מאמר

דווקא עכשיו! מענקים למעסיקים שמגייסים ומכשירים עובדים חדשים

כיום גובר הביקוש לעובדים ולהכשרות מהירות בסקטורים ספציפיים ובענפים מסויימים. לטובת הסיוע למעסיקים בגיוס ובהכשרת עובדים חדשים קבעה המדינה מנגנון לתמרוץ הנושא ונפתחו שני מסלולים המאפשרים לקבל אלפי ש"ח בגי גיוס והכשרה של עובדים.

‍למה חשוב לשים לב?

  • המסלולים מיועדים לעסקים אשר יגייסו או גייסו עובדים חדשים ב-60 הימים הקודמים להגשת הבקשה ונדרשים להכשיר את העובדים לעבודה.
  • המסלולים הינם בשיטת כל הקודם זוכה (FIFO) ועל כן יש חשיבות להגיש בקשה בהקדם.
  • לא יינתן סיוע ליותר מ-50 עובדים למעסיק.במידה שהמעסיק הינו מפעל חיוני (כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967),ניתן להגיש בקשה עד ל-200 עובדים שיועסקו במפעל החיוני.
  • לא יינתן סיוע לתאגיד סטטוטורי וכן לא יינתן סיוע לחברה ממשלתית ורשויות מקומיות.

לקריאת הכללים המלאים והגשת בקשה : הוראת מנכ"ל 1.8 - מסלולי הכשרה בשיתוף מעסיקים

מספר גופים מציעיםאת עזרתם באיתור עובדים כגון: המרכז להתייעלות במשאבים, שירות התעסוקה.

בכל שאלה וייעוץ בנושא, אנא פנו למחלקת התמריצים במשרדנו:

רו"ח נדב גיל,שותף, מנהל קבוצת התמריצים, חטיבת המס, טל': 03-6085378, דוא"ל: ngil@deloitte.co.il

רו"ח אביב שלו, מנהל, מחלקת תמריצים, חטיבת המס, טל':03-6085278, דוא"ל: avshalev@deloitte.co.il

לצד התמונות של מרכזי מסחר ריקים מאדם וההודעות על הוצאות עובדים לחל"ת, ישנם מספר ענפים בעיקר בתחום התעשייה שמשוועים לעובדים. בין אם מדובר בעובדים שנמנע מהם לחזור לעבודה עקב עזיבת מגורם מגוריהם, גיוס בצו 8 או עובדים פלסטינאים שאינם נכנסים לישראל, עוד ועוד מפעלים מתקשים למלא את השורות. 

מינהלת המעסיקים ופיתוח הון אנושי זיהתה את הצורך שנוצר בגיוס עובדים חדשים ובהכשרתם ופירסמה אפשרות למעסיקים להגשת בקשות למענק בשני מסלולים: הכשרות בכיתה והכשרה בחניכה (OJT -On Job Training). זאת במטרה להכשיר עובדים הנדרשים לצורך שמירה על רציפות תפקודית ואספקת מוצרים ושירותים בעת חירום.

ההכשרה הינה באחד המקצועות המפורטים בנספח 9 שהינם מגוונים ובין היתר בתחומי התעשייה,רווחה, חקלאות, תחבורה, בינוי ותשתיות, מלונאות, אבטחה ועוד.

מענקים:

הכשרה בכיתה
מענק הכשרה: 4,000 ש"ח
מענק השמה: 11,500-6,500 ש"ח

הכשרה בחניכה:
סכום המענק נע בטווח של 8,000-4,000 ש"ח לכל עובד(בהתאם לשכרו)

מענק נוסף:
העסקת אוכלוסיות ששיעור השתתפותן תעסוקה נמוך(שהינן האוכלוסייה הערבית, לרבות דרוזים בדואים וצרקסים, הורה יחיד, יוצאי אתיופיה, עולים, אדם עם מוגבלות-בכל האוכלוסיות נשים וגברים כאחד)
מזכה במענק נוסף

 

האם זה היה שימושי?