Įžvalgos

Vidurio Europos regiono finansų vadovų apklausa

Teigiami lūkesčiai išbandymų laikotarpiu

Vidurio Europos regiono finansų vadovų (angl. Chief Financial Officers, CFO) ekonominiai lūkesčiai patyrė reikšmingų pokyčių per pastaruosius 12 mėnesių, tačiau regiono CFO yra nusiteikę itin optimistiškai savo įmonių perspektyvų atžvilgiu.

Nepaisant to, susirūpinimą jiems kelia bendra verslo aplinkos situacija, kuriai neabejotinai įtakos turės artėjantys ekonomikos ir mokesčių įstatymų pakeitimai, spaudimas mažinti kainas bei Brexit poveikis ─ visa tai didins vadovų atsargumą ir nenorą prisiimti verslo riziką.

  • Daugiau kaip penktadalis (21 proc.) Vidurio Europos regiono finansų vadovų tikisi didesnio nei 2,6 proc. BVP augimo jų šalyse, o 73 proc. ─ vartotojų kainų indekso augimo per ateinančius 12 mėnesių. 
  • 71 proc. finansų vadovų tikisi, jog 2017 m. jų įmonių pajamos augs, 75 proc. apklaustųjų mano, jog veiklos pelno marža didės arba išliks nepakitusi, 42 proc. ─ kad darbuotojų skaičius jų įmonėse bus didinamas. 
  • 65 proc. respondentų mano, jog dabar nėra pats tinkamiausias metas prisiimti daugiau rizikos, o 43 proc. apklaustųjų yra įsitikinę, jog šiuo metu jie susiduria su dideliu išoriniu finansinės ir ekonominės situacijos neapibrėžtumu.

Ataskaitą sudaro keturi pagrindiniai skyriai, kuriuose nagrinėjami ekonominių perspektyvų, verslo aplinkos, įmonių augimo galimybių ir CFO vaidmens aspektai. Toliau pateikiamos svarbiausios kiekvieno skyriaus išvados.

Pasitikėjimas ekonomikos augimu išlieka aukštas…

Vidurio Europos regiono CFO tikisi, jog 2017 m. ekonomika sparčiai augs. Pasak 21 proc. apklaustųjų, BVP augimas bus didelis arba labai didelis (2,6 proc. -> 3,6 proc.), o manančiųjų, jog BVP sumažės, nėra. Užimtumo perspektyvos darbo rinkoje išlieka geros ─ 82 proc. respondentų mano, jog nedarbo lygis mažės arba išliks nepakitęs.

Nepaisant nerimo dėl darbo jėgos mobilumo ir prekybos kliūčių, apklaustųjų nuomonės dėl būsimo Brexit poveikio pasidalino į tris dalis ─ po trečdalį respondentų nurodė, jog Didžiosios Britanijos pasitraukimas iš Europos Sąjungos turės neigiamos, teigiamos arba neturės jokios įtakos ekonomikai. 

…nepaisant neapibrėžtumo dėl verslo aplinkos

Didžioji dauguma respondentų mano, jog verslo aplinka yra gana nestabili, ir tik 9 proc. apklaustųjų yra įsitikinę, jog neapibrėžtumo lygis yra „žemas“.

Apklausos duomenimis, CFO prognozuoja didėsiančias išlaidas brangstančiai darbo jėgai (82 proc. respondentų), gamybai (66 proc.), nekilnojamajam turtui (51 proc.) ir su verslu susijusioms paslaugoms (48 proc.).

Sunkumai, siekiant pritraukti tinkamos kvalifikacijos specialistus, ir spaudimas mažinti kainas įvardijami kaip didžiausios rizikos, su kuriomis verslas susidurs 2017 m., o nerimas dėl vis griežtėjančių įstatymų mokesčių ir finansų srityje gali turėti įtakos būsimam pelningumui. 

CE CFO Program Logo

Tačiau įmonių augimo perspektyvos yra teigiamos

Beveik pusės CFO (49 proc.) lūkesčiai jų įmonių finansinės būklės 2017 m. atžvilgiu yra optimistiniai ir tik 16 proc. apklaustųjų mano, jog jų finansinė padėtis blogės.

Nepaisant to, finansų vadovai išreiškia atsargų požiūrį į esamą padėtį rinkose ─ nors pasitikėjimas ekonomika ir atspindi finansų vadovų lūkesčius didinti kapitalo išlaidas ir investicijas darbuotojų samdymui, išlaidų kontrolė išlieka didžiausiu CFO prioritetu 2017 m.  

Kaip finansų vadovai mato save…

Vykdant šių metų Deloitte Vidurio Europos regiono CFO apklausą, pirmą kartą buvo analizuojama, kaip respondentai suvokia savo vaidmenis ─ ypač svarbiausius jų darbo aspektus. Tyrimo ataskaita, papildyta įtakingiausių regiono CFO komentarais, akivaizdžiai parodo, jog įsipareigojimai, susiję su įmonių finansų valdymu, vis dar yra finansų vadovų prioritetas. Kiti prioritetai, apimantys įmonių procesų priežiūrą, projektų komandų valdymą ir verslo atstovavimą, yra svarbūs, tačiau ─ neesminiai.

Pasak Gavin Flook, Deloitte partnerio, vadovaujančio CFO programai Vidurio Europos regione,

šių metų ataskaita pateikia bendrą vaizdą apie situaciją regione, papildytą išsamiomis ekonominėmis prognozėmis, ir atskleidžia finansų vadovų profesijos, apimančios atsakomybę apdairiai ir tikslingai skatinti verslo augimą nuolat besikeičiančioje ir nestabilioje verslo aplinkoje, ypatumus. 2018 m. pradžioje bus nepaprastai įdomu pamatyti, kaip mūsų respondentų įžvalgos ir prognozės atlaikė išbandymus laiko atžvilgiu.

CE CFO Survey | Countries

Apie Deloitte CE CFO Survey projektą

Ši kasmetinė nuodugni apklausa atskleidžia, kokiais požiūriais vadovaujasi ir kaip dirba stambiausių bei įtakingiausių regiono organizacijų finansų vadovai. Tyrimo ataskaitoje atsispindi problemos ir iššūkiai, su kuriais susiduria įmonių finansų vadovai keturiose pagrindinėse srityse:

• verslo aplinka;

• organizacijos prioritetai ir lūkesčiai;

• finansiniai prioritetai;

• finansų vadovų vaidmuo.

Tai yra vienos pagrindinių išvadų, pateikiamų „Deloitte“ Vidurio Europos apklausos ataskaitoje, kuri apibendrina beveik 600 finansų vadovų iš pažangiausių 12 Vidurio Europos regiono šalių įmonių nuomones ir įžvalgas: Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos, Čekijos, Kroatijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, Serbijos, Slovakijos, Slovėnijos, Ukrainos ir Vengrijos. Apklausa buvo vykdoma nuo 2016 m. rugpjūčio iki spalio mėnesio.