Įžvalgos

Finansų paslaugos

Ūkio sektoriai

Deloitte finansinių paslaugų sektoriaus specialistai teikia visapusiškus, integruotus sprendimus bankininkystės ir vertybinių popierių, draudimo bei investicijų valdymo sektorių organizacijoms. Mūsų paslaugų spektras ir ekspertinės žinios padeda suprasti unikalius kiekvieno kliento verslo poreikius.

Kuo mes galime padėti?

Pagrindinis tikslas, kurį keliame dirbdami su finansų sektoriaus įmonėmis, yra padėti joms pasinaudoti pasaulinių finansų rinkų teikiamomis galimybėmis. Nuolat stebime šios srities problemas, pokyčius ir tendencijas, todėl galime pasiūlyti klientams pačius naujausius ir geriausiai jų poreikius tenkinančius sprendimus.

Suvokdami, kokie svarbūs bankams, turto valdymo, išperkamosios nuomos, faktoringo, finansinio tarpininkavimo, draudimo kompanijoms ir kitoms finansinio sektoriaus įmonėms yra tokie veiksniai kaip rizikos valdymas, veiklos atitikimas aukščiausius reikalavimus ir procesų efektyvumas, siūlome plataus spektro paslaugas:

 • MiFID;
 • Bazelis II;
 • Mokumas II;
 • Finansiniai nusikaltimai;
 • Turto valdymas;
 • Pridėtinės vertės mokestis.

MiFID

MiFID – tai viena iš ES priimtų finansinių institucijų reguliavimo direktyvų, parengta 2007 metų lapkričio mėnesį. Tai yra pagrindinė priemonė, turinti daug įtakos, kuriant bendrą Europos finansinių paslaugų rinką.

MiFID taikoma:

 • investicinėms bendrovėms;
 • patarėjams investicijų klausimams;
 • bankams, teikiantiems investicines paslaugas;
 • alternatyvioms prekybos sistemoms;
 • pripažintoms biržoms.

MiFID pakeičia ir išplečia Investicinių paslaugų direktyvos aprėptis. Joje numatyti reikšmingi reguliavimo sistemos pakeitimai taip pat atspindi esminius pokyčius finansinių paslaugų sektoriuje. Šioje direktyvoje nustatyti nauji detalesni reikalavimai, ypač dėl veiklos vykdymo ir vidaus organizavimo.

Nekyla jokių abejonių, kad reguliavimo reikalavimų, nustatytų MiFID direktyvoje, vykdymas bus iššūkis finansinio sektoriaus įmonėms, tačiau tikime, kad sunkumai nebus neįveikiami, ir bendrovės, kurios pradės anksčiau vykdyti MiFID nustatytas taisykles, užsitikrins konkurencinį pranašumą.
 

Bazelis II

Bazelis II (angl. Basel II) – tai vieni svarbiausių pokyčių finansinių paslaugų kapitalo reguliavimo srityje, turintys svarią strateginę reikšmę:

 • rinkos struktūrai;
 • produktų pasiūlai;
 • kainodarai.

Dėmesio sutelkimas į pokyčius, kurie yra reikalingi siekiant optimizuoti Bazelio II reikalavimų poveikį verslui, gali padėti Bazelį II paversti konkurenciniu pranašumu.

Atlygis už integruotą požiūrį

Daugelis organizacijų jau yra pažengusios Bazelio II reikalavimų vykdymo srityje, t.y. turi reikalingus modelius ir vykdo atitinkamą duomenų rinkimo veiklą.

Sėkmingai veikiančioms organizacijoms būdingi visi arba keletas šių požymių:

 • organizacijos, išmintingai investuojančios į rizikos valdymą;
 • bankai, turintys didelius ypač apsaugotus mažmeninius portfelius;
 • stambesni kreditoriai su moderniomis iždo operacijomis;
 • bankai, gebantys padalyti rinkas į mikrosegmentus, siekiant nustatyti kapitalo atžvilgiu efektyvias kreditavimo galimybes;
 • bankai, teikiantys įmonėms aukštos kokybės kreditus;
 • įkeisto turto požiūriu efektyvios institucijos;
 • institucijos, įrodančios, kad jos sugeba valdyti veiklos riziką;
 • efektyviai veikiantys bankai taip pat bus sutvarkę suderinimo su TAS/TFAS klausimus ir įgyvendindami Bazelio II reikalavimus sieks pertvarkyti finansų ir rizikos valdymo funkcijas.

Įmonėms, kurios nesiėmė koreguojamųjų veiksmų, būdingi visi arba keletas šių požymių:

 • nedidelis mažmeninis lygis;
 • reikšmingas specializuotas kreditavimas;
 • dideli akcijų paketai arba mažesni bankai su nesudėtingomis rizikos valdymo sistemomis;
 • silpna veiklos rizikos valdymo patirtis: tiems, kurie paverčia paskolas investicijomis, būtina elgtis atsargiai.
Rinkos konsultacijos

Deloitte yra konsultacijų Bazelio II reikalavimų klausimais lyderė.

Bazelis II – tai iššūkis, reikalaujantis integruotų sprendimų. Galime suteikti reikalingos apimties kokybiškas paslaugas, o ilgametė mūsų įmonių grupės patirtis bei naudojama moderni programinė įranga ir priemonės leis sutrumpinti minėtų reikalavimų įgyvendinimo terminus.

Mokumas II

Projektas Mokumas II (angl. Solvency II) apima reikšmingus pokyčius Europos draudimo sektoriuje:

 • draudimo bendrovės ir reguliavimo institucijos atkreipia daugiau dėmesio į rizikos valdymą;
 • gyvybės draudimo bendrovėms ypač svarbi tampa investicinė bei turto ir įsipareigojimų valdymo rizika;
 • keičiasi kapitalo reikalavimai skirtingoms produktų linijoms;
 • keičiasi produktų plėtros ir kainodaros politika;
 • populiarėja verte pagrįstas valdymas;
 • perdraudimas tampa neatsiejama rizikos valdymo proceso dalimi;
 • bendrovės vis dažniau siekia perleisti arba apsaugoti savo riziką tam, kad sumažintų kapitalo reikalavimus.

Pokyčių procesas tampa iššūkiu draudimo sektoriui, tačiau tinkamai valdomas jis teikią realią naudą:

 • ilguoju laikotarpiu bendrovės didina pelningumą;
 • bendrovių valdymas tampa efektyvesnis;
 • draudimo sektorius tampa patrauklesnis investuotojams ir klientams.
   

Finansiniai nusikaltimai

Finansinės institucijos privalo ne tik užtikrinti efektyvią finansinių nusikaltimų prevenciją, bet ir vykdyti daugelį teisinio reguliavimo reikalavimų.

Kokių priemonių imasi Jūsų įmonė ar organizacija?

Prieš, per ir po

Galime padėti įdiegti prevencijos priemones ir ištirti įtariamus incidentus. Taip pat konsultuojame institucijas, kaip tinkamai pasirinkti korekcinius veiksmus po tam tikrų reguliatoriaus nurodymų. Mūsų praktinės žinios ir patirtis reguliavimo srityje suteikia galimybę pateikti pagrįstą išaiškinimą, kokie reikalavimai yra keliami reguliuojamoms bendrovėms ir kaip geriausia veikti.

Sandorių stebėsena

Finansinių paslaugų sektoriui vis aktualesnė tampa programinė įranga, leidžianti stebėti sandorius realiu laiku. Mūsų profesionalų grupė konsultuoja renkantis pardavėją, derantis dėl sąlygų ir diegiant šiuos specializuotus programinius rinkinius.

Tarptautinė komanda

Mūsų gebėjimas dirbti tiek pasauliniu, tiek nacionaliniu ar vietos lygmeniu leidžia spręsti įvairias problemas, susijusias su sudėtingais tarptautiniais tinklais, kuriuos naudoja nusikalstantys asmenys. Mūsų specialistai, dirbantys finansinių nusikaltimų srityje, turi darbo patirties įvairiuose ūkio sektoriuose.

Turto valdymas

Šiandieninė turto valdymo rinka yra didesnė, dinamiškesnė ir konkurencingesnė nei kada nors anksčiau. Rinkos lyderiai:

 • pasiekia geresnius kapitalo rezultatus;
 • kontroliuoja veiklos sąnaudas;
 • valdo rizikas, susijusias su naujomis rinkomis, produktais ir paslaugomis;
 • padidina naujų technologijų naudą;
 • valdo sudėtingus tarpvalstybinius tiekimo kanalus;
 • užmezga ir palaiko pelningus santykius su klientais.

Mūsų finansų konsultacijų departamentas turto valdymo bendrovėms padeda pasiekti šiuos tikslus. Mes sekame aktualias tendencijas ir problemas bei įvertiname jų svarbą mūsų klientams. Siekdami teikti paslaugas, kurios patenkintų mūsų klientų poreikius, detalias žinias apie ūkio sektorių suderiname su techninėmis žiniomis. Teikiame paslaugas didžiausiems turto valdytojams pasaulyje.
 

Pridėtinės vertės mokestis

Daugybė finansines paslaugas teikiančių institucijų mano, kad pridėtinės vertės mokestis (PVM) nekelia problemų, nes joms taikomas lengvatinis PVM arba nuo šio mokesčio jos atleidžiamos. Tačiau taip manyti yra klaidinga, nes atleidus nuo finansinių paslaugų ir draudimo PVM, pirkimo PVM sudaro reikšmingas išlaidas sektoriui. Deloitte Vidurio Europoje turi beveik 70 netiesioginių mokesčių srities profesionalų, įskaitant Finansinių paslaugų departamento komandą, todėl esame tinkamai pasiruošę padėti jums sutaupyti ir sėkmingai vykdyti savo veiklą.

Paklauskite savęs:

 • Ar žinote, kiek kasmet sudaro jūsų neatskaitomas pirkimo PVM?
 • Ar žinote apie visas PVM išlaidų mažinimo galimybes?
 • Ar turite vidaus specialistą PVM klausimais, kuris būtų atsakingas už PVM išlaidų mažinimą?
 • Ar gaunate ir skaitote naujienas apie naujas PVM galimybes ir raidą?

Jeigu į bent vieną iš šių klausimų atsakėte „ne“, jums reiktų susisiekti su mūsų PVM ekspertais.
 

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?