Gépi tanuló rendszerek audit kihívásai

A gépi tanuló rendszerekkel kapcsolatos kutatások száma és az intelligens rendszerek ipari és üzleti felhasználása az előző évtizedben jelentősen megnövekedett, mely köszönhető nagyrészt a technológiai környezet megváltozásának. Gépi tanuló rendszerek alkalmasak többek között, az elérhető adatokból való tudás kinyerésére, üzleti predikcióra, nyelvi elemek feldolgozására, képek és videók elemzésére stb. ezáltal magas színvonalon képesek üzleti feladatok automatizálására, amennyiben általánosító képességük meghaladja az elvárt metrikákat.

A gépi tanuláson alapuló alkalmazások fejlesztése eltérő paradigmán alapszik, összehasonlítva a tradicionális szoftverfejlesztési megközelítéssel, ezért az implementációból származó kockázatok felmérése is új szemléletváltozást igényel, melyeket informatikai kontrollokkal szükséges mitigálni. A belső informatikai kontrollok hatékonyságának megbizonyosodásáért felelős funkcionális szakterület az IT audit osztály, melynek hatóköre a gépi tanuló rendszerek kontrolljainak ellenőrzésére, fejlesztési folyamatainak felülvizsgálatára és a rendszerbevezetésre is ki kell terjednie a közeljövőben, ezért az auditoroknak naprakész tudással kell rendelkezniük az intelligens szoftverek üzemeltetésének világában. A cikk a gépi tanuló rendszerek fejlesztésének általános folyamatát elemzi, és a releváns szakirodalom feldolgozásával azon lehetséges mérföldköveket keresi, melyben elengedhetetlen az IT audit bevonása, ugyanakkor, a nemrégiben megjelent kutatási eredmények és tapasztalatok alapján az IT audit által szükséges elvégzendő teszteket tárgyalja. 

Gépi tanuló rendszerek audit-kihívásai
Hasznosnak találta?