petrochemicals

Elemzések

Nyersanyag-kitermelés

Értékteremtés a kiszámíthatatlan és komplex petrolkémiai iparban

A Deloitte legfrissebb tanulmányából megtudhatjuk, hogy milyen korszerű adatelemzési eszközök alkalmazásával térképezhetik fel a vállalkozások a kialakulóban lévő trendeket, azok összefüggéseit és az általuk teremtett kihívásokat, és ezek ismeretében milyen új versenypiaci stratégiákat alakíthatnak ki.

A globális vegyipar, vegyészet és a vegyipari termékek gyártása az utóbbi időben komoly változáson ment keresztül. Ez nem egyik pillanatról a másikra történt, és nem is minden szemszögből érhető tetten. Azok számára viszont, akik felismerték az idők jeleit, gyors átalakulás következhet a közeljövőben. Míg a megatrendekről és a keresletre gyakorolt hatásukról már számos cikk született, a társadalmi változásokkal már kevesebben foglalkoznak. Az átalakulás folyamata jelentős részben függ attól is, hogy az informatikában, a digitális tervezésben és kutatásban, az anyagfelhasználási rendszerek kommercializálódásában, a biotechnológiában, a gyártási technológiákban és a rendszerek közötti együttműködésben kik foganatosítanak változtatásokat, és mindezt hogyan teszik.

Ezzel szemben a szűk értelemben vett globális vegyipar mindig is ellenálló volt, és nagy vonzerővel bírt. Ezt figyelembe véve azok, akik régóta figyelik az iparágat, azt jósolják, hogy a vegyipar lépést fog tudni tartani a gazdaság általános növekedési ütemével, ahogy tette azt eddig mindig. Ez a jóslat azonban kihívásokat is tartogat. Ha alaposabban megvizsgáljuk a versenypiaci környezetet, azt láthatjuk, hogy a piacot érintő kihívások egy része egyre komolyabbá, némelyik pedig egyenesen a piacot veszélyeztető mértékűvé válik. Számos vállalat számára (különösen azok esetében, amelyek eleve hátrányban vannak a versenytársaikhoz képest) egyre nehezebbé válik a versenyben maradás, a függetlenség fenntartása, vagy egyáltalán a túlélés. Ez fokozottan igaz, ha még a környezet is kiszámíthatatlan.

The feedstocks prism: Unveiling value in volatile and complex petrochemicals

Éppen ezért a globális vegyiparban kritikus szempont az időzítés, és ez érvényes a legjelentősebb nyersanyag-kitermelő és nyersanyag-felhasználó cégekre is - az elkövetkező néhány évben meghozott és megvalósított döntések ugyanis kulcsfontosságúak lesznek. Sőt, a döntések meghozatalának módja ugyanolyan lényeges kérdés lesz, mint a döntések tartalma. A "Nyersanyag-kitermelés: értékteremtés a kiszámíthatatlan és komplex petrolkémiai iparban" című tanulmány a nyersanyag-kitermelő cégek lehetséges növekedési stratégiáit veszi górcső alá, és azt vizsgálja, hogy a vegyipar, anyagtudomány és ipari biológia hagyományos (és egyébként virágzó) rendszerei miként változhatnak a jövőben. A tanulmány arra is kitér, hogy a vállalkozások hogyan tudják megállapítani, hogy az eddig jól bevált kritikus sikertényezők elegendőek lesznek-e a sikerhez az elkövetkezendő évtizedben; ennek keretében elemzi a nyersanyag-kitermelés jellegzetességeit és fejlődését, az energiaiparral való kapcsolatát, a folyamatosan változó kereslet-kínálati viszonyokkal való összefüggéseit, valamint a lehetséges romboló technológiai innovációk tágabb körét (fizikai és virtuális értelemben egyaránt).

Az írásból emellett azt is megtudhatjuk, hogy az energiaforrásokból rendelkezésre álló választék folyamatos változása és a megújuló energiaforrások területén elért áttörések fényében van-e még remény olyan vállalatok számára, amelyek eleve hátrányos helyzetben vannak. A kérdés tehát az, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak a nyersanyagipar egyes területein, és milyen feltételek mellett lehet ezekből a lehetőségekből fenntartható és értékteremtő megoldásokat kihozni. A korszerű adatelemzési eszközök alkalmazásával a vállalkozások hatékonyabban térképezhetik fel a kialakulóban lévő trendeket, azok összefüggéseit és az általuk teremtett kihívásokat, és ezek ismeretében új versenypiaci stratégiákat alakíthatnak ki.

Hasznosnak találta?