deloitte

Hírek

Jelentős áfa változásokat hozhat az Európai Bizottság javaslatcsomagja - Áfa a digitális korban

2. rész

Az Európai Bizottság számára is világossá vált, hogy az utóbbi évek piaci viszonyainak változásai miatt szükségessé vált a jelenlegi uniós áfa szabályok egyszerűsítése és korszerűsítése. Ezért a Bizottság kidolgozott egy cselekvési tervet, aminek a részét képezi az ún. "Héa-szabályok a digitális korban" (Javaslat) elnevezésű jogalkotási csomag. Ez a Javaslat több különböző területet is érint, ezért indokoltnak tartottuk, hogy egy cikksorozat formájában számoljunk be Önöknek a várható új szabályok részleteiről. Sorozatunk második részében a vevői készlet egyszerűsítés tervezett megszűnését mutatjuk be.

A vevői készlet gyakran alkalmazott konstrukció – például a gyártó szektorban – ami a vevő által, a beszállító termékeiből fenntartott olyan készlet, ami felett még nem rendelkezik tulajdonjoggal. Ennek lényege, hogy az értékesítő oly módon továbbítja a saját termékét egy másik tagállamba, egy már előre ismert vevő részére, hogy a tulajdonátruházásra majd csak egy későbbi időpontban kerül sor és addig az időpontig kizárólag az értékesítő rendelkezik a készletek felett.

A vevői készletre vonatkozó áfa egyszerűsítés – ami harmonizált feltételek mentén valamennyi tagállamban elérhető – azt a célt szolgálja, hogy az értékesítőnek ne kelljen a saját áru mozgatás, valamint a későbbi belföldi értékesítés miatt beregisztrálni a célországban áfa szempontból, hanem ehelyett a tranzakció egyetlen adómentes Közösségi értékesítésnek minősüljön az értékesítő számára a tulajdonátszállás időpontjában.

Ezt a jelenlegi rendszert kívánja a bizottsági Javaslat átalakítani és egyszerűsíteni az alábbiak szerint:

Első lépésként 2024. január 1-jei hatállyal bekerülne a HÉA Irányelvbe egy rendelkezés, miszerint a vevői készlet egyszerűsítés 2026-tól teljesen megszűnne és addig is csak azon megállapodások alapján lehetne a jelenlegi feltételek mentén alkalmazni az egyszerűsítést, amelyeket 2024. december 31-e előtt kötöttek meg. Azaz, 2024-től már csak olyan megállapodások alapján lehetne alkalmazni az egyszerűsítést – legkésőbb 2026-ig – amiket a felek még 2024 év végéig megkötnek.

Második lépésként kiterjesztésre kerülne az OSS rendszer 2025. január 1-jétől, amely lehetővé tenné, hogy az adózók valamennyi határon átnyúló saját termék mozgatásukat – beleértve a vevői készlet céljára más tagállamba történő kiszállításokat is – egyszerűsített formában vallhassák be a letelepedésük szerinti országban, anélkül, hogy áfa regisztrációs kötelezettségük merülne fel a célországban Közösségen belüli beszerzés miatt.

Továbbá, a Javaslat előírná a kötelező fordított adózás alkalmazását is minden olyan esetben, amikor a teljesítés helye szerinti tagállamban (célország) az értékesítő nincs letelepedve, viszont a vevőnek rendelkezik adószámmal ebben az országban. Ez a vevői készletes konstrukciók esetén azzal járna, hogy bár a tulajdonátszállás időpontjában az értékesítő szempontjából teljesülne egy belföldi értékesítés a célországban, ugyanakkor, ha a vevő rendelkezik ott adószámmal, akkor az értékesítő helyett ő neki kellene bevallani és megfizetni az áfát.

Ezek a várható új szabályok elég jelentősen átalakítanák a vevői készlettel kapcsolatos áfa gyakorlatot. Ezért a Javaslat elfogadása esetén javasolt minden érintettnek felülvizsgálnia ezeket a konstrukciókat, mérlegelni az ilyen típusú megállapodások alkalmazását 2026-ig, valamint megvizsgálni az új egyszerűsített rendszerben rejlő potenciális előnyöket a mielőbbi átállás érdekében, amelynek kapcsán kollégáink örömmel állnak rendelkezésre.

Cikksorozatunk számlakiállításhoz és elektronikus számlázáshoz kapcsolódó első részét erre a linkre kattintva olvashatja el.

Hasznosnak találta?