deloitte

Hírek

Globális minimumadó – Újonnan közzétett útmutató a ‘Pillar Two’ szabályok minősített státuszával kapcsolatban

Az OECD és az Inclusive Framework nemrégiben új technikai útmutatót tett közzé a Pillar Two szabályozással kapcsolatosan. Emellett, nyilvánosságra hozta a kiegészítő adó beszedését biztosító szabályok minősített státuszára vonatkozó átmeneti szabályokat is. Utóbbihoz kapcsolódóan összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.

A szabályok minősített státuszának jelentősége

A globális minimumadó modellszabályainak értelmében a multinacionális vállalatcsoportoknak az egyes joghatóságokban elért többletnyereségük után kiegészítőadó-fizetési kötelezettségük keletkezhet, amennyiben az adott joghatóságban a jövedelmüket terhelő tényleges adókulcs nem éri el a minimum 15%-os szintet.

A globális minimumadó alapvetően három egymást kiegészítő szabályon alapul, az alábbiak szerint alkalmazva:

    1. Az elismert belföldi kiegészítő adó (’Qualified Domestic Minimum Top-up Tax’ vagy ’QDMTT’) közvetlenül az aluladóztatott csoporttagok országában szedi be a kiegészítő adót.

    2. A jövedelem-hozzászámítási szabály (’Income Inclusion Rule’ vagy ’IIR’) az aluladóztatott csoporttagok nyeresége utáni kiegészítő adót valamely anyavállalattól, jellemzően a végső anyavállalattól szedi be (például, ha az aluladóztatott csoporttagok országa nem vezeti be a QDMTT-t).

    3. Az aluladóztatott kifizetések szabálya (’Undertaxed Payments Rule’ vagy ’UTPR’) pedig az aluladóztatott csoporttagok kiegészítő adóját a vállalatcsoport további csoporttagjaihoz allokálja, amennyiben a kiegészítő adót nem fizették meg QDMTT vagy IIR útján.

Fontos megjegyezni, hogy a QDMTT keretében befizetett kiegészítő adó alapvetően beszámítható lesz a más joghatóságok által kivetett IIR vagy UTPR kötelezettségekbe (további feltételek teljesülése esetén pedig a QDMTT-t alkalmazó országban keletkező többletnyereség mentesül az IIR és UTPR szerinti adók alól). Emellett, az IIR útján megfizetett kiegészítő adó szintén csökkenti a UTPR útján megállapított kiegészítő adót. Ugyanakkor, ezen beszámítási mechanizmusokat csak akkor lehet alkalmazni, ha a beszámítandó kiegészítő adó minősített státusszal rendelkezik.

A minősített státusznak tehát fontos szerepe van egy vállalatcsoport adópozíciójának meghatározásában, hiszen, ha egy vállalatcsoport például olyan belföldi kiegészítő adó hatálya alá esik, amely nem kapja meg ezt a minősítést, a vállalatcsoport, a belföldi kiegészítő adó megfizetése mellett, IIR alkalmazására is kötelezett lehet ugyanazon csoporttagok vonatkozásában, a megfizetett belföldi kiegészítő adó beszámítása nélkül.

A minősített státusz vizsgálata

Annak érdekében, hogy az említett jogszabályi hierarchia, és az egymást kiegészítő adókötelezettségek egymással szembeni beszámíthatósága megvalósulhasson, az érintett vállalatcsoportoknak és adóhatóságoknak szükséges tudnia, hogy a más országok által alkalmazott szabályok minősített státusszal rendelkeznek-e, azaz megfelelnek a globális minimumadó nemzetközi szinten megalkotott közös szabályrendszerének. A szabályozó szerint ezt leginkább egy egységesen alkalmazott szakértői ellenőrzési folyamat tudja biztosítani, amelynek során az Inclusive Framework (az OECD által vezetett és a nemzetközi adózási reformok céljából létrehozott nemzetközi közösség) tagjai megvizsgálnák egymás kiegészítőadó-rendszereit, és meghatároznák annak minősített státuszát.

Tekintettel arra, hogy rövid idő alatt minden végrehajtó joghatóság teljes jogszabályi felülvizsgálatának elvégzése nem megvalósítható, bevezetésre került egy átmeneti minősítési mechanizmus. Ez lehetővé teszi a végrehajtó joghatóságok gyors, ideiglenes minősítését. Fontos megjegyezni, hogy az átmeneti eljárás kevésbé bonyolult, mint a teljes jogszabályi felülvizsgálat, és ezen minősítési eljárások eredményei egymástól teljesen függetlenek.

Ha egy ország kéri saját megfelelőségének ellenőrzését, az átmeneti minősített státusz ellenőrzése tizenkét hónapon belül megtörténik azután, hogy az ország vonatkozó jogszabálya hatályba lépett. Ezen időpont egyben az átmeneti minősített jogállás kezdő időpontja is. A teljes jogszabályi felülvizsgálat legkésőbb a jogszabály hatályba lépésétől számított két éven belül kezdődik, és ennek befejezésekor megszűnik az átmeneti minősített státusz is. Ekkor az adott ország szabályai vagy elnyerik a teljes jogszabályi felülvizsgálat alapján is a minősített státuszt vagy valamilyen jogszabályi eltérések miatt elvesztik azt. Utóbbi esetben ugyanakkor a minősített státusz elvesztése nem visszamenőleges hatályú, és az adott vállaltcsoport még minősített szabályként alkalmazhatja az adott ország szabályait abban a pénzügyi évben, amelyben a teljes jogszabályi felülvizsgálat megállapításai alapján a minősített státusz megvonásra kerül. Az egyes országok jogszabályainak minősítése nyilvánosan elérhető adat lesz, amelyet az OECD fog nyilvánosságra hozni az adott minősítés kiadását követően.

Az új szabályok jelentősége Magyarországon

Az átmeneti minősítési mechanizmus Magyarország számára is lehetőséget ad arra, hogy QDMTT, IIR és UTPR szabályai már 2024-től kezdődően minősített szabályoknak minősüljenek, és így beszámíthatók legyenek más országok kiegészítőadó-fizetési kötelezettségébe. Ez számos vállalatcsoportnak adhat magasabb fokú bizonyosságot kiegészítőadó-fizetési kötelezettségével kapcsolatban.

A magyarországi vállalatoknak ugyanakkor kulcskérdés az is, hogy a helyi belföldi kiegészítő adó (QDMTT) a minősített státuszán túlmenően lehetőséget biztosít-e a magyarországi többletnyereség mentesítésére a külföldi IIR és UTPR szabályok alól (azaz, hogy a magyarországi QDMTT megfelel-e az állandó „QDMTT safe harbour” szabályoknak). A korábbi várakozások alapján a két minősítést egyszerre vizsgálták volna, de a most megjelent útmutató ugyanakkor az állandó safe harbour megfelelőség vizsgálatának részleteiről nem tesz említést.

Hasznosnak találta?