crs-leaves

Perspektyvos

Socialinė atsakomybė

Mūsų požiūris

Deloitte tinklo bendrovėse narėse daug dėmesio skiriama socialiniams pokyčiams ir skatinamas aplinkos darnumo principų laikymasis. Bendradarbiaujame su vyriausybinėmis, ne pelno siekiančiomis organizacijomis ir pilietine visuomene, tokiu būdu kurdami sprendimus, prisidedančius prie visų mūsų darnios ir klestinčios ateities.

Skaitykite plačiau

Atsižvelgti į visuomenės interesus ir prisiimti atsakomybę už savo veiklą visada buvo, yra ir bus mūsų pareiga. Ji atsispindi pamatinėse Deloitte vertybėse, jungiančiose skirtingų tautų ir kultūrų žmones visame pasaulyje. Ši pareiga taip pat yra ir vienas iš Deloitte etikos principų, kuriais vadovaujamės kasdienėje veikloje. Stengiamės deramai vykdyti savo pareigą, kadangi siekiame ilgalaikių tikslų ir tikime, kad socialiai atsakinga veikla yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių mūsų sėkmę.

Socialinė atsakomybė taip pat yra ir mūsų veiklos Lietuvoje pamatas. Ne tik dėl to, kad esame didelės tarptautinės organizacijos dalis ir laikomės bendrų pasaulinių principų - nuoširdžiai tikime, kad būdami įtakinga organizacija, galime prisidėti prie teigiamų Lietuvos ekonominių ir socialinių pokyčių.

Atsakinga Deloitte veikla labiausiai atsispindi 4 pagrindinėse srityse:

 • santykiuose su darbuotojais; 
 • santykiuose su verslo bendruomene;
 • visuomeninėje veikloje;
 • aplinkosaugoje.

Santykiai su darbuotojais

Esame Lietuvos verslo bendruomenės nariai, todėl savo veikla stengiamės būti pavyzdžiu kitiems. Dirbame pagal griežtus etikos, moralės bei sąžiningumo principus ir visada užtikriname tik aukščiausios kokybės paslaugas. Tai yra mūsų verslo kultūros pagrindas.

Įmonėje įkurtas Employer of Choice komitetas, kurį sudaro įvairias pareigas užimantys Deloitte darbuotojai. Komitetas periodiškai organizuoja susitikimus, svarsto esamos darbo atmosferos tobulinimo klausimus. darbuotojų užimtumo ir laisvalaikio derinimo aspektus. 

Ryšiai su verslo organizacijomis

Taip pat stengiamės prisidėti prie Lietuvos verslo aplinkos gerinimo. Dalindamiesi savo žiniomis, idėjomis, pasiūlymais, rengdami seminarus, konferencijas, diskusijas verslui aktualiomis temomis, esame aktyvūs šių organizacijų nariai:

 • VšĮ „Investuotojų forumas“;
 • Bendrovių valdymo institutas Baltijos šalyse;
 • Asociacija „Danijos prekybos rūmai Lietuvoje“;
 • Asociacija „JAV prekybos rūmai Lietuvoje“;
 • Asociacija „Švedijos prekybos rūmai Lietuvoje“;
 • Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija.

Taip pat bendradarbiaujame su:

 • VšĮ „Investuok Lietuvoje“;
 • VšĮ „Versli Lietuva“.

Visuomeninė veikla

Esame įsitikinę, kad nuolatinis mokymasis ir žinių siekimas yra vieni svarbiausių veiksnių, lemiančių sėkmingą Lietuvos ekonominį, mokslinį ir socialinį vystymąsi, todėl nuolat skatiname ir prisidedame prie privataus ir akademinio sektorių bendradarbiavimo.

Aktyviai dalyvaujame ir remiame įvairius universitetų renginius: praktinius seminarus, karjeros dienas ir kitas studentų aktyvumą bei tobulėjimą skatinančias iniciatyvas.

Dalyvaujame VšĮ „Sėkmės mokykla“ programoje „Moksleivių praktikos savaitė“ bei ISM vadybos ir ekonomikos universiteto projekte „Patirk', kurių metu suteikiame galimybę aktyviems ir motyvuotiems 9-12 klasių moksleiviams bei studentams susipažinti su Deloitte veiklos specifika, atskirų departamentų darbo pobūdžiu, pamatyti, su kokiais iššūkiais specialistai susiduria kasdienėje veikloje. Tokiu būdu siekiame prisidėti prie sėkmingų, aktyvių ir atsakingų piliečių visuomenės kūrimo Lietuvoje, skatindami nuolatinį Lietuvos moksleivių demokratinį ugdymą.

Esame nacionalinio verslo planų konkurso „Verslauk!“ rėmėjas ir partneris. Ši iniciatyva skatina jaunimą savo idėjas paversti sėkmingais verslais, o geriausi verslininkai laimi pinigines subsidijas verslo pradžiai. Džiaugiamės galėdami ne tik finansiškai, bet ir savo patirtimi, konsultacijomis bei žiniomis prisidėti prie naujo verslo, naujos sėkmės istorijos sukūrimo Lietuvoje.

Dalyvaujame organizacijos „Global Lithuanian Leaders“ inicijuotoje mentorystės programoje „LT Big Brother“. UAB „Deloitte Lietuva“ vadovaujantysis partneris Saulius Bakas džiaugiasi, turėdamas galimybę įsigilinti į mentorystės esmę, paskatinti jaunus žmones nuolat tobulėti, skirti dėmesio karjeros planavimo klausimais, konsultuoti dėl būsimo profesinio ar akademinio kelio pasirinkimo.

Daugiau kaip 10 metų esame renginio „Būkime kartu“, skirto vaikams iš globos namų ir dienos centrų, vieni pagrindinių organizatorių, taip pat - paramos akcijos vaikams iš nepasiturinčių šeimų, organizuotos VšĮ „Pastebėk mane“, nuolatiniai partneriai.

Bendradarbiaujame su tarptautine katalikiška organizacija „Caritas“, teikdami pagalbą VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namų vaikų dienos centrui „Vilties angelas“.

Kadangi mums svarbūs skaidraus verslo principai Lietuvoje, bendradarbiavome su VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyriumi ir pro bono atliekome Lietuvos įmonių skaidrumo tyrimą.

Aktyviai prisidedėjome prie „Transparency International“ inicijuoto projekto „Skaidrumo mokykla“. Tai - savaitės trukmės renginys, kurio metu studentai supažindinami su įmonių skaidrumo standartais, organizuojamos diskusijos, rengiamos darbo grupės. Deloitte socialinės atsakomybės ekspertai dalyvauja klausimų - atsakymų sesijose ir pokalbiuose.

Aplinkosauga

Nesame abejingi aplinkai, kurioje veikiame, todėl stengiamės mažinti savo veiklos padarinius:

 • naudodami mažiau energijos vartojančias technologijas;
 • pasitelkdami garso ir vaizdo konferencijas bei kitas susitikimus pakeičiančias technologijas, taip sumažindami kelionių skaičių;
 • nuo 2011 m. prisidėdami prie visuotinės švarinimosi akcijos „Darom“.
Ar ši informacija Jums buvo naudinga?