Faglegt efni

Sérhæfð þjónusta

fyrir sveitarfélög og opinbera aðila

Rekstur sveitarfélaga er um margt frábrugðinn öðrum rekstri og því getur verið dýrmætt fyrir sveitarstjórnarmenn að geta leitað til sérfræðinga á þessu sviði.

Sérsniðin þjónusta að þörfum sveitarfélaga

Með nýjum verkefnum sem sveitarfélögum er falið að leysa standa þau iðulega frammi fyrir ýmsum innri skipulagsbreytingum. Þá er þörf fyrir ýmsar kostnaðargreiningar og athuganir á því hversu hagkvæmt það getur verið að gera ýmsar deildir sjálfstæðari fjárhagslega. Og jafnvel hvort annað rekstrarform geti komið til greina. Samhliða breyttum reikningsskilum sveitarfélaga er jafnvel enn brýnna en ella að huga að þessum þáttum.

Undanfarið hafa sveitarfélög sameinast í mun ríkari mæli en áður og er talið að enn frekari sameininga sé að vænta. Því það á að vera sífellt verkefni að leita allra leiða til þess að gera rekstur þeirra hagkvæmari. Deloitte hefur haft það að leiðarljósi að geta veitt sveitarfélögum sem allra bestu þjónustu í tengslum við hinn fjölþætta rekstur sinn og hefur til þess metnað að gera enn betur.

 

Did you find this useful?