deloitte

Hírek

Gépjármű beszállítók figyelem – potenciális EPR mentesülési lehetőség

Tavaly júliusban került átalakításra Magyarországon a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, amelynek keretében egy új fizetési kötelezettség került bevezetésre, az EPR díj. A szabályozás kapcsán az elmúlt egy évben számos jogértelmezési kérdéssel, bizonytalansággal szembesültek az érintett gazdálkodók. A szabályozási kérdések mellett nagy fejtörést okozott az EPR nyilvántartási, illetve bevallási feladatoknak való megfelelés is, mivel a környezetvédelmi termékdíj kategóriákhoz képest megváltozott termékkódokkal és termékbesorolással, illetve egy teljesen új riportálási folyamattal kellett az adózóknak szembe néznie. Az autóipari beszállítókat jelentős mértékben érintette az új jogszabály, hiszen az EPR díj sok esetben többszöröse lett a korábban ugyanazon termékre fizetett környezetvédelmi termékdíjnak.

Az EPR rendelet meghatározott anyagáramok (körforgásos termékek) tekintetében írja elő a díjfizetési kötelezettséget, ugyanakkor a rendelet lehetőséget biztosít arra is, hogy bizonyos esetekben mentesüljünk az EPR díjfizetési kötelezettség alól, vagy a díjfizetési kötelezettség ne az eladót, hanem a terméket beszerzőt terhelje. Míg az előbbi EPR mentesülési jogcímet lényegében bárki alkalmazhatja, aki a jogszabályban előírtaknak megfelelően igazolja, hogy az általa értékesített termékek legalább 60%-a (önállóan vagy más termék alkotórészeként) igazoltan külföldre kerül kiszállításra, addig az utóbbi – tehát az EPR kötelezettség beszerző általi átvállalása – kizárólag a gépjármű termékáramba tartozó körforgásos termékek esetében lehetséges.

Tapasztalataink szerint ugyanakkor a belföldi autóipari beszállítói láncban igen hosszadalmas és nehézkes folyamat akár a magasabb szintű (Tier 1) beszállítókkal, akár közvetlenül az OEM-ekkel történő tárgyalás és a vevői oldal részéről szükséges nyilatkozatok beszerzése, új szerződések megkötése, így a gyakorlatban az autóipari beszállítók nem feltétlen tudnak élni az említett mentesülési lehetőségekkel. Mivel az ágazatban jellemzően több évre előre lekötött gyártási volumenek és rögzített árak jellemzők, így az EPR kötelezettség nem ritkán végső teherként jelenik meg a beszállítói oldalon.

Lehetőségként jelenik meg ugyanakkor az EPR vonatkozásában az elektromos, elektronikai berendezéseket értékesítő autóipari cégek / beszállítók számára egy, az EPR rendelet háttérjogszabályainak együttes értelmezéséből levezethető mentesülési tényállás.

Ugyanis, az EPR rendelet, az elektromos és elektronikai berendezések hulladékairól szóló EU Irányelv („WEEE irányelv”), valamint, az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló Kormány rendelet („Ekr.”) szabályozási logikája és ezek hivatalos magyarázatai alapján eljuthatunk oda, hogy azon elektromos, elektronikus berendezések, melyek bizonyos jogszabályi kritériumoknak megfelelnek – például többek között ha az elektromos, elektronikai berendezés kizárólag csak az adott jármű alkatrészeként képes betölteni a funkcióját és önálló funkcióval nem  rendelkezik –, úgy az érintett termék nem minősül elektromos, elektronikai berendezésnek és így az EPR hatálya alá sem tartozik.

A kérdés kapcsán egyedi állásfoglalás iránti kérelemmel fordultunk az illetékes minisztériumhoz, ahol megerősítették a szakmai álláspontunkat és a kérdés kapcsán alkalmazandó szempontrendszert, elhatároló ismérveket.

Az előzőek alapján tehát az EPR rendeletben rögzített mentesülési tényállások mellett fennállhat még további olyan mentesülési esetkör is az elektromos, elektronikai termékek vonatkozásában, amely jelentős mértékben segítheti az ilyen termékeket gyártó és értékesítő autóipari társaságokat.

Amennyiben az ön cége is gyárt/értékesít autókba szánt elektromos, elektronikai termékeket, úgy ezt ide kattintva jelezheti és a szakértőink röviden felveszik önnel a kapcsolatot. 

Hasznosnak találta?