Naujienos

„Deloitte Lietuva” prisijungė prie Lietuvos įvairovės chartijos

Liepos 25 dieną „Deloitte” Lietuvoje prisijungė prie Lietuvos įvairovės chartijos ir įsipareigojo užtikrinti lygias galimybes darbo vietoje, nepriklausomai nuo darbuotojo lyties, seksualinės orientacijos, amžiaus, tautybės, etninės kilmės, negalios ir religinių įsitikinimų. Dokumentą pasirašė „Deloitte” Mokesčių paslaugų partnerė Baltijos šalims Kristine Jarve.

Deloitte tinkle, vienijančiame daugiau kaip 150 šalių visame pasaulyje, įvairovė yra viena iš kompanijos vertybių. Siekiant maksimalaus darbuotojų produktyvumo ir efektyvumo, neabejotinai svarbu suprasti ir priimti įvairius jų skirtumus. Tik išlikdami savimi, oriai ir saugiai darbo vietoje besijaučiantys darbuotojai kuria vertę organizacijai.

Įvairovė yra ne tik viena pagrindinių mūsų vertybių, tačiau ir reikšminga „Deloitte” organizacinės kultūros dalis. Siekiame sukurti integracinę kultūrą, kur būtų vertinama tiek mūsų darbuotojų, tiek klientų bei partnerių įvairovė, sujungianti skirtingus požiūrius, patirtis ir kultūras, – teigia „Deloitte” Mokesčių paslaugų partnerė Baltijos šalims, asociacijos „Lyderė“ viena iš steigėjų Kristine Jarve.

„Prie Chartijos prisijungusios organizacijos įsipareigoja diegti įvairovės užtikrinimo instrumentus darbo vietoje, taikyti holistinį ir neselektyvų požiūrį į įvairovę ir žmogaus teises, puoselėti įtraukią darbo aplinką, kurioje nebūtų vietos išankstiniams nusistatymams.  Galiausiai, formuoti įvairovės politiką ir taikyti įvairovės principus visoje organizacijos veikloje, valdymo procesuose ir kultūroje“, – teigia viena iš Chartijos steigėjų („Diversity Development Group“) Vija Platačiūtė.

Šiuo metu prie Įvairovės chartijos Lietuvoje yra prisijungusios daugiau kaip 25 viešojo ir privataus sektoriaus organizacijos.

Įvairovės chartijos steigėjai Lietuvoje – „Diversity Development Group“, vykdanti socialinius projektus ir tyrimus žmogaus teisių, švietimo, lygių galimybių, įvairovės ir kitose srityse, ir socialinė įdarbinimo agentūra „SOPA“.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?