Naujienos

Nauja Deloitte iniciatyva

Socialinės atsakomybės realijos Lietuvos ir Vidurio Europos įmonėse

Socialinė atsakomybė – svarbi Deloitte veiklos dalis. O ar Jūsų įmonė - taip pat socialiai atsakinga?

Deloitte Vidurio Europos regiono ekspertai, bendradarbiaudami su Lenkijos Atsakingo verslo forumu ir PBS Socialinių tyrimų agentūra bei kitomis organizacijomis, pradeda 2015 m. Vidurio Europos regiono įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) vadovų apklausą. 

Lietuvoje mūsų projekto partneriu tapo Atsakingo verslo asociacija LAVA, kuri profesionaliomis įžvalgomis prisidės prie projekto sėkmės. 

Kviečiame aktyviai pasidalinti ĮSA veiklos ir projektų įgyvendinimo patirtimi ir tokiu būdu prisidėti prie kokybiškos studijos apie ĮSA realijas Lietuvos įmonėse parengimo. 

Klausimyną galite užpildyti čia.

Projekto tikslai:

  • įvertinti esamą ĮSA / tvarumo procesų padėtį Lietuvos įmonėse;
  • atlikti Vidurio Europos regiono įmonių ĮSA rezultatų lyginamąją analizę;
  • paruošti išsamią studiją – ataskaitą, kurioje bus pateikiamos profesionalios ekspertų įžvalgos apie realią ĮSA situaciją įmonėse, aptariami dažniausi ĮSA politikos įgyvendinimo iššūkiai bei sėkmės pavyzdžiai.

Projekto rezultatai oficialiai bus pristatomi spalio 20 d. Varšuvoje vyksiančiame oficialiame priėmime.

Būkime socialiai atsakingi!
 

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?