oecd jelentés

Elemzések

OECD javaslatcsomag a fióktelepes hibrid struktúrákkal elért adóelőnyök semlegesítésére

Az OECD a multinacionális nagyvállalatok adókikerülési stratégiáinak visszaszorítása érdekében indított BEPS projekt keretében 15 pontos cselekvési tervet dolgozott ki 2015-ben. E munka eredményeként megszületett többek között a hibrid struktúrák alkalmazásával elért adóelőnyök semlegesítésére irányuló jelentés.

A különböző országok belső adójogrendszere eltérő módon minősít egyes társasági formákat, illetve ügyleteket adózási szempontból; ezt kiaknázva hoztak létre a multinacionális vállalatcsoportok hibrid struktúrákat, jelentős adóveszteséget okozva az érintett országoknak. A 2015-ös jelentés a hibrid társasági formákra és ügyletekre vonatkozóan dolgozott ki javaslatcsomagot, azonban tekintettel arra, hogy hasonló adóelőnyök fióktelepek különböző országokban történő létrehozásával is elérhetők, az OECD 2017. július 27-én külön jelentésben tette közzé az ilyen adóelőnyök semlegesítése érdekében kidolgozott javaslatait („kiegészítő jelentés”).

A kiegészítő jelentés alapvetése, hogy mindaddig, amíg az egyes országok belső adójogrendszere nem kellően harmonizált ebben a tekintetben, addig az adókikerülés megakadályozásának leghatékonyabb módja – az egyes országok adóbevételei védelmének érdekében – a belföldi jogszabályok módosítása az adópolitikai szándékokkal összhangban nem álló adóelőnyök semlegesítése érdekében.

Általános javaslatként fogalmazza meg a kiegészítő jelentés, hogy abban az esetben, amikor egy ország a mentesítés módszerét alkalmazza a kettős adóztatás elkerülése érdekében (azaz a vállalkozás teljes jövedelméből levonja a fióktelepnek betudható jövedelmet azon az alapon, hogy az a fióktelep országában adóztatásra kerül), akkor azokat a jövedelmeket, amelyek a fióktelep országának hazai adójogszabályai alapján mégsem kerülnek adóztatásra, a központ székhelye szerinti ország vonja adóztatás alá.

A kiegészítő jelentés számos további, a speciális fióktelepes struktúrák alkalmazása révén elért adóelőny semlegesítésére irányuló javaslatot tartalmaz. Ezen javasolt szabályok bevezetése nem kötelező és nem összehangolt formában történik, emiatt a globális vállalat-átszervezések során a jövőben az eddigieknél is nagyobb figyelmet kell fordítani az egyes országok adójogszabályainak, ezen belül a nemkívánatos adóelőnyök semlegesítése érdekében bevezetett szabályok ismeretére és részletes elemzésére.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon szakértőinkhez.

Hasznosnak találta?