privatumas

Privacy

Privatumo sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: 2017 m. gruodžio 22 d.

Įžanga

Deloitte Central Europe („DCE“) yra regioninė Deloitte Central Europe Holdings Limited („DCEHL“) subjektų, veikiančių Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“) sudėtyje Vidurio Europoje, organizacija. Lietuvoje paslaugas teikia UAB „Deloitte Lietuva“ ir UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ (kartu vadinamos „Deloitte Lietuva“) yra Deloitte Central Europe Holdings Limited organizacijos padaliniai Lietuvoje.

Deloitte tinklu“ yra vadinamos Deloitte Touche Tohmatsu Limited, DTTL bendrovės narės ir kitos susijusios įmonės. Kiekviena atskira pasaulinė, šalies, regiono ar funkcijos svetainė, esanti deloitte.com (kaip nurodyta viršutiniame dešiniajame svetainės kampe) yra valdoma atskiro „Deloitte tinklo“ subjekto.  

Deloitte Central Europe Holdings Limited yra DTTL tinklo bendrovė narė bei privatumo principų paisanti regioninė organizacija. Deloitte Lietuvoje (taip pat vadinama „mes“, „mus“, „mūsų“) yra Deloitte tinklo dalis ir administruoja šią Svetainę. Šios Privatumo sąlygos paaiškina, kaip mes saugome šioje Svetainėje surenkamą lankytojų informaciją.

Deloitte.lt svetainę administruoja Deloitte Lietuvoje ir šiose Naudojimosi sąlygose yra vadinama „mes“, „mus“, „mūsų“.

Ši informacija apie asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą (Privatumo sąlygos) paaiškina, kaip mes apsaugome lankytojų informaciją, surinktą šioje Svetainėje (kaip nurodyta toliau). Šios Privatumo sąlygos apima tik konkrečios „Deloitte Lietuvoje“ svetainės tinklapius, kurie viršuje dešinėje nurodyti kaip Lietuva ir toliau tekste vadinami „šia Svetaine“.

Atkreipiame dėmesį, kad kitų šalių, regionų ir funkcijų konkrečios svetainės, esančios deloitte.com, priklauso kitoms Deloitte tinklo bendrovėms narėms, o ne mums. Šios Privatumo sąlygos neapima kitų svetainių, galimai susijusių su šia Svetaine. Skatiname lankytojus perskaityti kiekvienos svetainės privatumo sąlygas atskirai, prieš atskleidžiant bet kokią asmeninę informaciją.

Susisiekite:

Jeigu turite klausimų ar abejonių dėl Jūsų privatumo užtikrinimo, naudojantis šia Svetaine, susisiekite su Svetainės administratoriumi el. pašto adresu lietuva@deloittece.com arba užpildydami užklausos formą.

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

Norėdami naršyti Svetainėje Jūs neprivalote pateikti jokių asmeninių duomenų. Tačiau, šios Svetainės pagalba gali būti renkami asmeniniai duomenys, kuriuos lankytojai pateikia savo noru. Tokiu atveju (jei Svetainė naudojasi sistema ar programa, naudojama asmens duomenų tvarkymui įvairiems tikslams, pvz., įdarbinimui), atitinkamas asmens duomenų valdytojas prašys Jūsų sutikimo apdoroti Jūsų asmens duomenis, laikantis galiojančių asmens duomenų apsaugos įstatymų, o konkreti informacija apie asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą bus pateikta prieš surenkant ir apdorojant bet kokius asmens duomenis.

Jokios specialios asmens duomenų kategorijos (ypatingi asmens duomenys) nėra renkamos ir tvarkomos šioje Svetainėje.

Prisijungimo informacija, slapukai (angl. cookies) ir sekliai (angl. web beacons)

Šioje Svetainėje išsaugoma standartinė prisijungimo informacija ir Jūsų IP adresas, naršyklės tipas ir kalba, prisijungimo dažnumas bei nukreipiančių svetainių adresai. Siekdami užtikrinti kokybišką Svetainės valdymą ir patogią navigaciją, mes arba trečiosios šalys, teikiančios paslaugas, galime naudoti slapukus (mažas tekstines rinkmenas, saugomas lankytojo naršyklėje) ar seklius (skaitmeninius paveikslėlius, leidžiančius stebėti lankytojų srautą tam tikroje svetainėje ir turinčius galimybę pasiekti tam tikrus slapukus), kurie padeda rinkti bendrus duomenis apie lankytoją. Mes nekaupiame ir nesaugome jokių asmeninių (neapskaitytų) slapukų. Mes turime prieigą tik kaupti duomenis apie slapukus funkciniais tikslais. Sužinokite daugiau apie slapukų ir kitų sekimo technologijų naudojimą bei valdymą čia.

Socialinės medijos

Šioje Svetainėje gali būti talpinamos socialinės medijos priemonės bei paslaugos, leidžiančios Jums dalytis turiniu su kitais lankytojais (bendrai – „socialinės medijos priemonės“). Bet kokia Jūsų asmeninė ar kita informacija, pateikiama socialinės medijos priemone, gali būti skaitoma, kaupiama ir naudojama kitų tos socialinės medijos priemonės naudotojų, kurių mes iš dalies ar visiškai negalime kontroliuoti. Todėl mes nesame atsakingi už tai, kaip kiti lankytojai naudoja ar pasisavina bet kokią Jūsų asmeninę ar kitą socialinės medijos priemone pateikiamą informaciją.

Informacijos sauga

Mes vadovaujamės technologijų ir procesų saugos standartais, kurie leidžia apsaugoti lankytojų pateikiamą informaciją nuo neturinčių teisės į prieigą asmenų neteisėtos prieigos, neteisėto duomenų atskleidimo, iškraipymo ar sunaikinimo. 2017 m. balandžio mėnesį „DCE“ buvo suteiktas ISO/IEC 27001 sertifikatas, užtikrinantis, kad visos „DCE“ politikos ir procedūros atitinka geriausias praktikas ir yra tinkamai įgyvendinamos mūsų praktikų.

Informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pakeitimai

Mes pasiliekame teisę laikas nuo laiko keisti ar koreguoti šias Privatumo sąlygas savo nuožiūra. Šio tinklapio viršuje visada galite matyti, kada Privatumo sąlygos buvo keistos paskutinį kartą ir nuo kada atnaujinta jų versija įsigalioja Jums ir Jūsų informacijai šioje Svetainėje. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti Privatumo sąlygas, kad žinotumėte, kaip yra saugomi Jūsų pateikiami duomenys.

Vaikų privatumo apsauga

Mes suprantame, kaip svarbu yra apsaugoti vaikų privatumą internete. Ši Svetainė nėra skirta 16 ir jaunesnio amžiaus vaikams. Nesiekiame rinkti ir naudoti informacijos apie jokį 16 metų ir jaunesnio amžiaus asmenį.