Faglegt efni

Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar

IFRS in your pocket 2019

IFRS Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar 2019

IFRS – Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar – samantekt 2019 hefur að geyma samantekt úr alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) eins og þeir vorusamþykktir 1. janúar 2019. Í þessari útgáfu er einnig að fnna nýjustu upp-lýsingar og fróðleik um uppbyggingu Alþjóðlega reikningsskilaráðsins (IASB), notkun IFRS á Íslandi og á alþjóðavísu auk samantektar um helstu breytingar á IFRS og túlkunum þeirra. Einnig er að fnna yfrlit um breytingar á stöðlum og túlkunum sem taka gildi næstu misserin.

Vasaútgáfan er ætluð notendum IFRS og þeim sem vilja kynna sér og hafa áhuga á reikningsskilum almennt. Samantektinni er ætlað að veita innsýn í efni staðlanna en kemur ekki í stað staðlanna í heild. Einu sinni á ári gefur IASB út heildarútgáfu staðlanna

Did you find this useful?