Sprendimai

Vertinimas ir modeliavimas

Kokia yra tikroji vertė?

Vertinimas yra paini ir kartais kontroversiška užduotis. Kartu su finansinės ir nefinansinės informacijos bei teisinės ir reguliacinės aplinkos supratimu, jis reikalauja nuodugnaus ekonomikos, rinkos tendencijų, vertinimo objekto ir konkurencijos suvokimo. Veiksminga vertinimo konsultacija apima tinkamą analizės, patirties ir profesinių sprendimų derinį.

Kuo mes galime padėti?

Mūsų vertinimo ir modeliavimo specialistai priklauso pasauliniam specialistų tinklui ir gali naudotis pasauline patirtimi ir rinkos informacija bei pasiūlyti konsultacijas tiek viešoms, tiek privačioms bendrovėms.

Deloitte yra licencijuota verslo vertintoja Lietuvoje, turinti solidžią patirtį verslo vertinimo, įsigijimo kainos paskirstymo, modeliavimo ir bylinėjimosi srityse.

Mūsų paslaugos apima:

• susijungimų ir įsigijimų bei investicijų analizę;

• verslo modeliavimą;

• bylinėjimąsi, arbitražą, ekspertų vertinimus ir ginčus;

• restruktūrizavimą, reorganizavimą, pertvarkymą ir rekapitalizaciją;

• isigijimo kainos paskirstymą (PPA);

• viešą ir privačią partnerystę (PPP).
 

Susijungimų ir įsigijimų bei investicijų analizė

Mes teikiame kompleksines vertinimo paslaugas viso sandorio ciklo metu pradedant nuo preliminarios analizės, sandorio vertinimo ir įsigijimo kainos paskirstymo. Mūsų patyrusių profesionalų komanda, turinti puikias rinkos žinias, pateikia atsakymus į svarbiausius klausimus vykdant sandorį, įskaitant:

• Kokie yra mano strateginiai verslo tikslai: kiek verslas man yra vertas dabar? Kiek jis galėtų būti vertas?

• Kokie yra galimi pasitraukimo keliai ir kiek verslas galėtų būti vertas potencialiems pirkėjams?

• Kokią maksimalią kainą galiu sumokėti ir užsitikrinti teisingą grąžą iš sandorio?

• Ar sandorio finansinės sąlygos yra teisingos man ar mano verslo akcininkams?

• Kiek vertas mano investicijų portfelis?

• Kokia yra mano fonde esančių įmonių vertė?

• Kokia yra įmonės akcijų vertė akcininkų išpirkimo atveju?

Mūsų komanda padeda vadovybei ir akcininkams vykdant sandorius, strategines peržiūras ir investicijų vertinimus.
 

Verslo modeliavimas

Turime didelę patirtį teikiant specializuotas modeliavimo paslaugas sudėtingose situacijose. Galime padėti įgyti pasitikėjimo ir priimti geresnius sprendimus kurdami specifinius prognozavimo modelius ir analizes.

Glaudžiai bendradarbiaujame su savo klientais ir teikiame pagalbą priimant įvairius kritinius verslo sprendimus, apimančius finansavimą ir refinansavimą, išlaidų mažinimą, investicijų programas ir pertvarkymo projektus ir sandorius. Savo darbui suteikiame realistišką, komercinę perspektyvą, kuri dažnai užima centrinę poziciją platesnėje projekto komandoje.
 

Bylinėjimasis, arbitražas, ekspertų vertinimai ir ginčai

Vykstančiame ar svarstomame ginče ar bylinėjimosi procese reikalingos aukštos kvalifikacijos vertinimo specialisto žinios, kad būtų galima atsakyti į tokius klausimus:

• Kiek verslo ar turto vertę paveikė sutarties, garantijos, patento pažeidimas ar su akcijomis bei turtu susiję teisių pažeidimai?

• Ar dėl patarėjo neapdairumo buvo patirtas vertės nuostolis?

• Kiek yra vertas akcininkų mažumos akcijų paketas privačioje, nekotiruojamoje bendrovėje?

Mes dažnai veikiame kaip:

• ekspertinis liudytojas, turintis patirties bylinėjimosi ar arbitražo procesuose;

• nepriklausomas ekspertas, paskirtas nustatyti vertę;

• vienos iš šalių patarėjas bylinėjimosi, arbitražo ar eksperto nustatymo procese.

Mes glaudžiai bendradarbiaujame su Deloitte rinkos ir techniniais specialistais, įskaitant mūsų teismo ir ginčų paslaugų grupę, kad pateiktume sprendimus, specifiškai pritaikytus konkrečių situacijų aplinkybėms.
 

Restruktūrizavimas, reorganizacija, pertvarkymas ir rekapitalizacija

Jeigu jūs dėl vidinių ar išorinių priežasčių svarstote apie finansų ar organizacijos restruktūrizaciją, eksperto vertinimo kompetencija yra būtina norint įvertinti:

• Kokia yra reikalavimo teisės į verslą, turtą ar akcijas vertė?

• Ar verslo vertė yra didesnė už įmonės įsiskolinimus ir, jeigu ne, kokią įsiskolinimo dalį sudaro verslo vertė?

• Kokią įtaką vertei daro skirtingi reorganizacijos ar nemokumo pasirinkimai?

Mes glaudžiai bendradarbiaujame su kitais Deloitte finansinių konsultacijų specialistais, kad patartume vadovybei, akcininkams, paskolų teikėjais ir kitiems bendrovės kreditoriams, dalyvaujantiems restruktūrizacijoje, dėl vertybinių popierių vertinimo ir vertės realizavimo strategijų.

 

Įsigijimo kainos paskirstymas (PPA)

Pagal TFAS ir vietos apskaitos reglamentus reikalaujama, kad finansinių ataskaitų rengėjai paskelbtų tikrąsias turto, įsigyto per bendrovių susijungimus, vertes. Kaip patyrę vertinimo ekspertai, puikiai išmanantys apskaitos standartus, padedame mūsų klientams įvertinti:

• Kaip įsigytos bendrovės įsigijimo kaina turėtų būti paskirstyta tarp įsigyto materialaus ir nematerialaus turto ir įsipareigojimų?

• Kokia tikėtina siūlomo sandorio finansinė įtaka?

• Kokia yra Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) įtaka mano balansui ir pelnui?

• Ar mano investicijų ir nematerialaus turto (įskaitant prestižą) balansinės vertės yra sumažėjusios ir, jeigu taip, kiek?

• Kokiomis sąlygomis mano turtas patirtų vertės sumažėjimą?

Mes glaudžiai bendradarbiaujame su vertinimo, apskaitos ir mokesčių profesionalais iš tarptautinio Deloitte tinklo, kad suteiktume išsamias ir naujausią informaciją apimančias konsultacijas dėl šių painių ir kintančių klausimų.
 

Vieša ir privati partnerystė (PPP)

Viešosios paslaugos įprastai būdavo teikiamos per hierarchines vyriausybines biurokratines įstaigas. Tačiau dabar, kai vertikaliai integruotas modelis užleidžia vietą horizontaliai integracijai, apimančiai painų valstybinių ir vietos vyriausybinių institucijų derinį kartu su privačiomis bendrovėmis, trečiųjų šalių rangovais ir ne pelno siekiančiomis organizacijomis, vyriausybės vaidmuo keičiasi iš tiesioginio paslaugos teikėjo į lyderio ir vadovo.

Mes teikiame paslaugas visuose PPP procesuose, įskaitant:

• galimybių studijos atlikimą;

• verslo plano kūrimą;

• paraiškų teikimo proceso valdymą (įskaitant visų įsigijimo dokumentų parengimą);

• inovatyvių veiklos valdymo sistemų vystymą;

• konkurso vertinimą;

• derybas dėl sutarties sudarymo;

• modelio peržiūrą ir analizę.