Faglegt efni

Verslun og þjónusta

Vaxandi atvinnugrein hér á landi

Verslun og þjónusta er sú atvinnugrein sem hefur á undanförnum árum eflst hvað mest hér á landi. Aukin neysla og gríðarleg fjölgun ferðamanna hafa verið sem lóð á vogarskál þessa atvinnugreinahóps og gefið honum aukið vægi í íslensku atvinnulífi.

Fagleg vinnubrögð og sérþekking

Undir þessum atvinnugreinahóp hjá Deloitte eru einnig flug og flutningastarfsemi.  Ör tækni- og framþróun í þessum flokki kallar á sérþekkingu og vel upplýst vinnuumhverfi.

Deloitte hefur lagt sérstaka áherslu á að þjóna fyrirtækjum á þessu sviði með faglegum vinnubrögðum og sérþekkingarráðgjöf.  Dæmi um viðfangsefni sem Deloitte hefur aðstoðað við eru :

  • Endurskoðun og reikningshald
  • Innra eftirlit og úttekt á öryggi tölvukerfa
  • Skattaráðgjöf, hérlendis og erlendis
  • Fjármála- og rekstrarráðgjöf
  • Áreiðanleikakannanir og verðmöt

 

Meira um atvinnugreinina verslun og þjónusta hjá Deloitte. 

Did you find this useful?