ביטוח

פרקטיקת הביטוח של Deloitte הוקמה בשנת 2020 והציבה לעצמה מטרה להוות גוף מקצועי בעל יכולת לתמוך בכלל השירותים הנדרשים לחברות הביטוח בישראל, עם יכולת מיקוד בתחומי ניהול הסיכונים, אסטרטגיה, יישום מערכות מידע, טרנספורמציה פיננסית ועוד. הפרקטיקה נבנתה בצורה שתתבסס על אנשים מדיסציפלינות שונות כגון רו"ח, א