m&a strategy services

Sprendimai

Susijungimo ir įsigijimo sandorių paslaugos

Gaukite didžiausią naudą iš sandorio

Mūsų sandorių paslaugos apima kur kas daugiau nei tik įsigijimo specialiąją peržiūrą – mes padėsime jums sandorius įvykdyti greičiau, su minimaliais trikdžiais ir palankesnėmis sąlygomis.

Skaitykite plačiau

Kuo mes galime padėti?

Mes įvairiais būdais padedame savo klientams iš sandorio gauti didžiausią naudą: konsultuojame atliekant privačius sandorius, platinimus vertybinių popierių biržose, viešus perėmimus, teikiame sandorių konsultacijas prieš įsigijimą ar prieš pardavimą, atliekame pardavimo specialiąją peržiūrą. Mūsų tikslas yra prie sandorio prisidėti labiau nei tik siūlant pamatines specialiosios peržiūros paslaugas, todėl teikiame nuoseklias integruotas paslaugas, kurios leidžia mūsų klientams pasiekti konkurencinį pranašumą.

Mūsų paslaugos apima:

  • Įsigijimo specialiąją peržiūrą;
  • Pardavimo specialiąją peržiūrą;
  • Sandorių konsultacijos;
  • Integraciją po susijungimo;
  • Konsultacijas dėl pirkimo ir pardavimo sutarčių.

Įsigijimo specialusis patikrinimas

Komanda teikia specializuotas specialiųjų patikrinimų, susijusių su susijungimais ir įsigijimais, paslaugas vietos ir tarptautinėms bendrovėms. Mes bendradarbiaujame su kitų sričių ekspertais, siekiant užtikrinti, kad kliento patikrinimo reikalavimai yra įvykdyti. Mes teikiame klientams komerciškai kryptingą pagalbą nuo pradinio sandorio patikrinimo ir parengimo iki visapusiškos peržiūros. Mes siūlome profesionalias komandas, kuriose suburiami specialistai komerciniams, veiklos ir IT specialiesiems patikrinimams tam, kad būtų atlikta aukštos kokybės analizė, reikalinga norint pagrįsti sprendimą pirkti ar skolinti. 

Pardavimo specialusis patikrinimas

Pardavimo specialusis patikrinimas padeda maksimaliai padidinti vertę, iki minimumo sumažinti trikdžius ir nemalonių netikėtumų riziką pardavimo proceso pabaigoje. Mūsų komanda dirba kartu su vadovybe, kad nustatytų pagrindines atskyrimo ir pažeidžiamumo sritis, kurios turės įtakos vertei ir pateikia problemų sprendimus. Potencialiems pirkėjams komanda pateikia aukštos kokybės, nepriklausomą ir kryptingą specialiojo patikrinimo ataskaitą apie bendrovę. Tai leidžia visiems potencialiems pirkėjams turėti jiems reikalingą informaciją, įgalinančią pateikti užtikrintą kainos siūlymą, taip maksimaliai padidinant iš pardavimo gaunamą naudą. 

Sandorių konsultacijos

Sandorių konsultacijos yra suderintų paslaugų kompleksas, pritaikytas mūsų klientų poreikiams ir skirtas papildyti turimus įgūdžius ir išteklius siekiant susitvarkyti su iššūkiais, su kuriais susiduriama prieš įsigijimo ar pardavimo procesus ar jiems vykstant.

Deloitte gali pasiūlyti pagalbą visuose proceso etapuose, o mūsų dalyvavimas gali būti tiek ribotas ar tiek intensyvus, kiek to reikalauja aplinkybės. Taip galite būti tikri, kad neišleisite pinigų paslaugoms, kurias galite atlikti patys.

Integracija po susijungimo

Dviejų ar daugiau organizacijų susijungimas yra painus ir sudėtingas procesas. Geriausi pirkėjai vadovaujasi struktūrizuota ir disciplinuota sistema su aiškiais strateginiais tikslais, detaliais įgyvendinimo planais ir akcentuojamu vertės kūrimu ir pritraukimu.

Mes padedame klientams atliekant naudos analizės peržiūrą ir tvirtinant įgyvendinimo planus, ruošiant integracijos ar atskyrimo projektus, detalius įgyvendinimo planus ir pagrindžiančią finansinę informaciją, planuojant ir vykdant atskirus veiksmus, būtinus norint užbaigti sandorį ir užtikrinti bendrovės veiklos tęstinumą, tvarkant su žmogiškaisiais ištekliais susijusius klausimus ir valdant programos komunikaciją. Dirbant su visomis šiomis sritimis naudojamos įvairiapusės priemonės ir metodai, skirti padėti vadovybės komandai sandorį užbaigti sėkmingai.

Konsultacijos dėl pirkimo ir pardavimo sutarčių

Mes konsultuojame klientus dėl jų planuojamų sudaryti sandorių sutarčių. Tai apima įsigijimo kainos koregavimo mechanizmus ir sandorio užbaigimo ataskaitų sudarymo principų , įtrauktų į akcijų įsigijimo sutartis, struktūrą. Remdamiesi vertinga patirtimi sandorių ginčuose ir glaudžiai bendradarbiaudami su kliento teisiniais patarėjais galime padėti parengti sutarties sprendimus, atsižvelgiančius į Deloitte komandos išskirtus apskaitinius ar komercinius pastebėjimus. Šios unikalios paslaugos suteikia mūsų klientams reikšmingą pranašumą susijungimų ir įsigijimų procese ir gali pakeisti svarbiausius jūsų sandorių ekonominius aspektus.