deloitte legal services

About us

Tarptautinis advokatų tinklas „Deloitte Legal“

Žvilgsnis į rytojų. Lyderystė teisinių paslaugų srityje. 

Šiandienos tarptautinėms organizacijoms būtini teisės konsultantai, galintys joms padėti spręsti kasdienėje įmonių veikloje kylančius klausimus bei teikiantys teisines paslaugas daugelyje jurisdikcijų. Deloitte ilgus metus garsėja kaip bendrovė, padedanti klientams spręsti sudėtingas tarpvalstybinio pobūdžio problemas. Priklausydama Deloitte bendrovių narių tinklui ir teikdama paslaugas 80 šalių, „Deloitte Legal“, vienydama daugiau nei 2000 specialistų, telkia dėmesį į pasaulines perspektyvas ir žiniomis grindžiamą ekonomiką.

Explore Content

Priklausymas pasauliniam Deloitte tinklui ir bendradarbiavimas su kitų sričių Deloitte specialistais suteikia pridėtinę vertę verslui, nes klientas gali tikėtis kompleksinio problemų sprendimo „vieno langelio“ principu – tiek Lietuvos, tiek Vidurio Europos regiono ar net globaliu mastu. 

Tomas Davidonis, Deloitte Lietuva

Daugiatautėms organizacijoms būtini patarėjai, galintys konsultuoti teisiniais klausimais įvairiose jurisdikcijose. Deloitte teikia visapusiškas teisines konsultacijas strateginiais verslo klausimais ir padeda mažinti sąnaudas, susijusias su įmonės veiklos teisiniais aspektais.

Mūsų tikslas ‒ sklandi teisinių paslaugų integracija tarptautiniu lygmeniu, teikiant konsultacijas teisiniais klausimais visame pasaulyje. Inovatyvus, technologijomis grindžiamas ir integruotas mūsų teikiamų paslaugų pobūdis sudrebins visą teisinių paslaugų rinką. 

Piet Hein Meeter, Deloitte Global lyderis

„Deloitte Legal“ teikia konsultacijas įspūdingam klientų ratui daugelyje pramonės sričių, užtikrindama teikiamų paslaugų kokybę tokiose specializuotose srityse kaip bendrovių susijungimai ir įsigijimai, komercinė teisė, darbuotojų įdarbinimas ir pensijų skyrimas bei mokestiniai ginčai.

Dirbdama teisininke pasauliniame „Deloitte Legal“ tinkle, aš sprendžiu daugumą tų pačių klientams aktualių klausimų, su kuriais teko susidurti ir dirbant tradicinėje teisines paslaugas teikiančioje įmonėje. Priklausymas dideliam Deloitte tinklui, kur aš turiu galimybę bendradarbiauti su kolegomis vykdant kitas funkcijas, man leidžia klausimą spręsti kur kas plačiau, o ne tik analizuoti su tuo susijusias teisines pasekmes. Tai kuria pridėtinę vertę mūsų klientams. 

Isabel Mercedes Albano, Deloitte

Kvalifikuoti ir patyrę teisininkai dirba kartu su kitais Deloitte specialistais mokesčių, apskaitos, finansų bei valdymo konsultacijų srityse, siekiant padėti klientams įveikti iškilusius sunkumus ir pasinaudoti galimybėmis. 

Deloitte turi daug ryšių bei kolegų visame pasaulyje. Galimybė pasinaudoti šio plataus
tinklo daugiafunkcinėmis specialistų grupėmis suteikia mums galimybę nuosekliai teikti aukštos kokybės paslaugas visose jurisdikcijose.

Denise Tuinfort, Deloitte

Vienas didžiausių privalumų, kuriuos teikia „Deloitte Legal“, ‒ tai galimybė konsultuotis
su kolegomis, dirbančiais visame Deloitte tinkle. Ši galimybė ne tik padeda pagerinti mano techninius įgūdžius ‒ mūsų klientai itin vertina visas žinias ir patirtį, kurios yra pagrindinis veiksnys, užtikrinantis Deloitte paslaugų kokybę.

Xiao Jie Yi, Šanchajaus advokatų kontora „Qin Li“

„Lyderius nuo pasekėjų skiria inovacijos“, ‒ yra pasakęs Steve Jobs. Ir akivaizdu, kad itin konkurencingoje šiandienos rinkoje šis teiginys atrodo labai tinkamas. „Deloitte Legal” pirmauja teisinių paslaugų srityje, svarbiausiu prioritetu išskirdama inovacijų diegimą. „Deloitte Legal“ įsipareigojimas diegti inovacijas ‒ nuo virtualių susitikimo vietų ir analitikų grupių iki naujų paslaugų pasiūlos ‒ sėkmingai taikomas rinkoje. Pasitelkdama inovacijas, „Deloitte Legal“ artimiausioje perspektyvoje gali pasiekti apčiuopiamų rezultatų klientų atžvilgiu bei padėti sukurti būsimo tvaraus konkurencinio pranašumo pamatus. 

Inovacijos yra pagrindinis svertas šiandienos rinkoje. Tam, kad išsaugotų lyderių pozicijas, bendrovės ieško inovatyvių sprendimų, siekdamos strateginio pranašumo. Tai sritis, kurioje „Deloitte Legal“ pranoksta konkurentus. Mes padedame bendrovėms išnaudoti turimą potencialą ir įveikti iškilusius iššūkius, kad jos klestėtų šioje sudėtingoje, globalioje verslo aplinkoje. 

Matthias Vierstraete, Advokatų kontora „Laga“

 

Apie „Deloitte Legal“

„Deloitte Legal“ apima aukščiausios kokybės teisines paslaugas teikiančių „Deloitte Touche Tohmatsu Limited“ bendrovių ar jų padalinių teisinę praktiką. „Deloitte Legal“ profesionalų komanda, apjungdama specializuotas įvairių sektorių žinias kartu su ilgamete teisine patirtimi, teikia tikslines ir į klientų poreikius orientuotas paslaugas vietinėms bei tarptautinėms bendrovėms. Pasaulinis „Deloitte Legal“ tinklas vienija daugiau nei 2000 teisininkų iš 80 šalių.

Apie Deloitte

Deloitte yra vadinamos Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Jungtinės Karalystės ribotos atsakomybės bendrovės, ir grupei priklausančios bendrovės narės, jų dukterinės kompanijos ir filialai. Nei Deloitte Touche Tohmatsu Limited, nei jai priklausančios bendrovės narės nėra atsakingos už viena kitos veiksmus ar neveikimą. DTTL (dar vadinama „Deloitte Global“) pati savaime paslaugų neteikia. Norėdami gauti daugiau informacijos apie DTTL ir bendroves nares, prašome apsilankyti www.deloitte.lt/about.

Deloitte teikia audito, mokesčių, finansų ir verslo konsultacijų bei teisės paslaugas privačioms bendrovėms, veikiančioms įvairiose srityse, bei valstybinėms institucijoms 150 šalių visame pasaulyje. Tarptautinis Deloitte bendrovių tinklas ir ilgametė patirtis vietinėse rinkose suteikia klientams daugiau galimybių efektyviai siekti tikslų, kad ir kur jie vykdytų savo veiklą. Daugiau kaip 24500 Deloitte ekspertų visada stengiasi užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę ir tapti profesionalumo standartu visose srityse, kuriose veikia. Norėdami sužinoti daugiau, sekite mus Facebook, LinkedIn ar Twitter.

Šiame leidinyje yra pateikiama tik bendro pobūdžio informacija ir ji negali būti vertinama kaip Deloitte Touche Tohmatsu Limited, grupei priklausančių bendrovių narių ir susijusių įmonių (apibendrinant, tarptautinio Deloitte bendrovių tinklo) patarimas, teisinė išvada ar konsultacija. Nė viena iš tarptautinio Deloitte tinklo bendrovių nėra atsakinga už nuostolius, atsiradusius dėl leidinyje skelbiamos informacijos.

Did you find this useful?