Þjónusta

Samrunar og yfirtökur    

M&A Tax

Hvers kyns endurskipulagning hjá lögaðilum, svo sem við kaup og sölu fyrirtækja, breytingu á rekstrarformi, samruna eða skiptingar, kallar á sérstaka skoðun og ráðgjöf frá sérfræðingum um skattaleg álitamál. Við kaup á fyrirtækjum er mikilvægt að skoða sérstaklega hvernig skattamálum hefur verið hagað til að lágmarka fjárhagslega áhættu vegna mögulegra endurákvarðana skattyfirvalda.

Þjónusta Deloitte

Þjónusta og sérþekking Deloitte felst meðal annars í eftirfarandi:

  • Skattalegar áreiðanleikakannanir við kaup á fyrirtækjum
  • Aðstoð við kortlagningu á skattamálum og mögulegri samþættingu eftir kaup eða samruna fyrirtækja (e. post merger intergration)
  • Ráðgjöf í tengslum við samruna og skiptingar

Dæmi um atriði sem huga þarf að:

  • Skattaleg áhrif fyrirhugaðra ráðstafana.
  • Hafa skattamál og ferlar þeim tengdum verið í góðum horfum í fyrirtækinu sem verið er að kaupa eða sameinast.
  • Eru uppi ágreiningsmál við skattyfirvöld eða er um að ræða vanskil á opinberum gjöldum sem þarf að rýna nánar.
  • Liggur ljóst fyrir hvernig samþætta á ýmis skattamál eftir kaup eða sameiningu fyrirtækja.
  • Hafa lög breyst eða nýir úrskurðir verið gefnir út af skattyfirvöldum sem gætu haft áhrif og því þörf á að rýna nánar.
     

Nánari upplýsingar veita:

Guðbjörg Þorsteinsdóttir

Guðbjörg Þorsteinsdóttir

Meðeigandi Deloitte, héraðsdómslögmaður

Guðbjörg er meðeigandi og verkefnastjóri á skatta- og lögfræðisviði Deloitte.... Meira

Bjarni Þór Bjarnason

Bjarni Þór Bjarnason

Meðeigandi, sviðsstjóri Skatta- og lögfræðisviðs

Bjarni Þór Bjarnason er sviðsstjóri skatta- og lögfræðisviðs og einn af meðeigendum Deloitte. Bjarni hefur yfirgripsmikla þekkingu og reynslu á sviði skatta- og félagaréttar. ... Meira