Apie mus

Skaidrumo pranešimas 2020

Deloitte Lietuva

UAB „Deloitte Lietuva“, kaip audito įmonė, atliekanti viešojo intereso įmonių auditą, pateikia šį metinį pranešimą apie savo veiklos skaidrumą.

Deloitte yra įsipareigojusi siekti profesionalumo, audito kokybės ir būti audito profesijos lydere. Mūsų vadovybė ir specialistai siekia teikti aukščiausios kokybės paslaugas klientams, visuomenei ir stiprinti pasitikėjimą nepriklausomu audito procesu.

Kadangi skaidrumas yra esminis Bendrovės paslaugų kokybės aspektas, tikime, kad suinteresuotoms šalims, klientams ir kitiems asmenims šis pranešimas bus aktualus ir naudingas.

Visa šiame pranešime pateikta informacija atskleidžia Bendrovės būklę 2019 m. gruodžio 31 d., jei nenurodyta kitaip.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?