deloitte

Hírek

Új GINOP pályázat várható kutatás-fejlesztési és innovációs projektekhez

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megjelenik a “Fókuszterületi innovációs projektek támogatása” K+F+I pályázati kiírás. A tervezet jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a felhívás végleges változata később várható. A korábbi kiíráshoz lépest a legfőbb változásnak ígérkezik, hogy 2024-től már nagyvállalat is pályázhat önállóan, illetve várhatóan több támogatás kerül kiosztásra. Az első értékelési szakasz várhatóan 2024. október 8-án nyílik.

A GINOP Plusz 2.1.1-24 kódszámú pályázat legfontosabb feltételeit az alábbiakban foglaltuk össze:

  • Támogatás célja: a vállalati K+F+I tevekénységek, kutatás-fejlesztési projektek támogatása.
  • Támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztési (minumum az elszámolható költségek 50%-ában), emellett lehetőség lesz alkalmazott kutatási és projekttámogató tevékenységek (pl.: projektmenedzsment, piacra vitel, disszemináció, stb.), illetve bizonyos mértékig eszközbeszerzések (amortizáció keretében, a projektben való használat erejéig) elszámolására is.
  • Támogatás összege: pályázónként 300-800 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatás, 25-80% közötti támogatási intenzitás mellett, az ország egész területén (tehát Budapesten is).
  • Támogatásra jogosultak: kis-, és középvállalkozások mellett már nagyvállalatok is pályázhatnak önállóan, vagy konzorciumban.
  • Támogatható projektek futamideje: A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 24 (bizonyos projekttípusok esetén 36) hónap áll rendelkezésre. 

A 2024-ben meghirdetésre kerülő keretösszeg 60 milliárd Ft, amelyből a kevésbé fejlett régiók tekintetében 50 milliárd Ft, Budapesten pedig 10 milliárd Ft kerül kiosztásra a különböző fókuszterületeken (pl.: egészségügyi fejlesztések; zöld átmenet; egyéb területek). A támogatásból előleg is igényelhető, az összeg azonban nem haladhatja meg a teljes támogatás 30%-át, maximum 240 millió Ft értékben.

A támogatást igénylőknek a kérelem beadásakor rendelkezniük kell a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiállított K+F minősítéssel (szakértői véleménnyel), melynek tartalmaznia kell, hogy a projektben elvégzett feladatok kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők-e, a különböző típusú K+F tevékenységek arányát, továbbá a projekt piaci hasznosíthatóság szempontjából történő minősítését is. Tekintve, hogy a minősítés átfutási ideje akár több hónap is lehet, javasoljuk, hogy mihamarabb forduljanak szakértőinkhez a minősítés megszerzése céljából.

Továbbá, a projekt vonatkozásában egyéb vállalásokat is szükséges teljesíteni, mint például:       

  • TRL 9-es szint: a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás a megvalósítási idő végére eléri a TRL 7-es szintet, a projekt fizikai befejezését követő 24 hónapon belül pedig a TRL 9-es szintet.
  • Árbevétel-vállalás: amennyiben a pályázat eredménye új technológia vagy szolgáltatás, akkor a támogatás minimum 30%-ának, amennyiben az eredmény termék, akkor a támogatás minimum 50%-ának megfelelő árbevétel-vállalás szükséges. Ezeket a TRL9-es szint elérését követő két évben, de legfeljebb a fenntartási időszak végéig szükséges teljesíteni.
  • Iparjogvédelmi oltalom: a projekt fizikai befejezését követő 24 hónapon belül megszerzett iparjogvédelmi portfóliót, szabadalom esetén a megszerzett oltalom hiányában pozitív szabadalomképességi értékelést, védjegyoltalom és a különböző mintaoltalmak (pl. formatervezési minta) esetén megszerzett oltalmat szükséges birtokolni.

A meghirdetett pályázat jelenleg társadalmi egyeztetés áll, így a végleges változat rendelkezései eltérhetnek a tervezetben bemutatottaktól.

Amennyiben a pályázatot érintő kérdéseivel kapcsolatban bővebb információra lenne szüksége, kérjük, keresse szakértőnket az alábbi elérhetőségeken.

Hasznosnak találta?