Faglegt efni

Hvað er Fast 50 ?

Allt um Fast 50

Síðastliðin 20 ár hefur Deloitte á alþjóðavísu markvisst lagt lóð sínar á vogarskálar nýsköpunar. Sérstök áhersla hefur verið lögð á fyrirtæki á öllum sviðum tækni og þá einkum vegna möguleika þeirra til skjóts vaxtar þvert á landamæri og síaukins framlags tæknifyrirtækja til framþróunar og bættra lífskjara.

Kjarninn í framlagi Deloitte hefur verið Technology Fast 50 átakið sem fjölmörg aðildarfyrirtæki Deloitte keyra ár hvert. Með því er tæknifyrirtækjum skapaður sérstakur vettvangur til að vekja athygli fjárfesta, fjármögnunaraðila og annarra hagsmunaaðila vítt og breitt um heiminn á vexti og vaxtarmöguleikum sínum. Deloitte á Íslandi ætlar ekki að láta sitt eftir liggja og mun bjóða íslenskum tæknifyrirtækjum uppá sama vettvang – Fljótustu 50 tæknifyrirtækin.

Tækifæri til að vekja athygli um allan heim

Í stuttu máli felur átakið í sér árlega útgáfu lista yfir þau 50 tæknifyrirtæki sem vaxið hafa mest m.t.t. veltuaukningar á hverju fjögurra ára tímabili. Útgáfa listans mun fara fram í nóvember ár hvert á sérstökum viðburði hjá Deloitte á Íslandi - sem við kjósum að kalla uppskeruhátíð tæknigeirans - að viðstöddum fjölda aðila sem geta aðstoðað tæknifyrirtæki með einum eða öðrum hætti að ná markmiðum sínum.

Þar sem sama átak er keyrt af aðildarfyrirtækjum Deloitte í hátt í 30 löndum, m.a. Noregi, Svíþjóð, Hollandi, Belgíu, Þýskalandi, Bretlandi, Indlandi, Ástralíu, Bandaríkjunum og Kanada, þá hafa þátttakendur jafnframt tök á að vekja athygli út fyrir landsteinana, bera árangur sinn saman við sambærileg fyrirtæki í þeim löndum og komast í tengsl við þau fyrirtæki s.s. til að skoða möguleika á samstarfi.

Að auki eru allir þátttakendur í átakinu hérlendis gjaldgengir á sameiginlegan EMEA Fast 500 lista sem tekur til Evrópu, Mið-austurlanda og Afríku. Sá listi er gefinn út í nóvember ár hvert og fær iðulega mikla athygli alþjóðlegra fjárfestingarsjóða og annarra fjárfesta. 

Margvíslegur ábati af þátttöku

 • Tækifæri til að vekja athygli innlendra aðila á fyrirtækinu og afurðum þess, s.s. fjölmiðla, viðskiptavina, birgja, fjárfesta og annarra hagsmunaaðila.
 • Allir þátttakendur hafa tök á að koma sér á kortið erlendis í gegnum EMEA Fast 500 listann, ef þeir uppfylla öll skilyrði.
 • Aukinn sýnileiki getur bæði styrkt vörumerki fyrirtækisins og skapað verðmæt tengsl, en reynslan erlendis er sú að fjárfestar og stærri tæknifyrirtæki fylgjast náið með listunum.
 • Vera fyrirmynd annarrar tæknifyrirtækja hérlendis og jafnvel erlendis sem eru að slíta barnsskónum á sömu mörkuðum og í leit að þekkingu og tengslum þeirra sem á undan hafa farið.
 • Þá fær það fyrirtæki sem er í 1. sæti listans tækifæri til að tengjast með beinum hætti nýsköpunarteymum Deloitte í þeim löndum sem fyrirtækið hefur áhuga á. 

Þátttaka er fyrirtækjum að kostnaðarlausu

Undanfarin ár hafa aðildarfyrirtæki Deloitte verið að samræma Fast 50 þátttökuskilyrðin og er nú miðað við fjögur einföld skilyrði. Til að geta tekið þátt þurfa fyrirtækin að vera:

-  skráð og stjórnað á Íslandi

-  eiga og þróa sínar eigin tæknilausnir

-  a.m.k. 4 ára eða eldri, þ.e. stofnað í síðasta lagi árið 2013

-  með sem samsvarar 50 þús. EUR í veltu á grunnárinu (2013) eða um 5,5 mkr. og 800 þús. EUR í veltu á fjórða árinu (2016) eða um 90 mkr.

Á vefsíðu Deloitte er að finna einfalt skráningareyðublað sem fylla þarf út og veita samhliða upplýsingar sem sýna að þessi skilyrði séu uppfyllt. Rétt er að nefna að farið verður með allar fjárhagsupplýsingar sem trúnaðarmál og því eru veltutölur fyrirtækja ekki birtar samhliða listanum heldur aðeins hlutfallsleg veltuaukning á umræddu fjögurra ára tímabili. 

Það er ekki skilyrði að vera viðskiptavinur hjá Deloitte til að taka þátt !

Nánar um þátttökuskilyrðin

 • Tegundir fyrirtækja: Fast 50 verkefnið tekur til tæknifyrirtækja, en stuðst er víðtæka skilgreiningu á því hugtaki. Er þar vísað til fyrirtækja í eftirfarandi flokkum: Software, Digital Content, Internet and Electronic Networks, Electronic Devices, Theraputics, Medical Devices og Energy.
 • Skráð og stjórnað á Íslandi: Tekur ekki til útibúa né dótturfélaga erlendra fyrirtækja hérlendis nema hið erlenda félagið hafi upphaflega verið stofnað hérlendis eða meirihluti stjórnenda þess séu Íslendingar.
 • Eiga og þróa eigin tæknilausnir: Fyrirtækið verður að eiga tækni (e. own proprietary intellectual property or proprietary technology) og sala á þeirri tækni í formi vara eða þjónustu verður að vera uppspretta meirihluta tekna fyrirtækisins.
 • Veltuviðmið: Styrkir og eignfærðar eigin vörur (e. capitalized own products) eru ekki tekin með við útreikning á veltu fyrirtækja

Vonarstjörnur tæknifyrirtækja / Rising Stars

Samhliða Fast 50 átakinu fer fram keppni um vonarstjörnur tæknifyrirtækja (e. Rising Star), í samstarfi við Félag kvenna í atvinnulífinu, Samtök iðnaðarins og Nýsköpunarmiðstöð Íslands, en sú keppni er einnig keyrð af fjölmörgum aðildarfyrirtækjum Deloitte á heimsvísu. Með því er skapaður vettvangur fyrir tæknifyrirtæki sem hvorki hafa náð fjögurra ára aldri né veltu sem samsvarar 800 þús. EUR til að vekja athygli á starfsemi sinni.

Lykiláherslan í þessum hluta átaksins er á vaxtarmöguleika fyrirtækja og gefst 4-6 þátttakendum tækifæri til að kynna sitt fyrirtæki og viðskiptaáætlun þess á Fast 50 viðburðinum í október. Eins og með Fast 50 listann þá þurfa þátttakendur að fylla út einfalt skráningareyðublað og láta þar fylgja með kynningu á fyrirtækinu. Sérstök dómnefnd skipuð af fjölbreyttum hópi einstaklinga fer yfir allar umsóknir og velur þau fyrirtæki sem boðið verður að kynna sig á viðburðinum.

Umsóknir í þessum hluta eru metnar út frá því:

 • hvort viðkomandi vara eigi erindi á alþjóðlega markaði
 • hversu auðvelt er að skala upp starfsemi fyrirtækisins
 • hversu mikla reynslu og þekkingu stjórnendateymið hefur á viðkomandi sviði
 • hvort áætlanir þess sýni raunhæfan grundvöll umtalsverðra vaxtarmöguleika 

Að loknum kynningum á Fast 50 viðburðinum mun dómnefndin ákveða tvo sigurvegara, eitt fyrirtæki sem er stofnað og/eða stjórnað af karlmönnum og annað fyrirtæki sem er stofnað og/eða stjórnað af kvenmönnum. Með þessu vill Deloitte leggja sitt af mörkum til að jafna og þannig efla hlut beggja kynja í tæknigeiranum á Íslandi.

Dómnefnd

 • Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins
 • Bala Kamallakharan, fjárfestir
 • Guðrún A. Sævarsdóttir, deildarforseti tækni- og verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík
 • Helga Waage, stofnandi og framkvæmdastjóri Mobilitus
 • Hilmar Bragi Janusson, forseti Verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands
 • Sigríður Ingvarsdóttir, framkvæmdastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
 • Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, formaður Félags kvenna í atvinnulífinu
Did you find this useful?