deloitte

Hírek

Már idén digitális állampolgárok leszünk

A mobiltelefonunkba költözik az ügyintézés. 2024 szeptemberétől indul annak a Digitális Állampolgárság Programnak a tesztüzeme, amelynek célja a digitális térben történő ügyintézés egységesítése és megkönnyítése az állampolgárok számára életeseményeikhez kapcsolódóan. Az egyedi és tartós digitális állampolgár azonosító szolgál majd az állammal való elsődleges kapcsolattartásra, amellyel felhasználóbarát alapokra helyezik a digitális térben történő ügyintézést és szolgáltatások nyújtását.

1. Mi az a digitális állampolgárság?

A digitális térben történő ügyintézéshez való egységes hozzáférés érdekében az állam egyedi és tartós ún. digitális állampolgár azonosítót biztosít. Emellett létrehoz egy Digitális Állampolgárság Programot, amely mobilalkalmazásba regisztrálva érhetők majd el a különböző digitális szolgáltatások (pl. személyazonosító adatok, igazolványok tárolása, ügyintézés államigazgatási szervekkel). A digitális térben a digitális állampolgár azonosítón alapuló felhasználói profil szolgál az állammal való elsődleges kapcsolattartásra.

A regisztráció nem kötelező, a felhasználói profil jogosultja dönti el, hogy használja-e a digitális állampolgárság nyújtotta szolgáltatásokat (aktiválja-e a profilját) vagy sem.

A digitális állampolgárság keretei között valamennyi állami nyilvántartás (pl. személyi adat és lakcím nyilvántartás) és szakrendszer összehangoltan működik együtt, és a digitális szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben automatikusan fog adatokat szolgáltatni.

2. Milyen szolgáltatások lesznek elérhetőek?

A digitális szolgáltatások nyújtására, így kapcsolattartásra, ügyintézésre többek között államigazgatási szervek, helyi önkormányzatok, bíróságok, ügyészségek és közjegyzők is kötelesek lesznek. A digitális térben elérhető keretszolgáltatások: az eAzonosítás, eAláírás, ePosta, eDokumentumkezelés, és eFizetés.

A szolgáltatások igénybevétele során ezen szervek biztosítják az eAzonosítás útján a digitális állampolgár azonosítóval történő azonosítás lehetőségét, majd az ügyintézést pl. applikáció segítségével erkölcsi bizonyítványt lehet majd igényelni, de akár rendőri igazoltatásnál is segítségül hívhatjuk az applikációt személyazonosságunk igazolására.

A digitális térben a dokumentumok elektronikus formában jönnek létre. Papír alapon kivételes jelleggel állítható majd ki irat. Az iratkezelés digitális térbe való terelését segíti az eAláírás szolgáltatás is, amellyel az európai uniós szabályozásnak is megfelelő minősített elektronikus aláírással írhatjuk alá dokumentumainkat. Fontos módosítást jelent, és a mindennapi ügyintézést elősegíti, hogy az eAláírás teljes bizonyító erejű magánokirat és közokirat létrehozására lesz alkalmas.

A digitális keretszolgáltatásként elérhető ePosta szolgáltatás az állampolgár számára ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatási címnek megfelelő elektronikus tárhelyet biztosít, valamint lehetővé teszi az elektronikus dokumentumok elküldését, továbbá igazolja a kézbesítés sikerességét vagy sikertelenségét, és a kézbesített dokumentum címzett fél általi letöltését.

A szabályozás biztosítja az eDokumentumkezelést, amely hiteles elektronikus dokumentum előállítását teszi lehetővé, valamint az eFizetés funkciót is, amely segítségével közteher-, bírság- és díjfizetési, valamint egyéb, a felhasználó által teljesítendő fizetési kötelezettségek elektronikus térben történő megfizetésére nyílik lehetősége.

A felhasználók számára a digitális állampolgárság szolgáltatások – különösen a keretalkalmazás és a keretszolgáltatások – díjmentesek. Kiemeljük azonban, hogy a digitális szolgáltatás díjmentessége nem érinti a szolgáltatás igénybevételével intézhető ügyekre vonatkozó díjfizetési kötelezettséget.

A korábban említett személyazonosítás funkció a digitális személyiadat-tárca szolgáltatással lesz használható, és a tárcában elérhető okmányok a fizikai okmány felmutatásával lesznek egyenértékűek.

Mit jelent ez a gyakorlatban? A fentebbi példánál maradva, rendőri igazoltatás esetén az applikációból beolvasott QR-kód segítségével a hatósági személy igazolni tudja az állampolgárt bármilyen fizikai okmány felmutatása nélkül. A fizikai okmány bemutatására kizárólag akkor lesz kötelezhető az állampolgár, hogyha a műszaki feltételek az adatok ellenőrzéséhez nem lesznek biztosítottak az igazoltatás során.

3. Mikortól vehetjük igénybe ezeket a szolgáltatásokat?

A Digitális Állampolgárság Program tesztüzeme 2024 szeptemberétől indul, a törvény teljes szövegének hatályba lépése 2025. június 1-jével történik meg, ugyanis ekkortól minősülnek majd digitális szolgáltatás biztosítására kötelezetteknek pl. a vízmű- és távhőszolgáltatók, a posta, illetve hulladékgazdálkodó szervezetek. Tehát ettől az időponttól az ePosta szolgáltatás útján elektronikusan kézbesített közműszámlákat az applikáció segítségével ki is tudjuk fizetni az eFizetés funkcióval.

Hasznosnak találta?