Faglegt efni

Fjármálastarfsemi

Financial Services Industry

Alþjóðavæðing, aukin samkeppni og örar tæknibreytingar hafa haft í för með sér breyttar og auknar kröfur til fyrirtækja er veita þjónustu við fjármálafyrirtæki. Hjá Deloitte er starfandi atvinnugreinahópur sem aðstoðar fjármálafyrirtæki í að mæta og laga sig að breyttum kröfum og áherslum innan atvinnugreinarinnar.

Fjölbreytt þjónusta fyrir fjármálafyrirtæki

Í fjármálaþjónustuhópi Deloitte starfa sérfræðingar sem stöðugt eru með augun á þeim vandamálum sem steðja að atvinnugreininni og þeim möguleikum sem hún stendur frammi fyrir.  Fjölbreyttur viðskiptavinahópur og færni starfsmanna okkar á hinum ýmsu sviðum veitir okkur yfirsýn og fjölþætta reynslu til að takast á við þau verkefni sem við stöndum frammi fyrir. 

Fjármálaþjónustuhópurinn er hluti af Global Financial Services Industries (GFSI) innan Deloitte Touche Tohmatsu Limited alþjóðafyrirtækisins og hefur sem slíkur aðgang að alþjóðlegu neti sérfræðinga, reiðubúnum að hjálpa íslenskum sem erlendum fjármálastofnunum.  Hin alþjóðlega þjónusta ber meðal annars ábyrgð á þróun á aðferðafræði,  aðstoð varðandi upplýsingatækni, þjálfun sérfræðinga, rannsóknum innan atvinnugreinarinnar og gæðaeftirliti á þeirri þjónustu sem við bjóðum okkar viðskiptavinum.  GFSI hefur langa faglega reynslu af ráðgjöf til alþjóðlegra banka og sjóða, sem og trygginga-og fjárfestingarfélaga.  Starfsemin nær til meira en fjörutíu landa sem og til allra stærri fjármálamiðstöðva og býður upp á heildræna þjónustu til viðskiptavina á ólíkum mörkuðum. 

Auk hefðbundinnar endurskoðunar- og skattaþjónustu bjóðum við upp á sérfræðiþjónustu sem er sérstaklega aðlöguð að fjármálafyrirtækjum.  Þar er meðal annars um að ræða; 

  • Aðstoð við verkefni innri eftirlitsdeilda/innri endurskoðunar í samræmi við reglur Fjármálaeftirlitsins
  • Þjónusta varðandi mat á áhættu og meðferð áhættuþátta
  • Ráðgjöf varðandi meðferð reikninga, reikningsskil og gerð ársreikninga
  • Greining og mótun fjárfestingarstefnu fyrir sjóði og stofnanafjárfesta
  • Fagleg skattaráðgjöf varðandi tekjuskatta, eignarskatta, virðisaukaskatt o.fl.
  • Greining, uppbygging og innleiðing ferla varðandi fjárstýringu
  • Greining, uppbygging og innleiðing verkferla, verkferilsreglna og verklagsreglna skv. aðferðafræði altækrar gæðastjórnunar og ISO staðla
  • Sjálfvirknivæðing ferla 

 

Did you find this useful?