Įžvalgos

Pokyčių banga: naujasis finansinių paslaugų ekosistemos status quo

Pasaulio ekonomikos forumo ir „Deloitte Consulting LLP“ ataskaita apžvelgia finansinių technologijų (FinTech) evoliuciją tradicinių finansinių paslaugų sektoriuje.

Anot Pasaulio ekonomikos forumo ir „Deloitte Consulting LLP“, FinTech iš esmės pakeitė konkurencijos pagrindus finansinių paslaugų srityje, tačiau konkurencinė aplinka išliko nepakitus. Ataskaitoje „FinTech perspektyvos: praktinis finansinių paslaugų proveržio potencialo vertinimas“ nagrinėjami pagrindiniai faktoriai, lemiantys būsimus pokyčius, pabrėžiant, kad FinTech ‒ tai pirmasis technologinis perversmas iš daugybės virsmo inovacijų, kurios prisidės prie finansinių paslaugų sektoriaus ateities kūrimo.

Ši ataskaita ‒ tai trejų metų mokslinių tyrimų apie transformuojantį FinTech vaidmenį rezultatas. Paskutinis tyrimo etapas grindžiamas 2015 m. Deloitte ir Pasaulio ekonomikos forumo ataskaitos analize, kuri plačiau nagrinėja veiksnius, keičiančius finansinių paslaugų ekosistemą.

„FinTech pakeitė inovacijų vystymosi tempą ir performavo klientų lūkesčius finansinių paslaugų ekosistemos atžvilgiu, sukuriant pagrindą galimam proveržiui finansų sektoriuje ateityje“, ‒ teigė Rob Galaski, Deloitte Amerikos regiono finansinių paslaugų sektoriaus lyderis. „FinTech“ sėkmė keičiant konkurencijos pagrindus, taip pat didėjantis technologijų vystymosi tempas, reiškia, jog rinkoje įsitvirtinusios įmonės gali sparčiai tobulėti bei susidurti su staigiu proveržiu inovacijų srityje“, ‒ pridūrė jis.

„Daugelis klientų, susidūrusių su FinTech, sunkiai įgyvendino numatytus tikslus dėl didelių perėjimo prie naujų technologijų išlaidų. Tuo tarpu dabartinės finansų įstaigos sugebėjo greičiau prisitaikyti nei daugelis to tikėjosi. Dabartinės finansų įstaigos FinTech plėtrą traktavo kaip prekybos inovacijomis galimybes, kurios, siekiant greitai įdiegti naujas technologijas, leido pasinaudoti įsigijimais ir partnerystėmis“, ‒ teigė R. Jesse McWaters, Pasaulio ekonomikos forumo finansinių inovacijų lyderis.   

Ataskaitoje išskiriami aštuoni pagrindiniai veiksniai, galintys pakeisti finansinių paslaugų sektorių, tačiau svarbiausi yra šie:

Didėjantis platformų naudojimas

Didėjančios klientų pasirinkimo galimybės turės didelę įtaką produktų dizainui ir platinimui, o įmonės, tikėtina, bus priverstos keisti vaidmenis. Platformos, kurios suteikia galimybę bendradarbiauti su skirtingomis finansinėmis institucijomis iš vieno kanalo, gali tapti dominuojančiu finansinių paslaugų teikimo modeliu. Didėjantis šių platformų, tokių kaip atvira bankininkystė, naudojimas, tikėtina, jog perskirstys finansinių paslaugų teikėjus ‒ aiškiai apibrėžtas organizacijas pakeis besikeičiantys subjektai. Tačiau tai gali pareikalauti, kad platformų savininkai veiktų kaip ekosistemų valdytojai, derinantys produktų gamintojų poreikius prie klientų paklausos.

Finansinė regionalizacija

Skirtingi reguliavimo prioritetai, technologinės galimybės ir klientų poreikiai skatina ieškoti sprendimų, susijusių su didėjančia finansine globalizacija ir regioninių finansinių paslaugų modelių, tinkamų vietos sąlygomis, kūrimu. Net pasaulinėms įmonėms gali prireikti skirtingų strategijų, kuriomis būtų siekiama tobulinti regioninį konkurencinį pranašumą ir integruotis į vietos ekosistemas. Nors technologijos sumažina patekimo į rinką kliūtis, tikėtina, jog FinTech susidurs su dideliais sunkumais mėginant įsitvirtinti keliose jurisdikcijose. Todėl vietos rinkoje įsitvirtinusios įmonės gali tapti patraukliomis partnerėmis finansinių technologijų įmonėms, ieškančioms galimybių greitai plėtrai naujose rinkose.

Sistemiškai svarbios technologijos

Dabartinių finansų institucijų pastangos perimti pagrindinių didelių technologijų įmonių funkcijų vykdymą, tikėtina, padidins priklausomybę nuo tų pačių didelių technologijų įmonių. Pavyzdžiui, finansų institucijos, bandydamos pagerinti skaitmenines klientų patirtis ir gauti prieigą prie klientų platformose esančių duomenų bei pajamų, vis labiau priklauso nuo didelių technologijų bendrovių, turinčių debesų kompiuterija grindžiamą infrastruktūrą, siekiant išplėsti ir diegti procesus bei naudoti dirbtinį intelektą paslaugų teikimui. Finansų institucijos, ieškodamos priemonių padidinti savo konkurencinį pranašumą, turės priimti sudėtingą sprendimą: tapti priklausomomis nuo didelių technologijų bendrovių arba rizikuoti atsilikti nuo technologinės pažangos, jeigu jos sumažins savo įsipareigojimų apimtį, norėdamos išlikti nepriklausomomis.

„Skirtingų reguliavimo prioritetų, technologinių galimybių ir naujų platformų atsiradimas ‒ tai pagrindiniai sektoriaus klausimai. Tačiau be šių veiksnių yra daugybė neišspręstų klausimų, kurie turės įtakos viso finansinių paslaugų sektoriaus ateičiai: nuo skaitmeninio identiteto vaidmens iki to, kaip finansinių paslaugų bendrovės mažins riziką, kaip bus gaunamos pajamos iš duomenų srautų ir kt. Atsižvelgiant į visus šiuos neapibrėžtumus, akivaizdu, kad inovacijų proveržis ir evoliucija yra naujasis sektoriaus status quo“, ‒ teigė Bob Contri, „Deloitte Consulting LLP“ (JAV) vadovas ir Deloitte pasaulinis finansinių paslaugų sektoriaus lyderis.

 

Kiti ataskaitoje nurodyti veiksniai:

·         Sąnaudų komoditizacija (angl. Cost Commoditization): finansų institucijos gali agresyviai komoditizuoti savo sąnaudų bazes, pašalinant jas konkurencijos atžvilgiu ir sukuriant naujus diferenciacijos pagrindus.

·         Pelno perskirstymas: tikėtina, kad technologijos leis organizacijoms apeiti tradicinės vertės grandines, tokiu būdu perskirstydamos pelno fondus.

·         Praktinės patirties nuosavybė (angl. Experience Ownership): galia gali būti perduodama sąsajos su klientais (angl. Customer Interface) savininkui, todėl tikrieji gamintojai privalo tapti itin įvairiapusiški ar itin tikslingi.  

·         Duomenų monetizavimas (angl. Data Monetization): duomenys gali tapti vis svarbesni diferencijavimui, tačiau tikėtina, jog statinius duomenų rinkinius pakeis srauto duomenys iš kelių šaltinių, kurie kartu bus derinami ir naudojami realiuoju laiku.

·         Bioninė darbo jėga (angl. Bionic Workforce): kadangi įrenginių galimybės atkartoti žmonių elgseną ir toliau yra vystomos, tikėtina, jog finansų įstaigos privalės darbo jėgą ir kapitalą valdyti kaip vieną pajėgumų rinkinį.  

Ataskaitoje pabrėžiama, kokį poveikį šie veiksniai daro finansinių paslaugų sektoriui, įskaitant įžvalgas, susijusias su septyniais sektoriaus segmentais: mokėjimais, skaitmenine bankininkyste, skolinimu, draudimu, rinkos infrastruktūra, investicijų valdymu ir nuosavybės sutelktiniu finansavimu.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?