Information Management and Analytics

Szolgáltatások

Adatelemzés és információkezelés

A világ gyorsan változik: a vásárlók személyre szabottabb szolgáltatásokat várnak el, és nap mint nap újabb versenytársak bukkannak fel a semmiből. Az állami és szabályozó szervek gyorsabb és pontosabb adatszolgáltatást követelnek. A legkomplexebb és legfontosabb üzleti problémákra a megoldás jó eséllyel az adatokban rejlik. Azok a cégek, amelyek a rendelkezésükre álló hatalmas mennyiségű információt hatékonyan fel tudják dolgozni, versenyelőnyhöz juthatnak. De hogyan lehet lépést tartani a fejlődéssel egy olyan világban, amelyben kétévente megduplázódik az információ mennyisége?

A Deloitte adatelemzési és információmenedzsment (AIM) üzletága segítséget nyújt ügyfeleinknek abban, hogy nagy mennyiségű adatból a lehető legtöbb hasznos információt nyerjék ki. Globális hálózatunk stratégiai iránymutatást és implementációs szolgáltatásokat kínál, ezáltal támogatást nyújt a vállalkozásoknak a különféle forrásokból származó adatok kezelésében, és abban, hogy ezeket az adatokat olyan, pontos és hatékonyan felhasználható információkká alakítsák át, amelyek segítik a tényeken alapuló döntéshozatalt, és versenyelőnyt biztosítanak. Üzletágunk segítséget nyújt a kínálkozó lehetőségek azonosításában az üzleti intelligencia, az adatkezelés, a technológia, valamint az új generációs adatelemzési eszközök és technológiák (pl. a big data, a felhőalapú megoldások vagy a gépi tanulás) területén.

Témakörök

Belső stratégia

Ahhoz, hogy egy cég információalapú vállalkozássá tudjon válni, az emberek, folyamatok, adatok és technológia négy pillérjének stabil alapot kell szolgáltatnia, és ezeket megfelelő stratégiával kell összehangolni. Segítséget nyújtunk egy olyan stratégia kidolgozásában, amely az adatelemzést bevonja a döntéshozatali folyamatba, és az adatelemzés eszközeivel a legösszetettebb üzleti kihívások leküzdésében is támogatást nyújt. Egyedülálló üzleti, technológiai és tudományos szakértelemmel rendelkező szakértőkből álló munkacsoportjaink segítséget nyújtanak a felsővezetőknek a stratégiai és operatív szintű lehetőségek feltérképezésében, az adatokkal és adatelemzéssel kapcsolatos legfontosabb kérdések, kockázatok és lehetőségek vizsgálatában, olyan tényezők azonosításában, amelyek lehetővé teszik a kívánt állapot elérését, valamint a megvalósítási tervekkel kapcsolatos prioritások, a munkaerőigény, a szükséges beruházások és a megtérülés elemzésében.

A segítségünkkel ügyfeleink minden eddiginél hatékonyabban növekedhetnek – DNA (Data & Analytics) Lab szolgáltatásunk révén segítséget nyújtunk a kiemelt felhasználási területek azonosításában és fejlesztésében, innovatív technológiák és tudományos adatkezelési módszerek alkalmazásával, ügyfeleink saját adatainak felhasználásával. A legkorszerűbb eszközök és technológiák alkalmazásával segítséget nyújtunk ügyfeleinknek abban, hogy miként nyerhetnek ki hasznos információkat egy bonyolult ökoszisztémából, mindezt az olyan innovációkban, új technikákban és korszerű technológiákban rejlő lehetőségek kiaknázásával, mint a Big Data, a dolgok internete, a mesterséges intelligencia vagy a közösségi finanszírozás – ez pedig versenyelőnyt biztosít, és segít a működési hatékonyság növelésében.

Komoly előnyökkel kecsegtető gyakorlati megoldásokat dolgozunk ki, és adatmonetizálási technikáink alkalmazásával olyan, az adott vállalkozás adatállományában rejlő lehetőségeket azonosítunk és aknázunk ki, amelyek új bevételi forrásokat jelenthetnek, akár a vállalkozásra korlátozva, akár egy tágabb partneri körre kiterjesztve.

Ebben a témában az alábbi területen nyújtunk szolgáltatásokat:

 • Információalapú vállalkozások
 • Adatok monetizálása
 • Studio & Lab szolgáltatás
 • Stratégiai ütemtervek és megvalósítási tervek

Információátadás és automatizálás

Az információk célközönséghez történő eljuttatásának módja nagyban meghatározza a felhasználás módját és idejét. Az adatmennyiség növekszik, a számítógépek fejlődnek, és az adatelemzés egyre komplexebbé válik. A Deloitte segítséget nyújt a cégeknek, partnereiknek és beszállítóiknak a hatékonyabb együttműködés és az eredményesebb munkavégzés megvalósításában, végső soron pedig abban, hogy hatékony, felhasználói igényekre szabott vállalati eszközök alkalmazásával jobb üzleti döntéseket hozzanak. Jelentős szakértelemmel rendelkezünk a legkülönfélébb belső és külső forrásokból származó, strukturált és strukturálatlan adatok kötegelt, közel valós idejű, illetve valós idejű összegyűjtése és megtisztítása terén.

Az adattárházakra épülő korszerű technológiák alkalmazásával aggregálunk, javítunk fel, dolgozunk fel és biztosítunk tiszta adatokat különféle adatelemzési feladatokhoz, tekintet nélkül az adatok szerkezetére. Adatfeltáró és esemény-feldolgozó eszközök segítségével üzleti lehetőségre utaló mintákat azonosítunk hagyományos strukturált adatokban, illetve adatfolyamokban (pl. weblogokban és szenzorokban). Ezekkel az eszközökkel a leíró, diagnosztikai, prediktív és preskriptív jellegű adatelemzési eredményeket jelentések, ad hoc lekérdezések, valamint vállalati szintű operatív és vezetői jelentéskészítéshez használatos dashboardok formájában lehet közölni, így a segítségükkel komplex információk és adatkészletek közérthető, vizuális és a gyakorlatban jól alkalmazható formában jeleníthetők meg.

Információátadási és automatizálási szolgáltatásaink az alábbi területekre terjednek ki:

 • Vizualizáció és adatfeltárás
 • Virtualizáció és felhőalapú megoldások
 • In-memory megoldások
 • Adatintegráció/adatbevitel
 • Adattárházak/adattavak

Komplex adatelemzés

Az adatok hasznossága a belőlük levonható következtetésekben rejlik. Szinte minden iparágban vannak ügyfeleink, akiknek kritikus üzleti területeken nyújtunk segítséget az adatelemzés eszközeivel abban, hogy a lehető legtöbbet kihozzák az adataikból. Az adatelemzés során a gépi tanulás, a prediktív modellezés, a statisztika, a vizualizáció és a szövegbányászat módszereit alkalmazzuk az adatkészleteken, és a folyamat végén gyakorlatban is felhasználható, hasznos információkhoz jutunk. Az adatelemzés az ügyfélkezelés, az ellátási lánc, a pénzügyek, a munkaerő-menedzsment és a kockázatkezelés területén támogatja a döntéshozatali folyamatot.

Az Analytics Labs programunk keretében adatelemzési stratégiákkal kapcsolatos workshopokat, inspiráló beszélgetéseket és brainstorming összejöveteleket szervezünk a design-gondolkodás jegyében, a Deloitte Greenhouse, illetve HIVE helyszínein.

Korszerű adatelemzési tevékenységünk az alábbi területekre terjed ki:

 • Korszerű vizualizáció és gyors prototípusgyártás
 • Természetes nyelvek feldolgozása, szövegelemzés
 • Tartalomelemzés és prediktív tartalomszolgáltatás
 • Valósidejű döntéshozatal és adatáramlás
 • Gépi tanulás, prediktív és preskriptív adatelemzés

Korszerű adatelemzési megoldásainkhoz többek között olyan technológiákat alkalmazunk, mint az R, a SAS, az IBM Modeller, a Watson, a Python és a Fluxicon Disco.

Kognitív szolgáltatások

A kognitív módszerek általában olyan komplex algoritmusok, amelyek alkalmazása az ügyfél üzleti tevékenységének és iparágának alapos feltérképezését követeli meg, és különféle eljárásokon (pl. szegmentáció, 360 fokos profilkészítés, személyre szabás, prediktív adatelemzés, ismétlődő minták keresése) alapul. A különféle adatfolyamokból, szöveges forrásokból és közösségi médiumokból kinyert adatokban összefüggéseket azonosítunk, valamint a kognitív elemzés és a korrelációk vizsgálata révén nagy mennyiségű információból is közel valós időben találunk válaszokat a legkülönfélébb problémákra.

A kognitív számítástechnikában olyan lehetőségek rejlenek, amelyek egyes vállalkozásokat és teljes iparágakat is átalakíthatnak, a Deloitte pedig segít megragadni ezeket a lehetőségeket. Cégünk számos újszerű, az emberi agy működését modellező és azt kiegészítő megközelítést alkalmaz. A kognitív automatizálás lényege, hogy az emberi intelligenciára épülve automatizálni tudja a komplex tudásalapú és döntéshozatali folyamatokat, mindezt azáltal, hogy kognitív alapokra helyezi a költséges, szakértő munkaerőt igénylő, illetve ismétlődő feladatokat. Ezáltal óriási adathalmazokban is hatékonyan lehet célzott kereséseket végrehajtani, ennek révén pedig javul a dolgozók munkájának minősége, precizitása és időhatékonysága.

A kognitív érzékelés és viselkedésformálás módszerei segítségével különféle adatfolyamokat, hírfolyamokat és közösségi médiumokat felhasználva, a Deloitte által összeállított ""Az innováció 10 típusa"" keretrendszer alapján intelligens stratégiaalakítást hajtunk végre, és még a bekövetkezésük előtt azonosítjuk a romboló trendeket, ennek érdekében pedig az adatok folyamatos, valósidejű elemzése révén a felhasználó részére releváns információkkal szolgálunk.

Kognitív módszerekkel kapcsolatos szolgáltatásaink az alábbi területekre terjednek ki:

 • Kognitív elkötelezettség
 • Kognitív automatizálás
 • Kognitív érzékelés és stratégiaalakítás
 • Kognitív információszerzés

Internet of Things: Dedicated networks and edge analytics will broaden adoption

Business interest in the Internet of Things continues to grow, with two trends driving an expansion of IoT applications and possibilities: the emergence of new wireless communications networks and the arrival of "edge computing" IT infrastructure. This publication takes a closer look at how dedicated networks and edge analytics will broaden adoption of IoT. To read the full publication, click here.

iot

Ismerje meg szakértőinket

Demeter Ákos

Demeter Ákos

Partner

Ákos 2015-ben csatlakozott csapatunkhoz, jelenleg a Deloitte budapesti irodájának partnere. Több, mint húszéves szakmai tapasztalattal rendelkezik FSI területen. Az elmúlt hét évben megközelítőleg tiz... Több

Szőke Péter

Szőke Péter

Igazgató

Szőke Péter a Deloitte budapesti irodájának igazgatója. Fő területei a stratégia és digitalizáció. Több mint 18 éves tanácsadói tapasztalattal rendelkezik, pályája során több vezető nemzetközi tanácsa... Több