deloitte

Hírek

CESOP - Pénzforgalmi szolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettsége

2024. április 30-án esedékes a pénzforgalmi szolgáltatók új adatszolgáltatási kötelezettsége, amely során 2024. első negyedévének a kötelezettség hatálya alá eső határokon átnyúló fizetési tranzakcióiról kell adatot szolgáltatni a hatóság részére. Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató az adott időszakban nem nyújtott a bejelentési kötelezettség alá eső pénzforgalmi szolgáltatást, nullás jelentés benyújtása nem kötelező, ugyanakkor önkéntes alapon lehetőség van nulla adattartalmú jelentés megtételére is.

Ugyan a CESOP szabályozás a főbb rendelkezéseket tekintve uniós szinten azonos, bizonyos részletszabályok, vagy a technikai megvalósítás tekintetben vannak eltérések a tagállami rendelkezések között. Így például, míg Magyarországon a jelentéseket a kötelezettek a CESOP XML-sémán alapuló fájlként kötelesek benyújtani egy API-n keresztül, egyes tagállamokban a manuális adatszolgáltatásra is lehetőség nyílik. Ugyancsak jelentős eltérés mutatkozik a tagállami hatóságok által kiszabható bírságok volumene tekintetében is. Továbbá, míg például Németországban a helyi hatóságok a 2024. Q1 időszakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség késett teljesítése esetén eltekintenek a bírság kiszabásától (feltéve, hogy legkésőbb 2024. július 31-éig megtörténik az adatszolgáltatás), addig a jelenlegi ismereteink szerint több tagállamban, köztük Magyarországon sem terveznek türelmi időszakot meghatározni kötelezettség teljesítése kapcsán. Erre tekintettel hangsúlyozzuk, hogy a magyar jogszabályi rendelkezések értelmében az adatszolgáltatásra kötelezett pénzforgalmi szolgáltató mulasztása esetén (pl. nyilvántartás-vezetési kötelezettség elmulasztása, hibás vagy hiányos teljesítése, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hibás vagy hiányos teljesítése) ötmillió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a jogszabály értelmében nincs helye mulasztási bírság kiszabásának, ha a kötelezett úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható és mulasztását ennek igazolásával kimenti. Álláspontunk szerint tehát a kötelezetteknek mindenképp javasolt kérelemmel fordulniuk az adóhatósághoz amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettségét valamely okból – igyekezete ellenére – nem tudja határidőben teljesíteni.

Hasznosnak találta?