Apie Deloitte Lietuvoje

UAB „Deloitte Lietuva“ ir UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ (kartu - „Deloitte Lietuvoje“) yra Deloitte Central Europe Holdings Limited organizacijos padaliniai Lietuvoje.

20 metų veiklos sukaktis Lietuvoje

Deloitte istorija

Paslaugos

Rizikos valdymas

Deloitte teikia rizikos valdymo paslaugas ir siūlo sprendimus rizikos nustatymo, vertinimo ir mažinimo srityse, padėdamos organizacijoms kurti, diegti ir tobulinti savo infrastruktūrą, susijusią su konkrečiomis organizaciją veikiančiomis rizikomis.

Sprendimai

Auditas

Auditas yra sudėtingas procesas, o audito ekspertų, kaip patikimų patarėjų, vaidmuo finansinės atskaitomybės grandinėje šiais laikais svarbesnis nei kada nors anksčiau.

Simonas Rimašauskas

Auditas ir užtikrinimo paslaugos

Partneris

Mindaugas Jukna

Auditas ir užtikrinimo paslaugos

Direktorius

Gediminas Minkus

Valdymo konsultacijos

Vyresnysis projektų vadovas

Įžvalgos

Apie Deloitte

Sužinokite daugiau apie mūsų pasaulinį bendrovių narių tinklą, kuriame profesionalai bendradarbiauja, teikdami klientams audito, verslo bei finansų konsultacijų, rizikos valdymo, mokesčių ir teisės paslaugas.

Apie mus

Etikos principai

Deloitte etikos principai vienija visus mūsų darbuotojus visame pasaulyje.  

Sprendimai

Konsultacijos pelno mokesčio klausimais

Deloitte teikia mokesčių planavimo paslaugas, kurios padeda tarptautiniu mastu veikiančioms įmonėms atitikti Lietuvoje nustatytus mokesčių teisės aktų reikalavimus. 

Sprendimai

Teisinės paslaugos įvairiems sektoriams

Palaikome glaudžius santykius su įvairiuose sektoriuose veiklą vykdančiais klientais ir stengiamės dalyvauti jų veiklos planavimo procesuose. Todėl iš anksto galime numatyti bei padėti išvengti potencialių mokestinių ir teisinių problemų.

Saulius Bakas

Vadovaujantysis partneris

Linas Galvelė

Finansų ir verslo konsultacijos

Partneris

Kristine Jarve

Mokestinės paslaugos

Partnerė

Marius Stalenis

Finansų konsultacijos

Direktorius

Lina Minkė

Mokestinės paslaugos

Direktorė

Olga Savčuk

Finansai ir apskaita

Direktorė

Sprendimai

Įmonių finansai

Teikdami finansines konsultacijas ir įžvalgas galime padėti jums pasiekti tikslus sudarant optimalesnius sandorius ir sukuriant vertę per susijungimus, įsigijimus, restruktūrizaciją ir pertvarkymus.