Deloitte European PSD2 Surveys

Įžvalgos

Ką mano Vidurio Europos bankai ir vartotojai apie antrosios Mokėjimo paslaugų direktyvos (PSD2) įgyvendinimą

Kaip bankai ir klientai yra pasirengę atvirai bankininkystei

Daugumoje Europos šalių sausio 13 d. įsigalios pakeista antroji Mokėjimo paslaugų direktyva – pagrindinė ES reguliavimo iniciatyva, kuria siekiama skatinti inovacijas ir konkurenciją, atveriant bankininkystės rinką finansinių technologijų (angl. FinTechs) įmonėms ir kitoms trečiosioms šalims. Ši direktyva skirta pagerinti ir išplėsti klientams teikiamų finansinių paslaugų spektrą.

Europos bankų nuomonių tyrimas ir Vidurio ir Rytų Europos regiono vartotojų nuomonių tyrimas dėl PSD2 įgyvendinimo

Savo klientams ir plačiajai visuomenei pateikiame informaciją apie tai, kaip bankų bendruomenė rengiasi naujai "atviros bankininkystės" erai ir kaip bankų klientai yra pasirengę dalintis savo banko sąskaitos duomenimis su kitais bankais ir trečiųjų šalių teikėjais mainais į naujas paslaugas.

 

Ar nauji žaidėjai sutrikdys rinką, kaip buvo prognozuojama? Ar tradiciniai bankai iš tiesų atsidūrė pavojuje?

Ko turėtume tikėtis: revoliucijos ar greičiau evoliucijos, kai kiekvienas bankas turės atrasti savo vaidmenį besiformuojančioje atviros bankininkystės ekosistemoje?

Ar vartotojai pasirengę pokyčiams ir ar supranta, kokią jiems naudą atneštų dalinimasis savo duomenimis?

 

Siekiant atsakyti į šiuos ir daugelį kitų susijusių klausimų, „Deloitte“ atliko du nepriklausomus tyrimus:

  • Europos bankų nuomonių tyrimą dėl PSD2 įgyvendinimo (angl. European PSD2 Voice of the Banks, VoB), kurio metu buvo vykdoma 90 ES bankų apklausa, siekiant nustatyti, kaip bankininkystės sektorius rengiasi naujos „atvirosios bankininkystės“ erai, ypatingą dėmesį skiriant Vidurio ir Rytų Europos regionui
  • Vidurio ir Rytų Europos regiono vartotojų nuomonių tyrimą dėl PSD2 įgyvendinimo (angl. CEE PSD2 Voice of the Customer, VoC), kurio metu buvo apklausti 1 000 Vidurio ir Rytų Europos regiono bankų klientai, analizuojant jų poreikius skaitmeninės bankininkystės srityje ir pasirengimą priimti naujas bei inovatyvias paslaugas, numatomas pagal PSD2.
Vidurio ir Rytų Europos regiono vartotojų nuomonių tyrimas dėl PSD2 įgyvendinimo (PDF)

Pagrindinės bankų ir vartotojų apklausų dėl antrosios Mokėjimo paslaugų direktyvos įgyvendinimo išvados:

Vidurio ir Rytų Europos bankai, įgyvendindami savo PSD2 strategijas, linkę būti ne tokie agresyvūs kaip jų konkurentai iš Vakarų Europos

Europos bankų grupės – maksimalistų ir minimalistų. Maksimalistų grupės atstovai, kuriems priskiriami didieji rinkoje įsitvirtinę bankai, yra labiausiai atviri PSD2 teikiamoms galimybėms. Didžioji dauguma bankų imasi bendradarbiavimo strategijos, kurioje dalyvauja ir kitos šalys. Minimalistų grupės atstovai, kuriems paprastai priskiriamos vidutinio dydžio ir mažosios bankinės institucijos, tesiekia atitikti reguliavimo reikalavimus arba dar nėra parengę savo strategijos. Tuo tarpu didžioji dalis Vakarų Europos bankų vykdo agresyvią PSD2 įgyvendinimo strategiją, kuria siekiama įgyti rinkos dalį.   

Didžiausio poveikio galima tikėtis mažmeninės bankininkystės, mokėjimų ir vartotojų kreditavimo paslaugų srityse – daugelis bankų svarsto apie galimybę bendradarbiauti su finansinių technologijų įmonėmis

Daugelis Vidurio ir Rytų Europos bankų išreiškė norą bendradarbiauti su finansinių technologijų įmonėmis ar kitomis trečiosiomis šalimis. Vidurio ir Rytų Europos bankai bei jų konkurentai iš Vakarų Europos tikisi, jog PSD2 didžiausią poveikį darys mažmeninės bankininkystės segmentui, o didžiausias potencialas įžvelgiamas mokėjimų ir vartojimo paskolų teikimo srityse.

Bankai mano, kad PSD2 atveria galimybes, tačiau jie vis dar nežino apie grėsmes, kylančias jų verslo modeliams

While CEE banks are slightly Vidurio ir Rytų Europos bankams nerimaujant dėl FinTech žaidėjų, Vakarų Europos bankų atstovai yra įsitikinę, jog didieji rinkoje įsitvirtinę bankai yra geriausiai pasirengę pasinaudoti PSD2 privalumais. Nauji skaitmeniniai bankai-konkurentai atėjo į rinką kaip galimos grėsmės, tuo tarpu tokie technologijų milžinai kaip „Google“ ar „Amazon“ dar nėra laikomi pagrindiniais varžovais, nepaisant įrodymų, jog jie sugeba sutrikdyti mokėjimų rinką.

Vakarų Europos bankai yra labiau pažengę, įgyvendinant PSD2, tuo tarpu Vidurio ir Rytų Europos bankų pasirengimas direktyvos įgyvendinimui – skiriasi

Didieji Vakarų Europos bankai yra labiau pažengę PSD2 įgyvendinimo programų srityje, lyginant su jų kolegomis iš Vidurio ir Rytų Europos regiono. Iki šiol didžioji dalis lėšų buvo skiriama teisės aktų laikymosi užtikrinimui, o ne rinkos strategijų parengimui. Vidurio ir Rytų Europos regiono šalims būdingi skirtingi nacionaliniai teisėkūros procesai, todėl kai kuriose iš jų PSD2 įgyvendinimas bus atidėtas iki 2018 m. vidurio ar pabaigos, motyvuojant itin dideliu Vidurio ir Rytų Europos bankų užimtumu 2018 m.  

Ar vartotojai yra pasirengę? Elektroninės bankininkystės kanalų naudojimas visame Vidurio ir Rytų Europos regione auga
Dauguma Vidurio ir Rytų Europos bankų klientų vis dar naudoja kelis bankininkystės kanalus, nepaisant to, kad vyksta perėjimas prie elektroninės ir mobiliosios bankininkystės. Vidurio ir Rytų Europos regionas gali būti skirstomas į dvi grupes: Rumunijoje ir Bulgarijoje elektroninės bankininkystės kanalų naudojimas siekia mažiau nei 20 proc., tuo tarpu brandesnėse skaitmeninėse rinkose – Lenkijoje, Vengrijoje, Slovakijoje ir Čekijoje –  šis rodiklis padidėjo jau iki 70 proc.

Beveik penktadalis Vidurio ir Rytų Europos bankų klientų yra bankų skyrių arba internetinės bankininkystės įkaitai – neabejotina galimybė veikti PSD2 maksimalistams

Nepaisant sparčios interneto ir mobiliojo ryšio plėtros daugelyje šalių, daugiau nei 11 milijonų Vidurio ir Rytų Europos bankų klientų tebėra bankų skyrių arba internetinės bankininkystės įkaitai – vartotojai, norintys atlikti visas savo bankines operacijas internetu arba mobiliaisiais telefonais, yra priversti atvykti į klientų aptarnavimo vietas arba jungtis prie internetinės bankininkystės, nes daugelis bankinių operacijų dar nėra skaitmenizuotos ar neveikia mobiliojoje bankininkystėje. Šis segmentas yra puiki galimybė PSD2 maksimalistų grupės atstovams užmegzti tiesioginį ryšį su klientais teikiant pažangius skaitmeninius pasiūlymus, atsižvelgiant į tai, kad net 42 proc. Vidurio ir Rytų Europos bankų klientų pažangesnius skaitmeninius kanalus įvardino kaip vieną iš penkių priežasčių, lėmusių perėjimą pas kitą finansinių paslaugų tiekėją.

Nepaisant to, PSD2 maksimalistų grupė turės sustiprinti klientų pasitikėjimą ir sąmoningumą, siekiant pasinaudoti rinkos teikiamomis galimybėmis

Klientų prisitaikymas prie naujų PSD2 palaikomų paslaugų ir jų noras sutikti dalytis paskyros duomenimis su kitomis šalimis bus labai svarbus tolimesnei PSD2 sėkmei. Nepaisant to, kad 26 proc. Vidurio ir Rytų Europos bankų klientų nurodo, kad jie sutinka teikti informaciją apie savo sąskaitas kitam bankui, mainais už naujas internetines paslaugas, vidutinis vartotojų suvokimas apie atvirą bankininkystę ir jos teikiamą naudą visose Vidurio ir Rytų Europos šalyse ir menkas. Akivaizdu, kad norint pasinaudoti PSD2 rinkos galimybėmis, PSD2 maksimalistų grupė turės investuoti į platesnį visuomenės sąmoningumo didinimą apie skaitmeninių PSD2 pasiūlymų teikiamą naudą.

Nesitikima sulaukti PSD2 „didžiojo sprogimo“ efekto – didžiausias poveikis rinkai tikėtinas tik po vienerių – trejų metų

PSD2 turi aiškų rinkos lūžio potencialą, tačiau tai užtruks: dauguma Vidurio ir Rytų Europos bei Vakarų Europos bankų mano, kad didžiausias PSD2 poveikis bus juntamas vienerių-trejų metų laikotarpiu nuo įsigaliojimo datos. Kai kurie Vakarų Europos bankai, dėl jų labiau subrendusio finansinių technologijų (angl. FinTech) sektoriaus, yra nusiteikę optimistiškiau ir poveikio tikisi per pirmuosius metus. Tačiau bendras rinkos lūkestis yra tas, kad PSD2 nesukels „didžiojo sprogimo“ efekto. Veikiau jos poveikis bus laipsniškas ir negrįžtamas. Pagrindinės to priežastys – vis dar trūksta tam tikrų sprendimų reguliavimo sistemoje, aiškių pereinamojo laikotarpio gairių ir vieningų API standartų, be to, susiduriame su naujų santykių formavimu tarp bankų ir trečiųjų šalių bei būtinybe lavinti klientus. Ne mažiau svarbi užduotis – rasti tinkamą pusiausvyrą tarp saugumo reikalavimų palaikymo ir teigiamos klientų patirties užtikrinimo.

 

 

Daugiau informacijos ir įžvalgų rasite Deloitte PSD2 apklausosų ataskaitose:

 

Susisiekite su mumis ir galėsime plačiau aptarti PSD2 poveikį Jūsų įmonei.

Apklausos metodikos

Europos bankų nuomonių tyrimas dėl PSD2 įgyvendinimo: Deloitte, pasitelkus išsamias apklausas internetu bei individualius interviu, apklausė 24 Vakarų Europos bei 66 Vidurio ir Rytų Europos bankus apie jų požiūrį į PSD2 ir kaip jie ruošiasi iššūkiams, kuriuos lems PSD2 įgyvendinimas – tiek atitikties, tiek strateginės perspektyvos atžvilgiu.

Vidurio ir Rytų Europos regiono vartotojų nuomonių tyrimas dėl PSD2 įgyvendinimo: Deloitte atliko išsamų nepriklausomą tyrimą internetu, kuriame dalyvavo 1 000 Vidurio ir Rytų Europos šalių (Bulgarijos, Čekijos, Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos ir Slovakijos) bankų klientų. Tyrimu buvo siekta geriau suprasti jų poreikius skaitmeninės bankininkystės srityje ir pasirengimą priimti naujas bei inovatyvias paslaugas, numatomas pagal PSD2.