deloitte

Hírek

Javasolt halasztás a Business in Europe: Framework for Income Taxation („BEFIT”) bevezetésével kapcsolatosan

Válaszul az Európai Bizottság nyilvános konzultációjára a BEFIT irányelvtervezet kapcsán, számos üzleti csoport a javasolt egységes uniós társaságiadó-rendszer elfogadásának halasztása mellett érvelt.

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara hangsúlyozta a nemzetközi adórendszer instabilitását, és óvatosságra intett, rámutatva az OECD keretrendszerében zajló globális adóreformról szóló vitákra. Hangsúlyozták a globális minimumadó („Pillar Two”) szabályainak teljes körű végrehajtásának és az új adóztatási joggal („Pillar One”) kapcsolatos tárgyalások lezárásának fontosságát a BEFIT-javaslat bevezetése előtt.

Aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatosan is, hogy a Pillar Two szabályait az EU-n kívül még nem fogadták el széles körben, illetve a Pillar One „A” összegének végrehajtásáról szóló többoldalú egyezményt az egyes országok legkorábban csak 2024 közepén írhatják alá. Emellett, az OECD várhatóan még ebben az évben további adminisztratív iránymutatást ad ki a Pillar Two-ra vonatkozóan. Az érdekeltek hangsúlyozták, hogy a BEFIT-irányelv előtt stabilabb nemzetközi adózási környezetre van szükség.

A BEFIT-javaslat célja, hogy az adóalapok kiszámítására vonatkozó közös szabályok bevezetésével csökkentse az EU-ban működő multinacionális vállalatcsoportok compliance költségeit. Ezeket az adóalapokat egyetlen közös adóalapba összevonnák, amelyet aztán a BEFIT-csoport tagjai között az összesített adóalap százalékos aránya alapján osztanának fel, amelyet a három előző adóév adóköteles eredményeinek átlagaként számítanának ki. A javaslat a Pillar Two szabályaira épül, és azokra a multinacionális vállalatcsoportokra vonatkozik, amelyek éves csoportszintű bevétele meghaladja a 750 millió eurót.

Mindazonáltal, továbbra is bizonytalan, hogy a BEFIT-javaslat hogyan működne párhuzamosan a Pillar Two szabályaival, ez pedig további bonyodalmakhoz és többletköltségekhez is vezethet.

A BusinessEurope kiemelte a BEFIT-javaslat és a Pillar Two szabályai közötti eltéréseket, különösen az adóalap meghatározásának módszere és a vállalatközi ügyletek kezelése tekintetében. Az eltérések és a kettős adóztatás kockázatának elkerülése érdekében pontosításra van szükség.

A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara szerint a Bizottságnak fontolóra kellene vennie, hogy a BEFIT-javaslatot korlátozott pilot projektként vezesse be, amelynek keretében az érdekelt multinacionális vállalatcsoportok kísérletezhetnek az irányelvtervezettel. A kísérleti projektet azonban csak akkor kellene elindítani, amikor az EU adórendszerei stabilizálódnak a Pillar Two végrehajtását követően.

Összességében az érdekelt felek arra ösztönzik az Európai Bizottságot, hogy halassza el a BEFIT-javaslat elfogadását mindaddig, amíg a nemzetközi adóreformok átfogóbb végrehajtása és a bizonytalanságok megoldása meg nem történik.

Hasznosnak találta?