Skattaráðgjöf

Skatta- og lögfræðisvið Deloitte býður upp alhliða skattaráðgjöf fyrir einstaklinga og lögaðila, jafnt innlenda sem erlenda.

Lausnir

Áreiðanleikakannanir

Þegar eignarhald á fyrirtækjum skiptir um hendur, hvort heldur með kaupum, samrunum eða skiptingum, er mikilvægt fyrir bæði seljendur og kaupendur að afla sér vissu um lengri tíma áreiðanleika fyrirtækjanna í skatta- og lögfræðilegu tilliti. 

Lausnir

Milliverðlagning

Frá lokum árs 2013 gilda nýjar reglur um milliverðlagningu (e. Transfer Pricing). Helstu breytingar eru að í stað þess að skattyfirvöld hafi haft nokkuð frjálsar hendur við mat á hvort réttum aðferðum sé beitt við milliverðlagningu hafa nú verið lögleidd ítarleg ákvæði OECD reglna í þessum efnum.

Lausnir

Sveitarfélög og virðisaukaskattur

Starfsmenn skatta- og lögfræðisviðs Deloitte hafa víðtæka reynslu af öllum þeim sviðum virðisaukaskatts sem snerta rekstur sveitarfélaga og opinberra aðila og áralanga reynslu af samskiptum við skattyfirvöld

Lausnir

Skattamál starfsmanna

Við flutninga starfsmanna íslenskra fyrirtækja skapast margvísleg álitamál er varða skattlagningu starfsmanna og samspil við tvísköttunarsamninga, auk almannatrygginga. Mikilvægt er að huga að því tímanlega að leysa úr slíkum álitamálum, til hagsbóta fyrir fyrirtækin sjálf og þeirra starfsmenn. 

Lausnir

Eftirfylgni við skattalög

Það er grundvallaratriði að sýna fyrirhyggju í skattamálum fyrirtækja, sérstaklega í ljósi síbreytilegs rekstrarumhverfis þeirra og aukinnar alþjóðavæðingar. 

Lausnir

Þjónusta við fyrirtæki í olíuiðnaði

Þrátt fyrir að olíuleit á íslenska landgrunninu sé á byrjunarstigi er ljóst að slíkur iðnaður gæti haft gríðarleg áhrif á íslenskt atvinnulíf. Þar sem um nýjan iðnað er að ræða á Íslandi er margt sem þarf að hyggja að.  Deloitte hefur sérhæft sig í þjónustu við olíuiðnaðinn.

Lausnir

Virðisaukaskattur

Virðisaukaskattur hefur marga ólíka snertifleti við íslenskt atvinnulíf. Þannig er víðtæk vinna og þjónusta undanþegin skatti, önnur er skattskyld en í ólíkum skattþrepum.

Faglegt efni

Faglegt efni

Reglulega birtast faglegar greinar eftir sérfræðinga Deloitte í fjölmiðlum landsins.

Faglegt efni

Öfugir samrunar

Síðastliðin ár hefur fjöldi fyrirtækja fengið bakreikning frá skattyfirvöldum vegna hækkunar á opinberum gjöldum í tengslum við svonefnda öfuga samruna.

Faglegt efni

Skattabæklingar Deloitte

Deloitte gefur út skattabækling einu sinni á ári með helstu breytingum og upplýsingum í skattamálum hér á landi.