Kas vyksta Deloitte

Mindaugui Dailydai suteiktas auditoriaus vardas

2015 m. spalio 7 d. Lietuvos auditorių rūmuose vyko auditoriaus priesaikos ceremonija, kurios metu Deloitte vyresnysis auditorius Mindaugas Dailyda davė auditoriaus priesaiką ir jam buvo suteiktas Lietuvos atestuoto auditoriaus vardas.

Mindaugas turi sukaupęs vertingą daugiau nei 7 metų patirtį audito ir finansų srityje.

Mindaugo profesinė kvalifikacija: finansinių ataskaitų, paruoštų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir Lietuvos verslo apskaitos standartus (VAS), auditai bei sutarčių valdymas, biudžetavimas ir kaštų kontrolė, rekomendacijų klientams teikimas dėl vidinės kontrolės planavimo ir įdiegimo.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?