként áfamentes konstrukciókat. A tréning során kitérünk a folytatott tevékenységek elhatárolási kérdéseire, a közvetített szolgáltatásként minősítés lehetőségére, illetve arra is, hogy milyen esetben kell ezeket a szolgáltatásokat elkülönítve, vagy egységesen, komplex ügyletként kezelni.

Elsősorban a vám workshopunk és a környezetvédelmi adókkal kapcsolatos tréningünk tematikájára támaszkodva, de a releváns termékkörből fakadó valamennyi egyéb közvetett adós kötelezettségre kiterjedve tréningünk végigveszi azokat a teendőket és területeket, melyekkel foglalkoznunk kell nemzetközi termékforgalom esetében a közvetett adók és a vám szempontjából. A tréning pontos tartalmát és terjedelmét az alapján szabjuk testre, hogy az érintett termékek és területek milyen kötelezettségek teljesítését, és milyen részletkérdések megvizsgálását teszik indokolttá.

Tréningünk bemutatja az egyablakos rendszer (OSS) bevezetésével az egész EU területén alkalmazandó szabályozást, az annak kapcsán leggyakrabban felmerülő kérdéseket, és az OSS áfabevallások benyújtásának gyakorlati kérdéseit. Az egyalkalmas áttekintést követően opcionális további egy alkalom keretében végigvesszük azokat az egyéb közvetett adókötelezettségeket, amelyek egy belföldre irányuló távértékesítési tevékenység esetében szóba jöhetnek, kitérve a legjelentősebb megfontolásokra, amelyek alapján eldönthető, hogy az adott kötelezettség érinti-e a vállalkozást. Ennek során bemutatjuk a kapcsolódó közösségi jogi hátteret is, illetve a releváns belföldi jogszabályok (például: Környezetvédelmi termékdíj törvény, EPR rendelet, Kiskereskedelmi adó törvény, Népegészségügyi termékadó törvény, stb.) alapján felmerülő további kötelezettségeket is.

Ingatlanhasznosító vállalkozások számára összeállított tréningünk specifikusan azokkal a területekkel foglalkozik, amelyek a tevékenységhez köthető komplexebb áfa kérdéseket vetnek fel. Átvesszük az ingatlanhasznosítás módjait áfában (adómentesség, adókötelezettség választása, ezek hosszútávú megfontolásai), azok hatását a figyelési időszakra és az adólevonási jogra, a fordított adózás vonatkozó kérdéseit, illetve a különös teljesítési időpont-szabályokat és azok hatásait, esetleges kockázatait (előlegfizetés, részteljesítés, folyamatos teljesítésű ügyletek). A tréning támaszkodik közösségi jogi háttérre (az Áfa-irányelv mellett a végrehajtási rendeletben és annak magyarázatában szereplőkre), illetve az ágazati jogszabályokra is.

Tréningünkön megvizsgáljuk a bankok, lízingtársaságok mindennapi működése kapcsán felmerülő áfa kérdéseket, különös tekintettel a főbb ügylettípusok adókezelésére a hazai szabályozás, illetve az uniós joggyakorlat tükrében. Kitérünk az áfa levonás szabályaira és átvesszük az áfa arányosítás lehetőségeit és a legjobb módszertan kiválasztásának szempontjait. A tréningprogramba opcionálisan beépíthető a finanszírozott ügyletek (pl. ingatlan adásvételek) adókezelésének rövid áttekintése is.

A holdingtársaságok kapcsán alapvető kérdés, hogy áfaalanynak minősülnek-e az általuk kifejtett tevékenységre is tekintettel (passzív és aktív holdingok kérdésköre), ebből kiindulva pedig az is, hogy hogyan kell kezelni a náluk felmerülő költségeket az áfa levonhatóságának a szempontjából, illetve az eseti jelleggel általuk teljesített ügyleteket is. A tréning során bemutatjuk azokat az elhatároló ismérveket, amelyeket a szabályozási környezethez kapcsolódó gyakorlat mellett az Európai Unió Bíróságának esetjoga munkált ki, és amelyekkel magabiztosan el lehet igazodni a holdingoknál felmerülő bejövő és kimenő tételek áfakezelését illetően.

Az árengedmény-konstrukciók speciális áfa kérdéseit körüljárva tréningünk átfogó képet ad arról, hogy milyen promóció típusokat éri meg leginkább előtérbe helyezni, illetve gyakorlati példákon keresztül bemutatja azt is, hogy más adónemekben (személyi jövedelemadó, társasági adó) milyen hatékonyság érhető el. A képzés célja, hogy az értékesítési területen dolgozó kollégák olyan tudásanyagot szerezzenek, hatékonyabban felmérhetik az esetleges adózási/adminisztrációs terheket, és könnyeben együtt tudjanak működni az adózásért, számvitelért, jogi területért felelős kollégákkal is.

Amennyiben valamelyik előadástematika felkeltette érdeklődését,
vagy akár azokból építkezve, akár további igényeket figyelembe véve
lenne szüksége vállalkozásának képzésre, szakértőink készséggel állnak rendelkezésre
a megfelelő tréningterv kidolgozásában, mind terjedelem, mind az érintett területek vonatkozásában.

Érdekel az előadástematika

Insert Custom CSS fragment. Do not delete! This box/component contains code needed on this page. This message will not be visible when page is activated.
DO NOT USE THIS FRAGMENT WITHOUT EXPLICIT APPROVAL FROM THE CREATIVE STUDIO DEVELOPMENT TEAM +++

Hasznosnak találta?