Elemzések

Nők a gyáriparban

A női munkaerő toborzása, megtartása és továbbképzése

Milyen a munkaerő helyzete a gyáriparban, és miért fontosak a női munkavállalók? A The Manufacturing Institute elnevezésű szakmai szervezettel közösen összeállított tanulmányunkból megtudhatja, hogy milyen célzott stratégiák léteznek a női munkaerő toborzásával, megtartásával és továbbképzésével kapcsolatban.

A nemek közötti szakadék kérdése

A The Manufacturing Institute, az APICS és a Deloitte Nők a gyáriparban 2015-ben - a nemek közötti szakadék kérdése címmel készített közös tanulmányt, amelyben azt vizsgálják, hogy a gyáripari cégek miért nem tudnak kellő számban toborozni, megtartani és továbbképezni női dolgozókat. A munkaerőhiány kérdésétől a nyereségesség javításáig számos területen megfellebbezhetetlen érvek szólnak amellett, hogy a nők arányának emelkednie kell a gyáripari dolgozók körében. A tanulmányban ismertetett, a munkaerőpiaci egyenlőtlenségek feloldását célzó javaslatok egy több mint 600, javarészt a gyáriparban dolgozó női szakértő részvételével végzett felmérés eredményein alapulnak.

Nők a gyáriparban

A női munkaerő sikerei és potenciálja a gyáriparban

A The Manufacturing Institute és a Deloitte által korábban közzétett, a nők gyáripari foglalkoztatásával kapcsolatos kutatásra építve az autógyártást, az űrkutatást, a honvédelmet és több gyáripari területet képviselő cégek felsővezetői összegyűltek egy kerekasztal-beszélgetésre, ahol megvitatták, hogy melyek a legjobb módszerek a gyáripari cégek számára a szakképzett női munkaerő toborzására, megtartására és továbbképzésére. A beszélgetés során a gyáripari cégek előtt álló kihívásokat vitatták meg, és javaslatokat tettek ezeknek a kihívásoknak a leküzdésére.

A felsővezetők mindannyian hangot adtak azon aggályuknak, hogy egyre nehezebb feladat a jövőbeni növekedéshez szükséges munkaerő toborzása, de szóba került az is, hogy a probléma megoldásához mennyire elengedhetetlen a női munkaerő bevonása. A beszélgetés középpontjában olyan témák álltak, mint a gyáripari cégek legfelső szintű vezetésének a vállalati kultúra megváltoztatásában betöltött szerepe, az amerikai közvéleménynek a gyáriparról alkotott véleménye, valamint az, hogy mit tehetnek a cégek egy erős munkáltatói márka kialakítása érdekében.

A női munkaerő sikerei és potenciálja a gyáriparban

Kiaknázatlan erőforrás

A Deloitte és a The Manufacturing Institute először 2012-ben tűzte ki célul annak vizsgálatát, hogy a gyáripari cégek miért nem tudnak kellő számban toborozni, megtartani és továbbképezni női dolgozókat. Több mint 600, a gyáriparban különböző területeken és beosztásokban dolgozó nő részvételével végeztünk felmérést arra vonatkozóan, hogy az őket foglalkoztató cégek mennyire teljesítenek jól a nők toborzása, megtartása és továbbképzése terén. Több mint egy tucat nővel készítettünk mélyinterjúkat a felsővezetői szinttől kezdve a szakértőkig, azzal a céllal, hogy megismerjük a véleményüket a gyáripari humán tőke és munkaerő-fejlesztés kérdéseiben. Tanulmányunkban a gyáriparban dolgozó nők általános véleményét ismertetjük, és bemutatjuk, hogy a gyáripari cégek vezetői milyen eszközökkel próbálják növelni a nők részarányát az alkalmazottak között.

Kiaknázatlan erőforrás
Hasznosnak találta?