deloitte

Hírek

Kriptoeszközök Magyarországon: Itt a magyar kriptotörvény

Az országgyűlés elfogadta a kriptoeszközök piacáról szóló törvényt, amely április közepén kihirdetésre is került a Magyar Közlönyben. Ezzel párhuzamosan a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény kapcsán is törvénymódosítást fogadtak el, mely szintén érinti a kriptoeszköz szolgáltatókat.

A törvény alapjául az Európai Parlament és a Tanács kriptoeszközök piacairól szóló 2023/1114 Rendelete (MiCA) szolgál és a tervezett hatálybalépésének időpontja 2024. június 30. A törvény fogalmi rendszerében valamennyi esetben a MiCA-ra hivatkozik és utal vissza, így alkalmazza a MiCA által definiált három féle kriptoeszköz típusra vonatkozó felosztást és szabályozást ((i) elektronikuspénz token, (ii) eszközalapú token, (iii) felhasználói token).

A törvény hatálya kiterjed a

(i)                 kriptoeszközök Magyarországon történő kibocsátására, nyilvános ajánlattétel keretében történő kínálatára, illetve kereskedésbe bevezetésére,

(ii)                kriptoeszköz-szolgáltatásra, amennyiben azt Magyarország területén végzik, valamint a

(iii)               a törvény hatálya alá tartozó tevékenységek feletti felügyeleti tevékenységre.

A törvény a hatálya alá tartozó tevékenységek miatt a hitelintézeti törvényt két ponton egészíti ki, amely biztosítaná, hogy az elektronikuspénz token pénzügyi szolgáltatásként történő nyújtását, valamint a kriptoeszköz-szolgáltatást a pénzügyi intézmények számára.

A törvény a kriptoeszközök piaca feletti felügyelet ellátására Magyarországon a Magyar Nemzeti Bankot jelöli ki és a MiCA 111. cikkének megfelelően felhatalmazza a Magyar Nemzeti Bankot a jogszabálysértés elleni fellépésre, így különösen a MiCA által előírt rendelkezések megsértése következtében a Felügyelet által alkalmazható szankciók alkalmazására. A törvény alapján a Felügyelet széles körben jogosult különböző mértékű intézkedések alkalmazására a jogsértéssel arányos mértékben, akár önállóan, akár együttesen, a jogsértésért felelős személy és a jogsértés megnevezésétől, jogsértés tényének megállapításától kezdve a kriptoeszköz-szolgáltatás nyújtásának vagy kriptoeszköz-kereskedési platformon történő kereskedés megtiltásáig.

Külön érdekesség, hogy az eredeti törvényjavaslat a kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadás végzéséhez pénz- tőke-, illetve biztosítási piacon töltött 3 éves gyakorlati tapasztalati időt ír elő (így annak a kizárólag kriptoeszközök piacain tevékenykedő tanácsadók eredetileg nem tudtak volna megfelelni, míg a kriptoeszköz tanácsadással nem foglalkozó pénz- tőke-, illetve biztosítási piaci tanácsadók igen). Az elfogadott törvény ennek vonatkozásában már egy későbbi kormányrendeletre bízná ezen követelmények meghatározását.

A törvény a panaszkezelési eljárására vonatkozó minimum követelményrendszert és a felügyeleti díjak megfizetésének mértékét is meghatározza, illetve már működő eszközalapú-tokenektől vagy elektronikuspénz tokenektől eltérő kriptoeszköz szolgáltató tekintetében illeszt be egy rendelkezést, amely értelmében 2025. január 1-ig kötelesek e szolgáltatók a MiCA-nak való megfelelése.

Fontos módosításokat tartalmaz továbbá az egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló lévő törvény, mely a pénzmosási törvény hatályát kiterjeszti a kriptoeszköz szolgáltatókra, illetve hatályukat vesztik a virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató, valamint a letétkezelő pénztárca-szolgáltatókra vonatkozó bejelentési és nyilvántartásba vételi, illetve szankciós rendelkezések (a MiCA/ kriptoeszközök piacairól szóló törvény egységes szabályozása folytán).

A digitális világ előretörése a technikai fejlődéshez hasonló dinamikusan változó jogszabályi környezetet eredményezett. Fontos, hogy kriptoeszköz szolgáltatók minél előbb felvegyék a ritmust a MiCA által diktált tempóval. Ezért még talán soha nem volt ilyen nélkülözhetetlen, hogy a regulatory / compliance kérdésekben a szolgáltatók biztos kézzel forgassák az irányadó jogszabályokat és megbízható tanácsadói segítséget kapjanak.

Amennyiben kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, szakértőink örömmel állnak rendelkezésére.

Hasznosnak találta?