NPL study 2019

Įžvalgos

Geriausia praeityje? 

Vidurio Europos paskolų rinkos vis dar siūlo naujas galimybes 

Septintą kartą iš eilės „Deloitte“ paskelbė tyrimo apie neveiksnių banko paskolų (NPL) rezultatus ir pristatė bankininkystės sektoriaus esminių pokyčių apžvalgą Vidurio ir Rytų Europos regione.

„Deloitte“ ekspertai analizavo pagrindinių NPL rodiklių ir paskolų portfelio rinkų pokyčius. Pirmą kartą prie šio projekto prisijungė Albanija, taigi, tyrime dalyvavusių valstybių skaičius išaugo iki 15.

Įžvalgos

Nors Vidurio ir Rytų Europos regione turto kokybės rodikliai gerėja, tačiau tyrime dalyvavusiose valstybėse teigiamos tendencijos pasiskirstė nevienodai. Kol dalyje regiono šalių NPL rodikliai įžengė į vienaženklių skaičių teritoriją ar net pasiekė prieškrizinį lygį, yra ir tokių valstybių, kurių rinkose NPL rodikliai vis dar viršijo 10%.

Reguliavimo ir priežiūros institucijų spaudimas, bankų motyvacija koncentruotis į savo pagrindinę veiklą bei kapitalo atlaisvinimą, pastaraisiais metais skatino aktyvų balanso valdymą. Tai prisidėjo prie sklandaus NPL rinkos funkcionavimo daugelyje Vidurio ir Rytų Europos šalių.

Neveiksnių paskolų pardavimai išliko patrauklia alternatyva CEE regione siekiant susimažinti bankų įsiskolinimo lygį. Lyginant su 2016 m. pasižymėjusiais rekordiniu sandorių skaičiumi, 2017 m. ir 2018 m. pirmame pusmetyje Vidurio Europos regione buvo pastebimas mažesnis paskolų pardavimo rinkos aktyvumas. Viena iš priežasčių yra ta, jog bankai per šį periodą jau gerokai mažino savo NPL portfelius. Nuosekliai mažėjant NPL portfeliams, konkurencija tarp NPL portfelių pirkėjų, ypač tarp stabilių/tvirtas pozicijas užimančių regiono paskolų administruotojų, išliko stipri. Tarp kreditų portfelio valdymo priemonių, vietoje įprastų teisminių išieškojimų ir užtikrinimo priemonių išieškojimo veiksmų, buvo pastebimi ir dideli negrąžintų įsiskolinimų nurašymai bei restruktūrizavimo susitarimai.

„Atsižvelgiant į 2015 - 2018 m. sudarytus didelius NPL sandorius ir nuolat mažėjančius NPL portfelius, tikėtina, kad regione sumažės NPL sandorių apimtys. Kadangi daugelis tarptautinių investuotojų sutelkė dėmesį į dabartines „karštąsias“ rinkas Europoje (Italijoje, Ispanijoje ir Graikijoje), artimiausiais metais tikimės, kad paklausa išliks nedidelė. Kita vertus, atsižvelgdami į šiuo metu vykstančių sandorių skaičių manome, kad paskolų pardavimo rinkos sulėtėjimas vyks pamažu, daug lėčiau nei buvo prognozuojama. Mes vis dar tikimės didesnių sandorių iš bankų, kurie atsargiau vertina galimybę parduoti savo neveiksmingas paskolas tam, kad būtų paspartintas balanso valymas. Taigi Vidurio ir Rytų Europos regione galutinis skolos sumažinimo etapas, greičiausiai užtruks”,

– komentuoja Balázs Bíró, „Deloitte“ Portfelio valdymo konsultacijų paslaugų vadovas Vidurio ir Rytų Europos regione.  

Geresni turto kokybės rodikliai

Per pastaruosius kelerius metus geresnius turto kokybės rodiklius lėmė aktyvus bankų kredito portfelio valdymas, taip pat pagyvėjusi skolinimo veikla, paskatinta geros makroekonominės aplinkos.

Ekonominis augimas yra taip pat prisidėjo prie geresnės įmonių ir namų ūkių finansinės padėties, o tai sudarė sąlygas grąžinti senas neveiksnias paskolas.

Geresnę kredito portfelio kokybę patvirtina ir mažėjantys įsipareigojimų nevykdymo rodikliai, paprastai indikuojantys apie naujų NPL srautą. Nepaisant to, vis dar nėra praėję pakankamai laiko nuo skolinimosi rinkos atsigavimo, kad būtų galima daryti tvirtas išvadas dėl NPL formavimosi. Nuo istorinių žemumų pradėjęs atsispirti palūkanų augimas, taip pat gali turėti įtakos skolininkų pajėgumui grąžinti ir aptarnauti pasiimtas paskolas. 

Bankų sektoriaus konsolidavimas

Vidurio ir Rytų Europos regione paskolų pardavimo rinkoms prognozuojama dvejopa situacija.
Tikėtina, kad aktyvumas rinkose, kuriose jau buvo išspręsta daugumos neveiksnių paskolų problema, artimiausiais metais palaipsniui sulėtės. Tuo tarpu nepagrindinio turto pardavimai, įskaitant, lizingo bei paskolų portfelius, finansų įstaigų dukterines įmones ir aptarnavimo paslaugas teikiančias platformas, išaugs.

Šią tendenciją lems bankų sektoriaus konsolidacija ir bankų pastangos pertvarkyti savo portfelius bei parduoti strategiškai nesvarbų turtą.

Naujiems rinkos dalyviams tebevertinant savo galimybes parduoti neveiksnias paskolas ir tokiu būdu paspartinti balanso valymą, rinkose vis dar tikimasi didesnių sandorių, kurie, greičiausiai, pateks į galutinį įskolinimų mažinimo proceso etapą.

 

Vidurio ir Rytų Europos regione neveiksnių paskolų rinkos vis dar aktyvios dėl besitęsiančios įsiskolinimų mažinimo veiklos

2015 - 2017 m. Rumunijoje, Vengrijoje ir Kroatijoje užfiksuotas didelis užbaigtų sandorių skaičius. Bendra šių sandorių vertė siekė daugiau kaip 9,5 mlrd. Eur. Remiantis 2018 m. pirmo pusmečio užbaigtų ir tebevykstančių sandorių rodikliu, akivaizdus tarptautinių ir vietos investuotojų susidomėjimas paskolų pardavimo rinkomis.

Rumunijoje ir Vengrijoje taip pat pastebimas antrinės neveiksnių paskolų rinkos suaktyvėjimas. Šį faktą patvirtina ir užbaigtų sandorių skaičius minėtose šalyse.

Santykinai neišvystytos rinkos, kur netolimoje ateityje galimi nauji sandoriai, yra Ukraina, turinti didelę neveiksnių paskolų rinką, taip pat Bosnija ir Hercegovina bei Albanija, kuriose iki šiol nebuvo fiksuota reikšmingesnių paskolų pardavimų.

Tarptautiniai ir vietos neveiksnių paskolų investuotojai stebi Ukrainos rinką dėl nemažos įmonių neveiksnių paskolų pasiūlos, tačiau vis dar laukiama postūmio, išjudinsiančio teisinę ir nemokumo administravimo sistemą bei sukursiančio nuvertėjusių skolų rinkos infrastruktūrą. Griežta neveiksnių paskolų priežiūra galimai prisideda prie kainų žirklių tarp investuotojų ir pardavėjų,  ir tai galėtų būti dar vienas veiksnys skatinti didesnį sandorių skaičių.

 

Dėl mažėjančio neužtikrintų ir užtikrintų įmonių neveiksnių paskolų portfelių srauto investuotojai prisitaiko prie kintančių rinkos sąlygų ir ieško naujų galimybių, sutelkdami dėmesį į privačių asmenų būsto paskolų rinką.

 

Atsisiųskite praėjusių metų tyrimų rezultatus (en):