Article

About Aris

פלטפורמת כלים הכוללת מתודולוגית יישום מוכחת שפותחה לאורך שנים רבות ומאפשרת לארגונים יכולת שליטה וניהול אפקטיבי של הנכס היקר ביותר לארגון – בסיס הידע התהליכי והאלמנטים העוטפים אותו – מערכות מידע, ישויות ארגוניות, סיכונים תפעוליים ועוד

 

ARIS היא הפלטפורמה המובילה בעולם* לניהול ידע תהליכי. הפלטפורמה מרכזת את הידע הארגוני תהליכי במסד נתונים קוהרנטי אחד, המשמש לכלל הצרכים הארגוניים – מערכות מידע, נהלים, רגולציה, או"ש ועוד. 

 פלטפורמת הכלים מאפשרת לארגונים לייצר שקיפות בידע התהליכי באמצעות מידול (Modeling) הידע הארגוני תוך שימוש בתרשימים ייעודיים ומתודולוגיה מנחה. יכולות המידול המתקדמות של ARIS מאפשרות לארגון לצלול למגוון רחב של איזורים ותחומי פעילות בהתאם לצורך.

• ארגון המעוניין להתמקד ביצירת בסיס ידע של ארכיטקטורת ה IT והקשר שלה לארכיטקטורת התהליכים מסוגל לצלול לרמות פירוט גבוהות בכל הקשור למידול ה IT (עד לרמת השרת והטכנולוגיות) ויצירת הקשר לעולם התהליכים.

• ארגון אשר מעוניין להתרכז בהיבטי רגולציה מסוגל לייצר עץ סיכונים, בקרות ומבדקים ולקשרם לעולם התהליכים.

ליבת הפלטפורמה הוא רכיב מידול הידע הארגוני, עליו ניתן להלביש רכיבים נוספים: הפצת המידע בארגון באמצעות פורטל, רכיב דו"חות ניהוליים, רכיב המאפשר ניהול קצה לקצה של צורכי רגולציה (ניהול סיכונים תפעוליים, SOX, Sollvency ועוד) בגישה תהליכית, סימולציה, יצירת ארכיטקטורת ארגונית (Enterprise Architecture) ועוד.

פלטפורמת ARIS מתממשקת לכלי WebMethod ומאפשרת יישום חדשני של גישת ה Model to Execute – ממידול ואנליזה של התהליכים העסקיים באמצעות ARIS ליישום התהליכים בכלי Execution באמצעות WebMethod.

יכולות הכלי

• הצגה ויזואלית של המידע הארגוני באמצעות תרשימים מובנים ויצירת סטנדרטיזציה באופן התיעוד –מעל 120 סוגי תרשימים ו 200 סוגי אובייקטים מאפשרים למדל ולמפות את כלל מימדי הארגון. הסטנדרטיזציה מיושמת בשיטת "שרת-לקוח": כל הגורמים שאמונים על יציקת תוכן למערכת (ממדלים), עובדים עפ"י אותם כללים שנקבעים בתחילת היישום (לא תחנה מקומית באמצעותה יכול כל משתמש יכול להזין תוכן כראות עיניו).

• שימוש בבסיס נתונים –בסיס הנתונים של המערכת מאפשר יצירה ריכוזית של אובייקטים לשימוש חוזר לרוחב המערכת. לדוגמא – ניתן ליצור בעל תפקיד כגון "מנהל רכש" וליצור מופעים של בעל התפקיד בכל המקומות והפעולות בהן הוא לוקח חלק. בנוסף מאפשר בסיס הנתונים לנהל מידע כגון משכי זמן, עלויות ותיאורים אחרים עבור כל אובייקט או שלב בתהליך. 

• יצירת ארכיטקטורת תהליכים באופן היררכי ומטריציוני – המערכת מאפשרת ליצור ארכיטקטורות שונות של המידע המנוהל. כך לדוגמא ניתן לייצר מפת על של התהליכים, לצלול לרמות פירוט גבוהות ביותר בכל איזור ולמתוח קורלציות מתחום מסוים לתחום משיק.

 • ניתוח מידע ויצירת דו"חות בחתכים שונים – ניתן להפיק מגוון רחב של שאילתות ודו"חות על בסיס המידע המנוהל עבור כל אובייקט, תרשים והקשרים ביניהם. לדוגמא - הפקת ניתוח עיסוקים של בעל תפקיד על בסיס הקשרים שלו לפעילויות בתהליכים השונים, הפקת נוהל עבודה עבור תהליך על בסיס כלל המידע המנוהל עבור התהליך, ועוד.

• ניתוח השוואתי בין תהליכי מאסטר לווריאנטים.   ארגון אשר רוצה לייצר תהליך מרכזי אחד (למשל: "תהליך רכש") ולייצר לו העתקים מותאמים עבור אתרים שונים או יחידות שונות, יכול לייצר "תהליך ראשי", אשר יוגדר כ Master ועבור התהליך לייצר העתק מיוחד מסוג Variant. ניתן להתאים כל Variant לאופי התהליך באתר/ יחידה ולבצע השוואות (Gap Analysis) בין "התהליך הראשי" לווריאנטים השונים.

• ניהול גרסאות מובנה – פונקציה לניהול גרסאות התרשימים והשוואה בין גרסאות.

 

* ע"פ דירוגי חברות המחקר Forrester ו-Gartner

קישורים מומלצים

» ARIS Community – קהילת משתמשי ה ARIS הגדולה בעולם שנוצרה לטובה שיתוף ידע, הפצת מאמרים מקצועיים ועדכונים שוטפים

 

» אתר Software AG – אתר היצרן של פלטפורמת מוצרי ARIS 

 

אודות חברת Software AG

חברת Software AG הגרמנית נחשבת למובילת שוק בתחומי ניהול תהליכים עסקיים, אינטגרציה ו Big Data. החברה מייצרת את פלטפורמת מוצרי ARIS החל משנת 2009, אז נרכשה הפלטפורמה מידי חברת  IDS-Scheer. 

 

 

 

Did you find this useful?
// AEM opens both first a DIV then SCRIPT tag. We close them to remove the DIV // The next line is to open a script tag and make sure that OneTrust executes when user makes cookie choice and after that coes the Munchkin script // Finally we have to open two DIV and one SCRIPT tag as that is expected with the closing tags that comes next in AEM - although I can't remember why