Annual Global Revenue Announcement

Pranešimai žiniasklaidai

Deloitte pranešė apie rekordines 36,8 mlrd. JAV dolerių pajamas

Pajamos išaugo 9,5 proc. Pajamos augo septintus metus iš eilės

Svarbiausios įžvalgos:

• Pajamų augimui įtakos turėjo visi verslo sektoriai, regionai ir sudarytos strateginės partnerystės.

• Priimta beveik 72,000 naujų darbuotojų.

2016 m. rugsėjo 7 d. Niujorke Deloitte pasaulinio tinklo bendrovės (toliau – Deloitte) pranešė apie bendras pajamas, kurios už metus, pasibaigusius 2016 m. gegužės 31 d. (2016 m. m.), sudarė 36,8 mlrd. JAV dolerių. Bendros organizacijos pajamos atspindi 9,5 proc. siekiantį augimą vietos valiuta.

„Deloitte augimas praėjusiais metais yra mūsų klientams teikiamų profesionalių paslaugų, išsiskiriančių apčiuopiama verte ir aukšta kokybe, atspindys“, ‒ teigia pasaulinio tinklo vadovas Punit Renjen. „Deloitte didžiuojasi, galėdama prisidėti prie sėkmingos bendrovės klientų veiklos globalioje verslo aplinkoje, pasižyminčioje nepastovumu ir skaitmeniniais trikdžiais, bei padėdama užtikrinti tinkamą pasaulinių finansų rinkų funkcionavimą, vykdydama priežiūrą šioje srityje“, ‒ pridūrė jis.

 

Dėmesio sutelkimas į klientus sąlygojo augimą visose pagrindinėse verslo srityse ir regionuose

Deloitte gebėjimas savo klientams kurti vertę visuose regionuose ir paslaugų srityse lėmė bendrovės augimą kiekviename iš penkių pagrindinių verslo sektorių ‒ audito, valdymo konsultacijų, finansų konsultacijų, bendrovių rizikos paslaugų bei mokesčių ir teisės paslaugų. Visi konsultacijų padaliniai paskelbė apie dviženklius augimo rodiklius visame pasaulyje. Svarbiausios įžvalgos:

 • Didžiausias augimas, siekęs 22,5 proc., ‒ bendrovių rizikos paslaugų sektoriuje. Tai lėmė itin išaugusi kibernetinių ir reguliavimo paslaugų paklausa. 
 • Valdymo konsultacijų sektorius augo 10,8 proc. Tai paskatino didėjanti integruotų paslaugų, apimančių didelės apimties skaitmenines transformacijas, sistemų diegimą, žmogiškuosius išteklius ir strateginius projektus, paklausa. 
 • Deloitte mokesčių ir teisinių paslaugų sektorius augo 10 proc. 2016 m. m. ─ tai yra didžiausias augimas nuo 2008 m. m. Augimą iš dalies paskatino šeštus metus iš eilės dviženkliais augimo rodikliais išsiskiriantis Deloitte teisinių paslaugų tinklas „Deloitte Legal“.


Investicijos į technologijas, siekiant patenkinti klientų poreikius

Bendrovės ieško kompetentingų specialistų, galinčių joms padėti valdyti ne tik technologijomis paremtus pokyčius ir veiklos sutrikdymus, bet ir gauti iš jų naudos. Siekiant patenkinti šį poreikį, Deloitte ir toliau vykdo strategines investicijas penkiuose savo teikiamų paslaugų sektoriuose, norėdama sustiprinti sritis, kuriose bendrovė užima lyderės pozicijas: kibernetika, susijungimai ir įsigijimai, analitika, grupinė paieška (angl. crowdsourcing), dirbtinis intelektas, debesų kompiuterija (angl. cloud computing), skaitmeninės technologijos ir daiktų internetas (angl. Internet of Things).

Disciplinuotas požiūris į investavimą Deloitte suteikė galimybę:

 • Nuo 2008 m. investuoti daugiau nei 650 mln. JAV dolerių į atliekamų auditų kokybės, nuoseklumo ir tinkamumo gerinimą. Šios investicijos apima automatizavimą, kuris performuoja kasdienes užduotis, bei analitiką, suteikiančią gilesnį ir įžvalgesnį požiūrį į duomenis.
 • Išplėsti su finansinėmis paslaugomis susijusias technologijas ir turtą, tokį kaip, pavyzdžiui, naujoji finansinių paslaugų „Blockchain“ laboratorija Airijoje, leidžianti Deloitte greitai pereiti nuo koncepcijos iki prototipo, pritaikyto individualiems klientų poreikiams. Be to, Deloitte sukurtas finansinių nusikaltimų strategijos ir reagavimo tinklas finansinėms institucijoms padeda veikti strategiškai, sprendžiant augančias grėsmes, tokias kaip pinigų plovimas, elektroniniai nusikaltimai, sukčiavimas ir korupcija.
 • Sukurti pasaulinį kibernetinės žvalgybos centrų tinklą, teikiantį visiškai išvystytus ir pritaikomus sprendimus, padedančius organizacijoms užtikrinti saugumą, budrumą ir atsparumą vis modernesnių kibernetinių grėsmių akivaizdoje.
  Panaudoti duomenų vizualizavimo technologijas Deloitte vykdomų įmonių susijungimų ir įsigijimų srityje, siekiant padidinti klientų gebėjimą analizuoti duomenis, gautus išsamaus patikrinimo procedūros metu.
 • Sukurti taikomąją įmonių grupinės paieškos programą, siekiant padėti bendrovėms daryti poveikį žmonėms iš išorės ir turėti prieigą prie specializuotų, sunkiai įgaunamų žinių; bendradarbiauti, kuriant naujus produktus ar idėjas; ir projektuoti, kurti bei išbandyti naują skaitmeninį turtą. 
 • Investuoti į naujas technologijas ir išteklius, kurie skirti patenkinti konkrečios pramonės šakos poreikius. Pavyzdžiui, gyvosios gamtos mokslų ir sveikatos priežiūros bendrovės duomenis gali naudoti naujais būdais, siekiant naujus medicinos išradimus greitai pritaikyti klinikinėje praktikoje, tobulinti pacientų su sveikata susijusius rezultatus, rūpintis daugumos gyventojų sveikata ir geriau valdyti išlaidas.
 • Be technologijų, Deloitte investuoja į unikalius, galingus aljansus su didelėmis veikiančiomis organizacijomis bei naujomis sparčiai augančiomis bendrovėmis. Dėl šių priežasčių Deloitte yra pajėgi parengti individualius skaitmeninius sprendimus, padedančius klientams valdyti sutrikimus, spartinti pertvarkos procesus ir kurti naujus modelius verslo plėtrai.

 

Darbo vietų kūrimas ir lyderių ugdymas

2016 m. m. Deloitte padidino darbuotojų skaičių visuose regionuose ir bendrovėse narėse. Darbuotojų skaičius išaugo 8,5 proc. ─ tai didžiausias augimas per pastaruosius trejus metus. Pastaraisiais finansiniais metais Deloitte pasamdė beveik 72,000 naujų specialistų ir šiuo metu bendrovės darbuotojų skaičius visame pasaulyje siekia 244,400.

Vykdydama savo įsipareigojimą skatinti lyderystės plėtrą visuose organizacijos lygmenyse, neseniai Deloitte atidarė savo ketvirtąjį Deloitte universitetą. Singapūre įsikūręs Deloitte universitetas Azijos ir Ramiojo vandenyno regionui remiasi įgyta sėkminga Deloitte universiteto, esančio JAV Teksaso valstijos Vestleiko mieste, patirtimi; Deloitte universitetas Europai, Artimiesiems Rytams ir Afrikai įsikūręs dviejose vietovėse: La Hulpe, Belgijoje, ir Šantiji, Prancūzijoje; Deloitte universitetas Indijai yra Indijos Haidarabado mieste.

„Nesvarbu, ar sprendžiamos klientų problemos, ar didesni socialiniai uždaviniai, savo specialistų prašome pagalvoti apie poveikį, kurį jie gali daryti, dirbdami Deloitte. Esame įsitikinę, jog pasiryžimas siekti tikslo šioje srityje, puoselėjant tikrąją mokymosi visą gyvenimą kultūrą, yra svarbiausias aspektas, pritraukiant tikruosius talentus ir ugdant stiprius lyderius“, ─ teigė P. Renjen.

 

Poveikis visuomenei

Deloitte įsipareigojimas skatinti teigiamus pokyčius pasaulyje atsispindi ne tik bendrovės klientų darbuose, tačiau ir vietos projektuose, kuriais siekiama spręsti sudėtingas socialines ir bendruomenės problemas. Pavyzdžiui, 2016 m. m. Deloitte specialistai praleido daugiau nei 1,3 mln. valandų, dalyvaudami neapmokamoje ir savanoriškoje veikloje. Deloitte bendrovių narių tinklas taip pat prisidėjo prie paramos pelno nesiekiančioms organizacijoms, skirdamas 75 mln. JAV dolerių. Bendra visos paramos vertė viršija daugiau nei 225 mln. JAV dolerių.

„Kaip ir visuomet, mes neapsiribojame vien tik verslu“, ─ pabrėžė P. Renjen. „Mes pasitelkiame mūsų pasaulinio masto tinklą, gebėjimus, patirtį ir įžvalgas, siekdami teigiamų socialinių, aplinkos apsaugos ir ekonomikos pokyčių“, ─ pridūrė jis.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?