string of green diamonds

Sprendimai

Auditas

Auditas yra sudėtingas procesas, o audito ekspertų, kaip patikimų patarėjų, vaidmuo finansinės atskaitomybės grandinėje šiais laikais svarbesnis nei kada nors anksčiau.

Siekdami, kad audito, apskaitos ir atskaitomybės procesai būtų kuo efektyvesni, savo klientams taip pat siūlome pilną verslo procesų palaikymo ir pagalbinių verslo paslaugų paketą.

Kokybė ir patikimumas

Mūsų tikslas – būti patikimu, nepriklausomu ir objektyviu kliento verslo patarėju. Atlikdami auditą ar teikdami kitas užtikrinimo paslaugas, siekiame panaudoti sukauptas žinias, profesinę kompetenciją bei turimą informaciją, kad galėtume pateikti klientui vertingų įžvalgų ir rekomendacijų.

Esame pasaulinio Deloitte tinklo dalis, todėl turime galimybę panaudoti įvairių pasaulio šalių Deloitte specialistų patirtį bei žinias, taikyti naujausių technologijų pagrindu sukurtus audito įrankius, vieningą metodologiją bei procedūras, o mūsų darbuotojai turi galimybę dalyvauti tarptautinėse mokymo programose, organizuojamose Deloitte tinklo mastu. Visa tai padeda mums užtikrinti, kad klientui būtų teikiamos tik aukščiausios kokybės paslaugos.

Audito bei kitas užtikrinimo paslaugas mes teikiame vadovaudamiesi atitinkamais tarptautiniais profesiniais standartais. Auditą planuojame ir atliekame, atsižvelgdami į reikšmingų neatitikimų riziką, kurią įvertiname, susipažinę su audituojama įmone, jos verslo aplinka bei vidaus kontrolės sistema.

 

 

Kuo mes galime padėti?

 • finansinių ataskaitų auditas ar peržiūra;
 • kitos užtikrinimo paslaugos (sutartos patikrinimo procedūros); 
 • pagalba parengiant finansines ataskaitas;
 • pagalba įdiegiant Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus; 
 • konsultacijos ir mokymai audito, apskaitos, finansinės atskaitomybės, vidaus kontrolės sistemos efektyvumo temomis; 
 • apskaitos tvarkymo bei atskaitomybės parengimo paslaugos; 
 • finansų vadovo arba vyriausiojo finansininko paslaugos;
 • specialioji peržiūra (angl. financial due diligence); 
 • paslaugos, susijusios su pirminiu viešuoju akcijų platinimu (IPO).
   

Paslaugos įvairiems sektoriams

Vienas svarbiausių mūsų paslaugų teikimo principų yra audito komandos narių specializacija atitinkamame ūkio sektoriuje. Esame sukaupę ilgametę darbo patirtį bei specializuojamės šiuose ūkio sektoriuose:

 • finansų;
 • prekybos;
 • žemės ūkio;
 • energetikos;
 • IT ir telekomunikacijų;
 • transporto ir logistikos;
 • žiniasklaidos;
 • gamybos;
 • nekilnojamojo turto;
 • statybų.

Ypatingą dėmesį skiriame sutartų terminų laikymuisi bei tam, kad kliento vadovybė būtų laiku informuojama apie mūsų audito metu pastebėtus dalykus, galinčius turėti reikšmingos įtakos kliento veiklai. Taip pat reguliariai informuojame klientą apie jam aktualias svarbiausias apskaitos ir mokesčių naujoves.