מהי ההשפעה הסביבתית של המוצרים שייצרנו?

מאמר

ממשבר להזדמנות – משבר האנרגיה העולמי וההזדמנות ברפורמת ספקי החשמל בישראל

שינויים גאופוליטיים יחד עם שינויי האקלים הביאו את הכלכלה העולמית לפתחו של משבר חדש שהעולם לא ידע כמותו מאז שנות ה-70 - משבר האנרגיה ההולך ומחריף בעולם בכלל, ובאירופה בפרט.

ניתוח עדכני של הבנק העולמי גורס כי עד סוף שנת 2022, מחירי האנרגיה יעלו בממוצע של 50% ביחס ל-2021, כאשר הדלקים הפוסיליים מגלמים את העלייה המשמעותית ביותר. כך למשל, נפט גולמי עלה ב-350% בין אפריל 2020 לאפריל 2022 – העלייה הדו שנתית הגבוהה ביותר מאז שנת 1970 (1).  בעוד שבתחילה עליית המחירים נתפסה כמצב זמני וקושרה להתאוששות הכלכלה העולמית ממשבר הקורונה, כיום מומחים צופים שמשבר האנרגיה העולמי צפוי להימשך ואף להחריף לקראת החורף הקרוב. 
בישראל אמנם משק האנרגיה הולך ונסמך יותר ויותר על גז טבעי, אך עליות מחירי הפחם ונפט הראו את אותותיהם ורק באוגוסט האחרון הועלה באופן חריג תעריף החשמל בישראל בכ-9%. מצב משק האנרגיה העולמי ועליית המחירים בשלל סחורות ושירותים, מחייבים את מקבלי ההחלטות בארגונים עסקיים לדון לעומק בסוגיית הבטחון האנרגטי של הארגון ובדרכים בהם הארגון יכול להיערך למשבר האנרגיה הנוכחי. 
כמו בכל משבר, גם זה טומן בחובו הזדמנות. בעוד שבעבר תמהיל מקורות האנרגיה הלאומי היה דל והסתמך בעיקר על נפט ופחם, כיום מגוון האפשרויות רחב הרבה יותר ובין האפשרויות נמנים אנרגיות ממקורות טבעיים מתחדשים המתאפיינים במחירים יציבים ביחס לנפט ופחם ויוצרים כדאיות כלכלית למעבר לאנרגיה מתחדשת בישראל. היעד הלאומי בנושא הוא שעד 2030, 30% מייצור החשמל בישראל יתבסס על אנרגיות מתחדשות. התמיכה הממשלתית במעבר לאנרגיה מתחדשת יחד עם יעדי המעבר שהוצבו בישראל מבטיחים יציבות מחירים ואף הוזלה עבור הלקוח בקצה. 

ניוזלטר ESG רבעון שלישי שנת 2022

אז איך עוברים לחשמל "נקי"?

במקביל למשבר האנרגיה העולמי, בישראל מתחוללת בימים אלו מהפיכה של ממש במשק החשמל המקומי. רפורמת החשמל שתכליתה לייעל את משק החשמל בישראל ולהגביר תחרות עומדת בפתחה של אבן דרך משמעותית עבור הלקוח העסקי בקצה

החל מינואר 2024 חברות אנרגיה מתחדשת יוכלו למכור חשמל ישירות לצרכנים ולא יחויבו להיות כפופים למחירים שהוגדרו במכרזים הקודמים עם חברת החשמל. להחלטה תקדימית זו יש שתי השפעות מהותיות עבור חברות עסקיות בישראל: 

במקביל, חברות רבות יכולות להמשיך במגמה של התקנת פאנלים סולריים בשטחיהן הלא-מנוצלים (כגון גגות). לאור היעדים הלאומיים המשמעותיים בנושא אנו צופים שתהיה הקלה רגולטורית, ואף קיימים מגוון רחב של תמריצים כספיים מצד המדינה למהלכים אלו. במקביל, גופים פיננסיים רבים מציבים יעדים שאפתניים יותר ויותר של העמדת מימון המיועד למטרות סביבתיות, ובראשן הרחבת השימוש באנרגיות מתחדשות. יעדים אלו יאפשרו העמדת מימון זול יותר מאותם גופים לצורך פרויקטים אלו.  

חברות שישכילו למנף את ההזדמנות הטמונה ברפורמה, יחד עם היערכות מקיפה למשבר האנרגיה העולמי, ייצרו לעצמן יתרון תפעולי משמעותי יחד עם הפחתה ניכרת של טביעת הרגל הפחמנית שלהם

האם זה היה שימושי?