Įžvalgos

Actuarial 20/20

Organizacijų evoliucija

Actuarial 20/20 padeda organizacijoms ir aktuarų komandoms transformuoti bei didinti aktuarinių procesų, sistemų ir darbuotojų vertę. Ši transformacija, vykdoma su vadovybės pritarimu, ilgainiui patobulina aktuarų komandos darbo kokybę ir daro teigiamą įtaką verslui bei padeda priimti finansinius sprendimus.

Actuarial 20/20 yra aktuarams pritaikyta paslauga, paremta Deloitte metodologija finansinio modeliavimo srityje. Pagrindinė metodika yra Four Faces (grafiškai pateikta toliau anglų k.).

Aktuarų komandos vadovas privalo kasdien išlaikyti pusiasuvyrą tarp operacinės ir funkcinės veiklos (Steward ir Operator metodai), tuo tarpu ilgalaikio indėlio pareikalauja organizacijos strategija ir ilgalaikiai pokyčiai (Strategist ir Catalyst metodai).

Dažniausiai aktuarų lyderiai ir komandos veikia nesubalansuotai, svyruodami tarp Steward ir Operator metodų. Veikla vis labiau paremta procesais ir koncentruota į atitiktį nuostatams. Tačiau galima dirbti labiau į strategiją orientuotu lygiu, kai aktuarai pateikia įžvalgas ir pataria verslo klausimais, ne tik užtikrina atitiktį nuostatų reikalavimams.

Actuarial 20/20 - Four Faces

Keturi aktuaro „veidai“:

  • Katalizatorius - skatina visos organizacijos veiklas, nukreiptas į strateginių bei verslo tikslų siekimą, tuo pačiu palaikydamas rizikos / verslo intelekto kultūrą.
  • Strategas - užima aktuarų lyderio poziciją, nustatydamas strateginę verslo kryptį ir skatindamas organizacijos sėkmei svarbias strategines veiklas.
  • Ūkvedys - palaiko svarbiausias organizacijos sistemas ir teikia detalias ataskaitas apie finansinę situaciją tiek vidaus, tiek išorės interesų grupėms.
  • Operatorius - išlaiko balansą tarp galimybių, talentų, kaštų ir paslaugų lygio, efektyviai vykdydamas pagrindines aktuaro veiklas.

Mūsų paslaugos apima visus aukščiau išvardytus elementus. Actuarial 20/20 įrankiai ir sistemos padeda efektyvinti aktuarinius procesus, taikyti pažangesnes veiklos metodikas, išgryninti ir patobulinti duomenų / technologijų sistemas. Išaugęs operacinis efektyvumas palieka daugiau laiko strateginėms veikloms. Ši metodologija didina lyderių efektyvumą ir skatina darnius kultūrinius pokyčius aktuarų komandos narių tarpe. Organizacijoms ir vadovybei ji suteikia galimybę didinti konkurencingumą, auginant aktuarų komandos potencialą ir pridėtinę vertę.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?